Bilanční zpráva libereckého primátora Tibora Batthyányho

Medvědí službu libereckému primátorovi Tiborovi Batthyánymu (ANO) prokázalo jeho tiskové oddělení, které již delší dobu podivným způsobem řídí šéf libereckého hnutí ANO Petr Neuhäuser. K dvouletému výročí vládnutí koalice Změny pro Liberec a ANO vydalo „bilanční zprávu“, ve které primátor hodnotí uplynulou dobu a sebechválou nešetří, až to bije do očí. Možná čím více se funkce nezvládá a její výkon skřípe, tím více je třeba veřejnost přesvědčit, že na radnici sedí superman, díky kterému (a vlastně jenom jemu) je pod Ještědem jako v ráji, byť s velkou částí vyčtených věcí měl jako primátor těžko co do činění. Jestli by nebylo lepší a sympatičtější podívat se na věc realisticky a přiznat si i vlastní nedostatky… Pro posouzení předkládáme primátorovu tiskovou zprávu bez dalšího komentáře..:)

 

Bilance aneb V poločase nemůžeme polevit

Občas od svých kolegů slýchávám, že bych se měl více zaměřit na publicitu, protože výsledky mé práce ve vedení města nejsou příliš vidět. Je to pravda, mohl bych se chlubit častěji, ale upřímně řečeno nejsem typ člověka, který dává na odiv své velkolepé plány a nápady „na papíře“. To svede kdekdo a ani nemusí být politik. Mnohem raději mluvím o věcech úspěšně dokončených, které mají nezpochybnitelný význam, protože opět o něco vylepšily chod úřadu a především život v našem městě. Za ty dva roky, co sedím v primátorském křesle, se nám takových věcí povedla již pěkná řádka a rád bych na tomto místě připomněl alespoň ty nejzásadnější. Nemohu opomenout, že za mnohými z nich stojí kvalitní a zodpovědná práce úředníků a našich spolupracovníků, kterým touto cestou velmi děkuji.

Vstřícný úřad
Je tomu jen několik měsíců, co náš úřad zvítězil v dotazníkové anketě Přívětivý úřad, pořádané Ministerstvem vnitra. Důvodem byly úřední hodiny i o sobotách, novinka Dashboard – město v číslech, nový web města a celkově otevřenost a komunikace úřadu s občany. Prestižnímu ocenění, na němž mají samozřejmě svůj podíl i předešlá vedení města, se snažíme dostát a neustále pracujeme na tom, aby byl náš úřad občanům vstřícnější a přístupnější.
Od prosince loňského roku proto můžete na úředních pracovištích hradit poplatky platební kartou a neustále se snažíme zkracovat čekací doby na přepážkách. Z toho důvodu jsme personálně posílili pracoviště evidence řidičských průkazů a nově také pracoviště registru vozidel. Budeme tak schopni odbavit více klientů a pružněji reagovat na případné návaly při hromadných výměnách řidičských průkazů. Obdobně jsme posílili i agendu občanských průkazů a cestovních dokladů, což znamená, že na příští turistickou sezonu budeme připraveni znovu o něco lépe.

Nový web města
Pro vaši lepší orientaci jsme kompletně přepracovali webové stránky města www.liberec.cz, které nyní mají výrazně atraktivnější podobu a především jsou přehlednější, čemuž pomohlo rozdělení do sekcí turista, občan a radnice. Nové webové stránky nám také umožnily zavést blogy zastupitelů, prostřednictvím kterých mohou na webu města zveřejňovat své názory zastupitelé napříč všemi politickými stranami. Další významnou novinkou je pak možnost online objednávání termínů svateb, což si svatebčané velice pochvalují.
Kromě webových stránek můžete aktuality z úřadu, praktické informace a pozvánky na pořádané akce od loňského roku sledovat také na facebookovém profilu města www.facebook.com/liberec, kde nám můžete psát své názory a připomínky.

