Čubka v Pražské ulici je budíček pro památkáře

Aktuální kauza výměny nápisu obchodního domu Brouk a Babka v Pražské ulici ukazuje na úpadek památkové péče v Liberci a vlastně i v celé ČR. Památkáři jsou vnímáni spíše jako otravný hmyz, který je nejlepší zašlápnout. To se ovšem podaří jen vybraným investorům.

Je to vlastně jednoduché. Nový majitel domu, Lukáš Puchta, provedl výměnou historického štítu úpravu domu, kterou by měl dle památkového zákona nejprve projednat s památkáři. Než aby se s nimi ale dlouze dohadoval, vykašlal se na ně. Nápis strhnul a teď čelí jejich hlasité kritice a hrozbě pokut. Řeklo by se – co jiného mohl čekat?

Tady už to ale začíná být trochu složitější. Jsme v Liberci, takže víme, že vlastně mohl čekat ledacos. V jedné z posledních kauz povolil liberecký stavební úřad změnu projektu bytových domů u Masarykovy ulice, aniž by se památkářů vůbec ptal. Byť se dva domy z celého projektu nacházejí v památkové zóně a v nejvýstavnější části Liberce, stavební úřad jim bez dalšího povolil třeba i plastová okna. Památkáři z libereckého magistrátu o všem vědí už několik měsíců, ale nemají potřebu řešit vůbec nic. Ticho, tady staví velcí páni. (https://www.nasliberec.cz/reakce-na-clanky/2944-bytove-domy-masarykova-proc-se-odvolavat-proti-10-let-staremu-projektu)

Můžeme kráčet do historie a najdeme ještě několik zajímavých příběhů, jak důsledně památková péče zasahovala v případě velkých projektů. Když se stavěla Plaza, Národní památkový ústav sepsal mnoho námitek proti tomu, jak dům vypadá. Výsledek? Památkáři na libereckém magistrátu ztratili spis. Mimochodem – to srovnání s nápisem SNOWBITCH je veselé. Zatímco se památkáři pohoršují nad vulgaritou nového nápisu, na Plaze se už několik let pase gumový dinosaurus s trávou v tlamě. To je ale asi pro památkovou zónu jen takové rozverné povyražení.

Když se stavěl jiný skvost libereckého centra, OC Forum, museli snad památkáře úplně někam zamknout. Zničení výhledu na Ještěd z Pražské, laciná krabice oplácaná na čelní straně plakáty, nic z toho památkáři nepovažovali za problém.

A můžeme se rozběhnout do sousedního Jablonce n. N. Podoba nového obchodního centra umístěného v památkové zóně opět vypovídá o důsledném přístupu památkové péče. Oplácání vývěsními štíty je samozřejmě bez dalšího připuštěno. (http://nasliberec.cz/aktuality-a-zajimavosti/2814-nova-jablon-vzbuzuje-rozpaky-aneb-jak-se-stavi-skaredy-obchodni-dum) A jen tak pro odlehčení na závěr, malý exkurz do Dobrovíze u Prahy. Zde je v centru obce vyhlášená vesnická památková rezervace. Ale hned za obcí nebyl problém s umístěním obří haly Amazonu o velikosti cca 10 fotbalových hřišť. Nyní při zpracování nového územního plánu této obce jsem obdržel stanovisko od památkářů, cit.:

K vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby sdělujeme, že předmětem ochrany je kromě nemovitostí a zastavěných či nezastavěných ploch rovněž ochrana historicky ustáleného panoramatu obce s hlavními dominantami v blízkých či dálkových pohledech, měřítko zástavby a silueta prostředí i zahradní plochy a přírodní prvky tvořící nedílnou součást krajinného rámce a historického sídelního prostředí.“

Co jsem tím vlastně chtěl říci? Svévolné strhnutí historického vývěsního štítu na domu Brouk a Babka bylo samozřejmě buranství. Nicméně co se týče památkové péče, působí to dojmem, že končí tam, kde se objeví skutečně velké peníze. Dokud se tohoto obrazu památkáři nezbaví, nemůžou se divit, když na ně budou lidi kašlat.

 

Jindřich Felcman

předseda liberecké Strany zelených

Subscribe
Upozornit na
28 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kdo pozorně sleduje korupční kauzu kolem kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, nemohl být překvapen přiznáním hlavního obžalovaného, tedy stavebního gigantu Metrostav. Navzdory mediálnímu
Je rozhodnuto. Liberec bude stavět nejdražší bazén v historii země a možná celé střední Evropy. Kdo si tedy myslel, že současná koalice, ve které
Poslanci po dlouhých měsících schválili zpřísnění lex Babiš. Principiálně je to dobře – kumulace mediální moci v rukou politiků není správná a je třeba
V Liberci a v Libereckém kraji staví ty nejlukrativnější veřejné zakázky de facto stále stejná skupina stavebních firem. Kdo si myslí, že mezi sebou