Hejtman: Kraj pravidelně podporuje organizace města

Krajské zastupitelstvo schválilo v úterý 31. ledna rozdělení více než 366 milionů korun z vyšších daňových příjmů. Jsou to peníze, se kterými loni kraj při přípravě rozpočtu na letošní rok původně nepočítal.

České ekonomice, tedy firmám, podnikatelům a živnostníkům se daří, vzrostly i tržby v obchodech a tím výběr daní, a v odpovídajícím poměru i příjmy Libereckého kraje. Návrh na jejich rozdělení a použití jsme projednali hned na začátku roku především proto, aby je bylo možné využít ještě letos.

Naším hlavním cílem v návrhu na rozdělení finančních prostředků byly investice do majetku kraje, dále opravy silnic, škol nebo ústavů sociální péče. Na investice a obnovu majetku na celém území našeho kraje máme připraveno 211 milionů korun.

Za důležité považuji také navýšení Dotačního fondu Libereckého kraje ve všech jeho oblastech. Pro žadatele v něm letos bude k dispozici 100 milionů korun, které jsme garantovali v programovém prohlášení. Návrh řeší rovněž situaci ohledně mezd řidičů autobusů v příměstské dopravě, navýšení mezd zaměstnanců krajské záchranky a pracovníků v sociální oblasti, dále počítá s pokračováním revitalizace území Ralska nebo odstraňování ekologických zátěží. Stranou nezůstaly ani návrhy resortu kultury, životního prostředí a zdravotnictví.

Jsem rád za věcnou diskusi mezi radními a předsedy zastupitelských klubů na jednání rady kraje.
Zastupitelé Změny pro Liberecký kraj přišli na základě vyzvání na jednání rady kraje se svým návrhem pro poskytnutí provozní dotace ve výši 7,2 mil. Kč pro libereckou ZOO a Divadlo F. X. Šaldy, tedy dvě příspěvkové organizace statutárního města Liberec.

A proč Rada Libereckého kraje tento návrh odmítla? Liberecký kraj převzal za Dům dětí Větrník do svého vlastnictví Dětské centrum Sluníčko. Město tak převodem této organizace ročně ušetří asi 24 mil. Kč, které jsou nutné pro její provoz. Věřím, že tyto nemalé peníze využije na podporu svých příspěvkových organizací, jako je právě Zoologická zahrada Liberec nebo Divadlo F. X. Šaldy.

Na závěr upřesnění k financování některých městských organizací. Jen vloni šlo na podporu libereckých organizací z krajského rozpočtu 6,8 mil. Kč a se srovnatelnou částkou počítáme i letos, protože si jsme moc dobře vědomi, že se jedná o instituce s nadměstským významem. Financování musí být vyvážené. Třeba krajské příspěvkové organizace, Oblastní galerie Liberec nebo Krajská vědecká knihovna Liberec, nejsou městem podporovány vůbec.

Další podpora městských organizací ze strany kraje a také podpora krajských organizací ze strany statutárního města Liberec je obsahem jednání, která pokračují. Bez jasné a dlouhodobé dohody ale není podle mého názoru další financování městských organizací s nadregionální působností možné. Tvrzení některých krajských zastupitelů, přičemž jeden z nich je zároveň náměstkem primátora pro ekonomiku, o tom, že kraj liberecké organizace s nadměstským významem nepodporuje, nejsou pravdivá.

 

Přesto věřím, že ještě v současném volebním období městského zastupitelstva budeme schopni dospět ke konkrétní dohodě.

Martin Půta, hejtman SLK

Subscribe
Upozornit na
43 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,