Ukončené kauzy a soudní spory
V posledních dvou letech byly úspěšně ukončeny některé vleklé kauzy a soudní spory. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil ve prospěch města správní řízení spojené s MS 2009 v klasickém lyžování a skončil i soud se společností ELTODO CITELUM, která nyní opět zajišťuje servis a opravy veřejného osvětlení a dopravní signalizace. Po několikaletém složitém řešení nedobytné pohledávky také město získalo zpět přes 6,5 milionu Kč za nemovitosti prodané společnosti Euroregionální gymnázium a Střední pedagogická škola s.r.o., protože společnost nesplnila podmínky uzavřené smlouvy. Téměř celá částka se vrátí zpět do rozpočtu města. V roce 2015 se podařilo městu uzavřít dohodu o narovnání se společností ELTODO Citelum, se kterou město Liberec vedlo soudní spor ve věci odstoupení od smlouvy. Součástí dohody narovnání se, oproti původnímu smluvnímu vztahu, podařilo ušetřit cca 100 mil. Kč, i se započtením  nově vzniklých nákladů, které městu přineslo znovuzavedení správy svého majetku, a tudíž jeho ovládání včetně obnovy stávajících zařízení systému veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení. S ročním odkladem mohu potvrdit, že tento krok byl správný, neboť společnost Eltodo Citelum, v souladu s uzavřenou dohodou o narovnání, musela akceptovat informační realizační systém města „SAVO“, vytvořený městem Liberec, který detailně on-line monitoruje činnost společnosti, a to včetně dodržování termínů realizace veškerých prací. A umožňuje tak městu oprávněně vytýkat nedostatky v provedených pracích, což předchozí nastavení smlouvy neumožňovalo. Dále bylo například zjištěno, že pro rok 2016 navržená obnova veřejného osvětlení ze strany společnosti neakceptovala skutečné potřeby systému veřejného osvětlení a koordinaci prací s vlastníky technické infrastruktury, tudíž byl tento návrh městem odmítnut, a byly tak realizovány práce podle skutečných potřeb města. Dalším cílem je informační systém „SAVO“ aplikovat na realizaci prací na údržbě a čištění komunikací, které provádějí Technické služby města Liberce, v rámci dlouhodobých smluv s městem Liberec, a to nejpozději do konce roku 2017.  
Investice a veřejné zakázky
Realizovali jsme přes 200 veřejných zakázek, týkajících se zejména oprav ulic, komunikací a základních a mateřských škol. Naší snahou je, aby se prostředí základních a mateřských škol neustále zlepšovalo, a stalo se tak pro děti prostředím příjemným, bezpečným a zdravým.
Investiční projekty jsou vždy během na delší trať. Zejména u náročných oprav komunikací trvají přípravy a všechny potřebné úkony mnohem déle než samotné stavební práce. Přesto se nám za dva roky podařilo úspěšně dokončit několik důležitých dopravních projektů, které zvýšili bezpečnost chodců i řidičů, zklidnili dopravu a zjednodušili parkování nebo průjezd danou lokalitou.

Opravené ulice
Mezi největší akce patřila bezpochyby celková rekonstrukce ulic Dobiášova, Haškova a Pazderkova a výstavba kruhového objezdu na největším libereckém sídlišti Rochlice. Stavbu se vloni podařilo dokončit za pouhých deset týdnů, přitom veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu. Podstatné na této akci je kromě zvýšení bezpečnosti i to, že došlo k navýšení počtu parkovacích stání. Parkování na sídlišti je obecně velkým problémem a jsem rád, že se nám daří počet parkovacích míst postupně navyšovat. Nejde to tak, jak bychom si my a obyvatelé sídliště představovali, ale bohužel legislativa a normy jsou přísné.
Ve stejném roce jsme otevřeli také Zeyerovu ulici, kde se opět řešilo parkování a také inženýrské sítě. V úseku od Malého divadla po křižovatku s ulicí Krajinskou dostala komunikace nový asfaltový povrch a kompletně je opravený chodník, který byl již v havarijním stavu. Rekonstrukcí Zeyerovy ulice jsme ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury završili opravu komunikací v této lokalitě.
Po dvou letech stavebního ruchu se nového silničního povrchu, opravených chodníků, více parkovacích míst a dalších vylepšení dočkala ulice Aloisina výšina v Liberci. Jednalo se o opravu na téměř kilometrovém úseku. Ve špatném technickém stavu byla řadu let nejen silnice, ale i přilehlé chodníky. Motoristy jsme doufám potěšili také úpravou parkovacích míst, které jsou konečně přehledné.
Zatím poslední dokončenou opravou komunikací je vnitroblok v Rumjancevově ulici. Konečně se podařilo provést úpravy, po kterých volali místní obyvatelé několik let. Komunikace byly ve velmi špatném stavu, místa pro parkování prakticky neexistovala a lidé museli auta nechávat částečně na trávníku. Rekonstrukcí se nám podařilo vytvořit 70 zpevněných parkovacích míst.
Do konce měsíce dokončíme opravu ulic Oblačná a Šamánkova a v polovině prosince otevřeme ulici Dr. Milady Horákové.

