Historii nezměníme, budoucnost je však na nás

Desítky lidí se sešly v pátek 26. ledna v židovské synagoze v Rumjancevově ulici, aby u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti (27. leden) uctily památku těch, kteří nepřežili hrůzy druhé světové války.

Tento památný den prožívají lidé po celém světě jako smutnou připomínku utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí a milionů dalších nevinných obětí během holocaustu za druhé světové války. Současně má sloužit jako varování před vším, co vede k nejstrašnějším zločinům člověka proti člověku. Vzpomínkovou akci připravilo statutární město Liberec spolu s Židovskou obcí Liberec. Pietní shromáždění zahájil předseda Židovské obec Liberec a zastupitel města Michal Hron.

„Osvětim se stala symbolem zabíjení lidí, kteří se provinili jen svým původem, tedy romským nebo židovským. Miliony lidí byly vyhubeny jenom tak jako obtěžující hmyz. Lidský mozek, lidská morálka se s touto absurditou nedokážou srovnat. Absurditu vyslovujeme i v otázce, jak je to možné. Holokaust je zlo představující minulost dnešku. A dokonce i k dnešnímu dni patří otázka budoucnosti, bude to ještě někdy možné? Bojím se, že žádná buducnost nám nezaručí, že masové vraždění z plezíru ideologické umanutosti se nebude opakovat. Pamětníků, svědků těch lidských hrůz je stále méně. Myslím, že musíme být pozorní a všímat si zdánlivých maličkostí, neboť umanutému ideologovi stačí zneužití zdánlivé maličkosti k získání moci. Maličkost podpořena touto mocí začne žít svým zlovolným životem, až se stane obludnou, ve smyslu velkou i obluzující,“ zněla slova Michala Hrona, předsedy židovské obce.

Nacisté v táborech smrti dokázali abstrahovat ideu člověka až na hranici absolutní nicoty. A svou neskrývanou bestialitou tak dehumanizovali všeobecné dějiny, když z nich – bohudíky jenom načas – zcela vymazali pojmy jako lidská důstojnost, lidský cit a dobročinnost či cena lidského života. Takřka tři čtvrtě století po válce je ale stále obtížnější přimět společnost připomínat si hrůzy holokaustu – přímí svědkové událostí i jejich nejbližší příbuzní totiž odcházejí a mladší generace čím dál víc podléhají vlastní netečnosti, kolektivnímu nevědomí z neznalosti historie i existujícímu vnějšímu tlaku na relativizaci těch strašných činů. Vyplývá mi z toho všeho jednoznačný závěr – zapomene-li někdy v budoucnu lidstvo na oběti vyhlazování, znovu se proviní vůči nim samotným. Nepůjde pak ovšem o fyzické strádání, jaké jim působili nacisté, ale o utrpení z nedokonalosti lidské paměti a ze lhostejnosti lidské povahy,“ zaznělo v projevu náměstka primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivana Langra.

Na oběti holocaustu zavzpomínali spolu s vedením města Liberce také zástupci židovské obce, Libereckého kraje, armády, Policie ČR a dalších místních organizací, spolků a sdružení. Obětmi hrůzného holocaustu nebyli jen Židé. V koncentračních táborech byly během druhé světové války zavražděny také dva miliony Romů. Na vzpomínkový akt přijal pozvání zástupce romské komunity Jan Cverčko.

„Moc si vážím toho, že tu dnes mohu s vámi stát a společně si připomenout hrůzy páchané na Romech. Každý z nás tu historii zná a každý z nás cítí bolest a utrpení, které se lidem v koncentračních táborech dělo.Nikdy nezapomeneme a naší povinností je předávat hrůzostrašnou historii generacím,“ řekl Jan Cverčko z romské komunity.

Jako každý rok, tak i na pátečním pietním shromáždění, zazněla jména židovských obětí holocaustu. Jména lidí pocházejících z Liberce, jejichž příjmení začínala na písmeno U, V, W předčítala Lea Květ z Židovské obce Liberec. Pietní setkání zpestřily svým hudebním vystoupením Komorní sbor Severáčku ZUŠ Liberec a modlitby El mole rachamim, Kadiš v podání Jaroslavy Hany Maxové, kantorky Židovské obce Liberec.

27. leden je vyhlášen za Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Je to den, kdy před 73 lety došlo k osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim (Auschwitz), který se stal symbolem hrůz holocaustu. Jako významný den České republiky jej uznala česká vláda už v roce 2003. Valné shromáždění OSN vyhlásilo 27. leden jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu o dva roky později, v roce 2005.

Subscribe
Upozornit na
50 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí