25. Květen, 2017

 Během jednání zastupitelstva vystoupil člen Spolku na Ladech Jiří Smetana, který skrze své konexe na radnici protlačuje zánik komunitní zahrady u pivního baru Azyl. Když byl dotazován, zda zakládající člen tříčlenného spolku, který chce pronajmout pozemek, je Michal Frydrych neblaze pověstný bývalý úředník s vazbami na zdejší ODS, který si udělal ze své funkce…

25. Květen, 2017

Právě probíhá zasedání zastupitelstva města Liberce. Jaký je Váš názor na jeho průběh i body, které má projednat? Kdo a jak má město zastupovat na valných hromadách firem Severočeská vodárenská společnost a dopravního podniku? Má město vykoupit pozemky u libereckého kláštera a Veseckého rybníka? Diskutujte s námi! Váš názor nás zajímá! Průběh dnešního jednání…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.