Věnovali jsme se také náměstím. Zaslouženou proměnou prošlo v samotném závěru loňského roku náměstí Pod Branou v takzvaném Liebiegově městečku. V celém prostoru náměstí a části ulic Svatoplukova a Broumovská jsme jednotně položili kamennou dlažbu, která do této části Liberce patří. Náměstí si díky opravě zachovalo svou jedinečnou historickou tvář a kromě toho teď komunikace chodcům i řidičům lépe slouží. Rekonstrukce se povedla a věřím, že se lidem nová podoba líbí. Přitom šlo o dlouhodobě zanedbávanou lokalitu. Obnovu si v budoucnu určitě zaslouží i její další části.
V souvislosti s úpravou veřejných prostranství je potřeba zmínit také úspěšné dokončení letitého sporu ohledně poškozené dlažby na Soukenném náměstí. Po sérii jednání se zhotovitelem se nám podařilo dosáhnout dohody a firma náměstí na své náklady předláždila. Věřím, že nová dlažba navrátila prostoru Soukenného náměstí důstojnou podobu, po které sami občané dlouhodobě volali.

Bezpečná doprava
Abyste měli lepší přehled o právě probíhajících a chystaných opravách ulic, spustili jsme nový web nazvaný Bezpečná doprava v Liberci. Z webu se dozvíte, kde všude na území města probíhají stavební práce, které realizuje město. Dozvíte se, kde všude na území města probíhají stavební práce v režii města. Zajímavé je také to, že na tomto webu (www.bezpecnadoprava.liberec.cz) najdete seznam dopravních projektů, které město připravuje a chce je realizovat buď samo nebo s pomocí dotací (například z IROP). U všech akcí jsme zažádali o dotaci a podle posledních informací byly žádosti ze strany poskytovatele přijaty a dobře bodově ohodnoceny. Je tedy velká naděje, že město dotace získá. Cílem těchto projektů je vyřešit nejožehavější dopravní problémy v Liberci. Jde o riziková místa častých dopravních kolizí, které chceme do dvou let odstranit. Prostřednictvím webu nám můžete také poslat podněty a můžete se k jednotlivým záměrům města vyjádřit a předat nám tak cennou zpětnou vazbu.

Parkovné: jdeme s dobou
Letošní rok je ve znamení zásadních změn v možnostech placení parkového za stání v placených zónách. V březnu se Liberec zařadil k prvním městům v Česku, kde lze za parkování platit běžnou platební kartou. Drobné nemusejí řidiči shánět ani díky další novince, kterou je placení parkování pomocí SMS. Systém je podobný tomu, jaký znají cestující MHD. Prostě zadají jednoduchou SMS s registrační značkou jejich vozu a zprávu odešlou. Možnosti zaplacení parkovného v Liberci jsou tedy nyní maximálně komfortní. V tuto chvíli pracujeme na zavedení naváděcího systému na parkoviště v centru města, který má řidičům zjednodušit hledání volného parkovacího místa a zároveň zamezit nárůstu dopravy.

