Tisková zpráva k jednání Zastupitelstva města Liberec 21. 9. 2017

Starostové v Liberci nejsou advokáty BusLine, jak nepřímo naznačuje Josef Šedlbauer a přímo hlásá dvorní „nezávislý novinář“ Změny Jaroslav Tauchman na portálu nasliberec.cz.  Přesně opak je pravdou. Starostové v Liberci, nepochybují o tom, že smlouvy s BusLine nejsou pro DPMLJ a v konečném důsledku pro město Liberec optimální, a co se týče možnosti účtovat si tzv. přiměřený zisk, i rizikové.

V tom jsou Starostové se Změnou a snad i dalšími zastupitelskými kluby zajedno. Shoda vládne i nad tím, že se s BusLine musí jednat. Zásadní spor je pouze v tom, jak se ta jednání mají vést. Zda veřejným osočováním smluvního partnera a vybraných členů představenstva a vedení DPMLJ, jak je aktivistické Změně vlastní, nebo trpělivým jednáním o správné výši přiměřeného zisku, jak je naopak vlastní každému, kdo se někdy snažil s druhou stranou něco vyjednat.

Michal Hron (SLK) k tomu dodává: „Jednal jsem o tom s panem Šedlbauerem několikrát, jednal jsem i s náměstkem Korytářem za účasti poradenské kanceláře BDO. Vždy jsme došli k jedinému závěru – smlouvy se jednostranně změnit nedají, proto je nutné eliminaci rizik s dopravcem BusLine vyjednat. Jednal jsem i s ředitelem dopravního podniku, který mi potvrdil, že BusLine fakturu za přiměřený zisk vystavil, ale dopravní podnik ji neuznal a vrátil, neboli že se o výši přiměřeného zisku reálně jedná. Josef Šedlbauer ani Jaroslav Tauchman ta jednání nevedou, naopak hází jim svými mediálními výstupy klacky pod nohy.“

Skutečným klíčem k nápravě je smluvní zajištění autobusové dopravy po roce 2019, kdy smlouva s BusLine skončí. Je nejvyšší čas, ne-li pozdě, aby si oba akcionáři, města Liberec a Jablonec n. N. udělali v té věci jasno a hlavně, aby se na konečném řešení obě města shodla a svému společnému dopravnímu podniku dali jasné zadání. „Rady obou měst musí rozhodnout, zda se vyhlásí veřejná zakázka na dopravce, nebo zda autobusovou dopravu zajistí přímo dopravní podnik, nebo zda se naváže spolupráce s krajskou a minoritně i libereckou společností ČSAD Liberec. Možné jsou i kombinace všech těchto variant. Musí se však už začít pracovat, to je dnešní priorita,“ dodává David Václavík zastupitel SLK a člen představenstva DPMLJ, a.s.

Vedení Liberce a radu města mají v rukou výhradně Změna a ANO a Josef Šedlbaur je dokonce členem městské rady, proto by se obě uskupení, včetně Josefa Šedlbauera, měla své odpovědnosti a pravomoci rozhodovat chopit a předložit zastupitelstvu města co nejrychleji návrh budoucího řešení autobusové dopravy v Liberci i v Jablonci n. N. Ani sebelépe vyměněné představenstvo dopravního podniku tuhle práci za ně neudělá. „Především Změna by si měla uvědomit, že je koaliční stranou a že není v opozici. Stokrát mohou zastupitelé Změny tvrdit, že koalice skončila; neskončila, protože obě strany se drží svých postů zuby nehty. S tím je ale spojena odpovědnost, nikoliv neodpovědné mediální fňukání, že jsou všichni kolem mě špatní,“ uzavírá Jan Berki (SLK).

Tisková zpráva Starostů pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
15 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.