|

10. Červen, 2017

Po několika měsíční odmlce se na náš web vrací glosy libereckého spisovatele a novináře Jana Šebelky. Jsme za to rádi, protože jeho feuilletony patřily k těm nejčtenějším i nejdiskutovanějším článkům. Jeho příspěvky ale do budoucna nebudou mít formu klasických glos a feuilletonů, ale tří položených otázek na aktuální témata. Věříme, že si Tři otázky…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.