46 milionů korun do budov ZŠ a MŠ v roce 2015
Za dva roky zrealizovalo statutární město Liberec pro své obyvatele z řad dětí a mládeže v základních a mateřských školách několik novinek, díky kterým žákům poskytujeme příjemnější a bezpečnější prostředí.
Na mateřských školách šlo převážně o opravy odkládaných havárií, například nové sociální zázemí, nové povrchy chodníků nebo oprava střech. Prováděly se drobné opravy, investovalo se do nákupu konvektomatů. Mateřské školy jsou osazeny novými herními prvky. Celkově na mateřinkách v roce 2015 přesáhly investice do vybavení a oprav 2 miliony korun.
Na základních školách byly přestavby a rekonstrukce především ve znamení navyšování kapacit a odstraňování havarijních stavů. Stavební úpravy pro navyšování kapacit proběhly na základních školách Švermova, Kaplického a Náměstí Míru. Největší finanční investicí městských prostředků do vzdělávacích zařízení v roce 2015 byla v hodnotě 5, 5 mil. Korun rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na ZŠ U školy.

Rekonstrukce tří sportovních hřišť za bezmála 24 milionů korun
Statutární město Liberec bylo objednatelem projektu Volnočasové plochy Liberec I. z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod, díky čemuž jsou rekonstruovány sportovní hřiště při základních školách Vrchlického, Na výběžku a v Ostašově, za částku 23,719 milionu korun. Celkově byly v průběhu školních prázdnin 2015 realizovány akce za 46 milionů korun.

Rok 2016 ve znamení oprav školních budov za 25 milionů korun
V roce 2016 jsme na 50 objektech základních a mateřských škol realizovali opravy ve výši přes 25 milionů korun. Na mateřských školách město provedlo především běžné opravy, jako například výměny oken, opravy výmaleb a podlahových krytin. Největšími opravami jsou investice do odizolování objektů od zemní vlhkosti, a to na objektech MŠ U Bertíka a MŠ Klášterní. Nejrozsáhlejší je potom odizolování objektu MŠ Sedmikráska. Částka za všechny práce překročí 4 miliony korun.

Školní kuchyně na Jabloňové
Další opravy roku 2016 zahrnovaly výměny podlahových krytin, opravy parketových podlah a na opravu střechy nad školním bazénem.  Zcela jistě největší finanční investicí roku 2016 byla rekonstrukce kuchyně za účelem zkapacitnění a zefektivnění provozu na ZŠ Jabloňová. Dále kompletní výměna rozvodů topení a oprava sociálního zázemí v pavilonu S této školy. Celková částka přesáhla 4,7 milionu korun.
Koncem letošních školních prázdnin byly započaty i další zakázky. Mimo jiné například výměna technologie kotelny, výměna elektroinstalace výtahu, dodávka konvektomatů nebo kompletní rekonstrukce vzduchotechnik na bazénové hale a ve školní kuchyni na Sokolovské. Výčet úspěšných akcí a zakázek by nebyl úplný, kdybychom vynechali projektovou přípravu, kterou město realizovalo a která bude i nadále pokračovat. Například za částku téměř 4,5 milionu korun probíhají projektové přípravy do IPRÚ na školách Kaplického, Náměstí Míru, 5. Května, na MŠ Pastelka Ostašov a Beruška nebo Motýlek.

Pro nejmenší účastníky silničního provozu
Dokončili jsme modernizaci zázemí dětského dopravního hřiště, které město převzalo před třemi lety od Libereckého kraje. Proběhly vnitřní stavební úpravy sociálních zařízení a několika provozních místností. Nutná byla i kompletní rekonstrukce sociálních zařízení.

Oprava tubusu pod sjezdovkou F10
Před zahájením lyžařské sezóny 2015 /2016 jsme nechali zabezpečit upevnění tunelu, který vede pod sjezdovkou na Ještědu. Ocelová konstrukce tubusu, který leží na takzvané televizní cestě, byla na hraně havarijního stavu. Cestu protíná sjezdovka F10, která patří v areálu k oblíbeným. Tubus byl po celé délce mírně deformován a v jedné třetině tam byl průhyb 49 centimetrů.  Celkově bylo odtěženo 550 kubíků zeminy z prostoru nad tubusem. Tím se snížilo zatížení tubusu a sjezdovka dostala správný profil pro zimní provoz. Město vyšla oprava na 800 000 korun.

