Libereckou přehradu a její okolí čekají změny

Jedno z nejoblíbenějších míst ve městě, libereckou přehradu, čekají zásadní úpravy. O tom, jak budou ve finále vypadat, rozhoduje spolu s vedením města i liberecká veřejnost.

 

Ikonické místo Liberce, které ale posledních 25 let leželo stranou zájmu městských vlád, čeká rozsáhlá revitalizace. Plánuje to část vedení města, radní za Změnu pro Liberec. O tom, jakými úpravami by přehrada měla projít, diskutují s občany města a jejich připomínky zapracovávají do konečného návrhu.

Náměstkyně Karolína Hrbková a její kolega Jan Korytář vyzvaly libereckou veřejnost, aby se vyjádřila k tomu, jaké si přeje úpravy přehrady. Na komentovanou prohlídku kolem přehrady dorazila asi stovka Liberečanů a valná část z nich se následně účastnila i debaty v restauraci u přehrady, kde vznášela své nápady, připomínky a podněty.

Veřejnost diskutuje s vedením města o budoucnosti liberecké přehrady

Zástupci vedení města si uvědomují, jak moc jsou Liberečané, kteří mají k místní přehradě vztah, nespokojeni s tím, jak se o ní město za poslední dvě desítky let (ne)staralo. Úpravu přehrady si proto berou za jednu ze svých politických priorit. „Chápu, že lidé mají pocit, že vše trvá moc dlouho. Ono ale skutečně chvíli trvá, než na radnici něco prosadíme. Navíc Liberec nemá moc peněz, takže musíme žádat o dotace, což také zabere čas,“ vysvětlil Jan Korytář, ekonomický náměstek Liberce.

Občany nejvíce trápila kvalita vody, která se za posledních dvacet let velmi zhoršila, špatný stav cesty kolem přehrady i souvisejících rekreačních prvků, o které se město v minulosti moc nestaralo. Někteří dokonce navrhovali zavřít Zvolenskou ulici pod Královým hájem a vytvořit tak jeden promenádní okruh.

„Liberečané se oprávněně ptají, proč se liberecká přehrada a její okolí dosud nedočkaly výraznějších změn. Jedním z hlavních důvodů je rovněž fakt, že státní podnik Povodí Labe připravuje generální opravu bočních zdí, hlavní hráze a vyčištění přehrady od nánosů. Původně se mělo začít již v roce 2017. Ale vzhledem k tomu, že Povodí oznámilo posun termínu a generální oprava začne nejdříve v roce 2018, nebudeme některé plánované změny dále odkládat a začneme s nimi již letos,“ dodala Karolína Hrbková, náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch.

Povodí Labe, s. p., však plánovalo opravy bočních zdí již v roce 2010 – oslovilo tehdejší vedení města s dotazem, jaké jsou záměry s obtokovým kanálem, který vede v těsné blízkosti bočních zdí přehrady. Z vedení města v té době však na dotaz nikdo neodpověděl a projekt byl ze strany Povodí Labe, s. p., pozastaven. Po následných povodních bylo Povodí Labe, s. p., nuceno tyto opravy odložit a spojit je s generální opravou hlavní hráze.

Již dnes jsou ale podle vedení města vidět na přehradě změny. Objevily se schody na pláži při vstupu do vody, které ocenili zejména starší občané. Ti mladší nebo sportovněji naladěnější zase ocenily vznik sportovních workoutových hřišť, která slouží dnes stále populárnějšímu silovému cvičení s vlastní vahou. U přehrady přibylo i dětské hřiště s pevnými herními prvky. Karolína Hrbková a Jan Korytář ale plánují další a podstatnější zásahy a změny.

Nové workoutové prvky slouží dětem i sportovcům

 „Jde o čistotu vody, a to nejen přímo v nádrži. Do Harcovského potoka jsou nelegálně svedeny odpadní vody z části tamních nemovitostí. V letošním roce proto začnou v této oblasti kontroly. Usilujeme o získání dotací na výstavbu lokálních čistíren odpadních vod ze Státního fondu životního prostředí. Tento dotační program je zatím v přípravě. Spolu se SčVK také řešíme, jak odstranit znečištění z kanalizace.“, vysvětlila přítomným náměstkyně Hrbková.

V nejbližších týdnech dojde k opravě promenádní cesty, která získá nový povrch ze žulového perku. Přibydou také první mola. Novou úpravou projde zelená plocha u hráze pod budovou Povodí, kde bude instalováno posilovací nářadí. Změn se dočkají i dětská hřiště – na pláži a v parku u Blahoslavovy ulice.

Parky v Pekárkově a Blahoslavově ulici město citlivě zrevitalizuje. „Úpravou projde také lesopark mezi přehradou a Královým hájem, kde byly v minulosti instalovány nevhodné lavičky, ty budou nahrazeny novými,“ uzavřela Karolína Hrbková.

Další herní prvky, které se objevily kolem přehrady

Liberecká přehrada, správným názvem „Vodní nádrž Harcov“ byla postavena mezi lety 1902-1904 jako reflexe na ničivé povodně, zejména z roku 1897, která například téměř smetla objekt bývalých Liebiegových továren, pozdější Textilany. V době svého vzniku se stala významnou součástí Výstavy českých Němců z roku 1906, kdy většina pavilonů stála právě na březích nově otevřeného velkolepého vodního díla. Přehrada slouží dlouhodobě k rekreaci a sportu Liberečanů i přespolních. Velkým problémem je v posledních letech zhoršující se kvalita vody. Přehrada byla naposledy odbahněna v roce 1986. Městské vlády po roce 1990 měly často jiné´priority a to se podepsalo na současném stavu přehrady.

I podle památkářů a historiků je liberecká přehrada výjimečná a zaslouží si zvláštní péči. „Liberecká přehrada byl vybudovaná na Harcovském potoce v letech  1902–1904 podle projektu speciality na tento typ staveb, Otto Intzeho z Cách, Vodním družstvem pro regulaci vodních toků a výstavbu přehrad v povodí Zhořelecké Nisy. Vznikla jako první ze soustavy jizerskohorských protipovodňových přehrad, která představuje co do rozsahu i architektonické kvality cenný a na našem území ojedinělý soubor. Postupně byly budovány další přehradní nádrže – Bedřichov, Fojtka, Mlýnice a Mšeno, jejichž hlavním účelem byla ochrana sídel a průmyslových podniků v údolích před povodněmi. Spolu s Mšenskou je zároveň liberecká přehrada jednou z mála nádrží, situovaných prakticky v centru města, což souvisí s jejich značným rekreačním potenciálem,“ uvedl historik architektury z Národního památkového ústavu Jaroslav Zeman.

 

Subscribe
Upozornit na
37 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci vznikne historicky nejdražší podchod v dějinách města, ale zřejmě i České republiky a dost možná i Evropy. Nový, několik metrů dlouhý, podchod,
Liberecký kraj má od města vypůjčený školní areál v Zeyerově ulici. Syner tam pro něj bude za 160 milionů stavět školu a hejtman kraje
V souvislosti s odsouzením bývalého zastupitele za ANO Pavla Šulce, který byl v dopravním podniku uplácen stínovým majitelem společnosti BusLine Jiřím Vařilem, se minulý
V zatáčce u libereckého lomu, na ulici Kunratická, byl instalován pomník připomínající nacistickou bestialitu v našem městě v letech 1938-1945. V místě byl pracovní