Korytář: Půta nemluví pravdu a měl by odpovědět na tyto otázky

Jan Korytář (Změna) se před blížícími volbami obrátil na hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) ohledně jeho role v korupční kauze kolem GEPO- Rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény. Využil samotné hejtmanovy nabídky, kdy tvrdí, že je připraven na otázky odpovědět. Podle Jana Korytáře hejtman v klíčových věcech zcela  záměrně nemluví pravdu a manipuluje se skutečností. Korytář ve svém prohlášení otevřeně vysvětluje svou pozici v případě, kde figuruje jako svědek a také klade hetmanovi tři otázky: proč se hejtman scházel s Metrostavem a ne příjemcem dotace, společností GEPO? Proč zástupci Metrostavu, obří firmy s miliardovými obraty,trvaly na proplacení 20 milionů a tak na hejtmana tlačily? A jak je to s hejtmanovým tvrzením, že díky němu měla proběhnout kontrola projektu? Text přinášíme v plném znění.

Prohlášení Jana Korytáře a jeho otázky pro hejtmana Martina Půtu

Protože se v poslední době množí spekulace, o mé roli na kauze GEPO, rád bych zopakoval základní fakta a při té příležitosti položil hejtmanu Půtovi tři otázky.

Chci znovu zopakovat, že jsem úplatek nejen nedostal, ale ani o něj nijak, přímo či přes prostředníka, nežádal. Naopak jsem sám v roce 2013 navrhl zpřísnění podmínek vyplacení peněz pro společnost GEPO, z důvodů vysoké rizikovosti projektu – jednatel Zeronik byl odsouzený za korupci, majetek byl napsán na firmu s neznámými vlastníky, existovaly pochybnosti o veřejné prospěšnosti společnosti GEPO, která byla založena evidentně jen pro účely získání dotace.

Je pravda, že jsem absolvoval dvě schůzky s obviněným Janem Petráněm z Metrostavu. Z mé strany mu žádná služba nabídnuta nebyla a ani jsem pro tuto zakázku, resp. dotaci, nijak na rozdíl od hejtmana, nelobboval. Pan Petráň mi během schůzky poskytl informace o několika veřejných zakázkách i obecně o jejich fungování. Potvrdil mé dohady o předražení projektu na obnovu rekonstrukce libereckých Lázní i přístavby libereckého bazénu. Upozornil mne na předražení zateplení nemocnice v České Lípě, zhruba o 30 milionů a dalších několik zakázek. V zásadě potvrdil mé tehdejší znalosti o zákulisí přípravy veřejných zakázek.

O tom, jak jsem se dostal na soupis Metrostavu pod přezdívkou Nejčistší, vím již delší dobu, nechtěl jsem to ale mediálně komentovat, vzhledem k probíhajícímu vyšetřování. Jsem proto rád, že se v této věci rozhodl promluvit další svědek v této kauze, Jakub Pergler. 

Martin Půta, který v kauze figuruje jako obviněný, má na svých stránkách obsáhlé vyjádření k celé kauze. K tomu mám tyto výhrady a připomínky:

Hejtman tvrdí, že podmínku, že se peníze vyplatí až na konci, navrhlo samo GEPO. Není to ale pravda. To jde proti tvrzení Martina Půty, že zrušení inkriminovaných podmínek nebyl žádný problém. Šlo totiž původně o návrh právníků RR ROP Severovýchod, který byl s GEPO projednán až následně. To s ním souhlasilo, když si za tím účelem o několik měsíců později vyjednalo úvěr u Metrostavu. Slova Půty o tom, že šlo o návrh ze strany GEPO, nejsou pravdivá. 

Hejtman schůzky na pumpě vysvětluje tím, že chtěl nezištně pomoci Metrostavu s platbami, oplátkou za pomoc této firmy při povodních v Hrádku nad Nisou.

To je ale zcela nedůvěryhodné a nesmyslné tvrzení. První platba ve výši 20 mil., kterou Půta prosadil v RR ROP SV, proti původnímu požadavku této rady i proti zpřísňujícím podmínkám Jana Korytáře, totiž představovala pouhé 0,1 %, tedy tisícinu obratu Metrostavu v roce 2013. Zdůvodnění Martina Půty by bylo uvěřitelné, kdyby se jednalo o menší regionální firmu, pro kterou by pozastávka 20 milionů mohla být likvidační. To ale v žádném případě nebyl případ Metrostavu.

Jediné logické vysvětlení, které se tak nabízí, že šlo o to urychlit peníze určené na úplatky. Dle dostupných informací bylo z 55 milionů dotace na tyto účely určeno celých 23 milionů.

Hejtman označuje odposlechy, kde mluví nezvykle hrubě, za soukromou komunikaci. Dosud ale nevysvětlil, proč jednal jako předseda RR ROP Severovýchod se zástupci Metrostavu a nikoliv jen se zástupci společnosti GEPO, která byla oficiálním příjemcem dotace? Toto jen potvrzuje verzi, že GEPO byla jen uměle vytvořená společnost pro čerpání této dotace.

Martin Půta dále na svých stránkách tvrdí, že nárok na kontrolu stavby měl úřad ROP SV až poté, co by byla podána první žádost o dotaci RR ROP SV. I toto tvrzení je zavádějící. RR ROP SV si totiž mohla nadstandardní právo kontroly kdykoliv během stavby nárokovat ve smluvních podmínkách, stejně jako to udělal se dvěma podmínkami Jan Korytář (šlo o doložení zajištění úvěru a vyplacení dotace až poté, co hlavní dodavatel prokáže zaplacení všech faktur subdodavatelům, aby se tyto nestaly nedobrovolnými rukojmími v celé akci). I kdyby to ale v podmínkách nebylo, je v zásadě vyloučené, že by na žádost o kontrolu dotace ještě před žádostí o platbu příjemce dotace negativně. Tím by se vzhledem k rizikovosti projektu vystavil riziku podezření na nestandardní průběh stavby. Martin Půta tedy opět nemluví pravdu a snaží se vyvolat dojem, že právě jeho postupem měla RR možnost stavbu kontrolovat. Není tomu ale tak.

Korupce není záležitostí, kterou by připravovali a dělali hloupí lidé. Naopak. I proto je ji tak těžké odhalit. O to větší důraz je pak potřeba věnovat jednotlivým detailům. O trestní odpovědnosti hejtmana rozhodne soud, jeho politická odpovědnost v této kauze je však podle mého názoru nezpochybnitelná.

Příloha:

Výtah z jednání RR ROP Severovýchod, leden 2013

ad 14) Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128, Geotermální energie pro občany o.p.s. 

Martin Půta požádal o vysvětlení bodu Zdeňka Vašáka. Ten uvedl, že se jedná o dílčí projekt IPRM Liberec. ÚORP v Liberci obdržel od příjemce dopis, ve kterém žádal RR „o součinnost s vypovězením smlouvy a ukončením projektu“. Tento dopis byl vzhledem ke svému obsahu posouzen jako výpověď smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemci, resp. jeho statutárnímu zástupci – řediteli, bylo předáno vyjádření ÚORP Liberec, že výpověď bere na vědomí a výpovědní lhůta končí dne 6. 11. 2012. Dle nastavených postupů může příjemce bez udání důvodu vypovědět smlouvu. Poté následuje dvouměsíční výpovědní lhůta. Během výpovědní lhůty příjemce neplnil své závazky (nepodal monitorovací zprávu, ani oznámení o změně v projektu). Avšak 5 dní před uplynutím poslal dopis, že bere dopis zpět. ÚRR si následně nechal zpracovat právní posudek, ze kterého vyplývá, že v dopisu byla zřejmá vůle příjemce k ukončení projektu, nebylo však výslovně uvedeno, že se jedná o výpověď, což může představovat jisté riziko z hlediska právního výkladu. 

Zdeněk Vašák poté doplnil základní informace o tomto projektu. 

Dle právního posudku jsou předkládány dvě varianty řešení, tj. trvat na výpovědi smlouvy, nebo pokračovat v realizaci projektu za podmínky, že příjemce upraví finančního plán tak, že bude dotace proplacena až po ukončení realizace projektu. 

Martin Půta doplnil, že před proplacením závěrečné žádosti o platbu projekt prochází důkladnou kontrolou. V případě odstoupení tohoto projektu by také bylo významně ohroženo plnění indikátorů IPRM. 

Zuzana Kocumová z Liberecké komory se dotázala, jaký je postoj příjemce, resp. pana Zeronika k tomuto návrhu a zda tento postup, tedy změna finančního plánu, je nový či již platný nástroj? 

Zdeněk Vašák odpověděl, že o tomto návrhu nebylo s příjemcem jednáno. Jedná se o standardní nástroj, resp. postup, kdy příjemce bude překládat pouze monitorovací zprávy, přičemž žádost o platbu podá po ukončení realizace projektu. „

Na webu martinputa.cz, je však uvedeno:

„Financování projektu

Proč jste podpořil průběžné financování, když proplacení po dokončení bylo podmínkou pokračování projektu?

Projekt měl být financován průběžně od samotného počátku. Proplacení dotace až po dokončení projektu navrhla sama společnost GEPO, aby tím dala najevo odhodlání projekt dokončit, když se jednalo o tom, zda smlouvu s nimi ukončit, nebo ne. Nebyla to podmínka stanovená ze strany RR.“

Ze zápisu RR ale vyplývá něco jiného. Ředitel úřadu RR Vašák řekl, že se jedná o návrh z právního posudku, který si úřad RR nechal udělat. A vzápětí dodal, že s tímto požadavkem, aby byla celá dotace proplacena až po ukončení projektu, nebylo s příjemcem jednáno.

Martin Půta v této klíčové věci nemluví pravdu. Snaží se tím vytvořit dojem, že podmínku, kterou později on sám navrhl zrušit, nestanovila RR ROP SV, ale že ji navrhlo samo GEPO. Není to pravda.

Jan Korytář

Subscribe
Upozornit na
43 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Korupční kauza kolem evropských dotací v Liberci, kde je žalován hejtman Martin Půta a největší česká stavební firma Metrostav, se opět protáhne. Obhajoba se stále
Dnes se v Liberci u soudu četly odposlechy, které celkem jasně vypovídají o korupčním zázemí kolem projektu kostela sv. Máří Magdalény. Znalci obhajoby se rovněž
Dnes u krajského soudu v Liberci začíná další stání v rozsáhlé korupční kauze kolem zneužívání evropských dotací v Liberci. Obžalováni jsou manažeři největší české stavební firmy Metrostav,
Během včerejšího jednání se četly další výpovědi svědků, které byly opřené o listinné důkazy, mimo jiné o odposlechy mezi lobbisty z Metrostavu a jeho vedením.