Investice ve Sportparku Liberec
Nejvýznamnější investiční akcí v letech 2015/2016 byla oprava nosných prvků střechy na Svijanské aréně v částce 3,6 mil. Kč.  Nezbytnou akcí byla oprava kompresoru chlazení pro tři ledové plochy a realizovány byly další  opravy jako oprava palubovky v hale míčových sportů, výměny diskových jednotek v Home Credit Areně, oprava vstupu do svijanské haly, oprava schodiště u atletického areálu apod. Do konce roku 2016 bude ještě pořízena nová rolba na úpravu ledové plochy v ceně 2,7 mil. Kč.

Finanční situace – kladný hospodářský přebytek
V roce 2015 skončilo město po delší době v kladném hospodářském přebytku (+78 milionů Kč), který prakticky vyrovnal záporná salda z předchozích tří let. Velkou roli v tomto faktu sehrála celková lepší hospodářská situace státu, a s tím související vyšší inkaso sdílených daní, které tvoří hlavní zdroj příjmů města. Nicméně přebytek svědčí o tom, že rozpočet města byl nastaven realisticky, a město se tak nemuselo potýkat s finančními problémy a bylo schopno vždy dostát bez problému svým finančním závazkům. Tento trend pokračuje, podle předběžných hospodářských výsledků, i v roce 2016.  Pokračuje se ve snižování zadluženosti a zlevňování dlouhodobých dluhů. Naplňováním spořícího fondu částkou 70 milionů Kč za rok se snižuje zadluženost na jednoho obyvatele o přibližně 1000 Kč ročně.  Rozšířením směnečného programu s nižší úrokovou sazbou byla dosažena roční úspora úrokových nákladů o 10 milionů Kč. Další snížení úrokové sazby, které přinese další roční úsporu ve výši 8 milionů Kč, by se mělo realizovat v příštím roce.

Ráj filmařů a liberecká pláž
Mezi nejvýznamnější novinky v propagaci města patří založení Filmové kanceláře. V poslední době točilo v Liberci několik filmových štábů, které za jeden natáčecí den utratí až milion korun. A nejde o peníze pro město, které díky Filmové kanceláři získalo už nyní 1,2 milionu korun, ale především o tržby poskytovatelů služeb v Liberci. Za svou práci kancelář získala mimořádné ocenění od Czech Film Commission.
K významnému posunu došlo v rozvoji turistického ruchu. Zmiňme několik nových prohlídkových okruhů po Liberci nebo vánoční trhy, které letos dostanou nové stylové stánky i dramaturgii adventního programu. Nedílnou součástí bude premiéra moderního vánočního osvětlení centra včetně Moskevské ulice, která až dosud zůstávala bez výzdoby. Vraťme se ale ještě na chvilku do léta: Dva měsíce plné programu a zábavy a městská pláž jsou další novinkou, která pro změnu zpříjemňovala prázdniny místním i návštěvníkům a byla přijata s povděkem.

Obnovený Ples primátora
Rád bych na závěr připomněl, že se nám podařilo úspěšně navázat na tradici primátorského plesu. Ten první se po několikaleté odmlce uskutečnil letos v únoru v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev a obnovená premiéra jasně ukázala, že jde o žádanou společenskodobročinnou akci. Proto v této tradici hodláme pokračovat. Nyní intenzivně probíhají přípravy Plesu primátora 2017, kam jste všichni srdečně zváni,“ říká primátor Tibor Batthyány.
A jedním dechem dodává: „To všechno ale rozhodně neznamená, že všechno šlape jako hodinky a že teď můžeme polevit. Naopak mě osobně tento výčet velmi motivuje k tomu, aby příští bilance byla ještě bohatší. Máme spoustu nápadů, spoustu záměrů a spoustu rozpracovaných projektů, ale to bych předbíhal. Jak už jsem řekl, za každého z nás mluví práce dodělaná, nikoliv rozdělaná.

Tibor Batthyány
primátor města Liberce 

 

Subscribe
Upozornit na
34 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného