Po pěti letech je rozhodnuto – demolice garáže byla O.K.

Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené stavby garáže s tím, že pokud tak neučiní do 31. května 2013, bude stavba odstraněna. Jednalo se navíc o rozhodnutí vykonavatelné. Paní majitelka se odvolala, ale OÚPSŘ KÚ LK (dále jen „odvolací orgán“) do 31. května 2013 nereagoval.

Dne 4. června 2013 byla garáž na pokyn prvoinstančního orgánu zdemolována a oznámení o demolici bylo datovou schránkou ještě téhož dne 4. června 2013 doručeno odvolacímu orgánu. Dne 5. června 2013 vydal odvolací orgán datovou schránkou rozhodnutí (v záhlaví rozhodnutí bylo uvedeno datum 3. června 2013), kterým zrušil rozhodnutí prvoinstančního orgánu (tzn. de facto rozhodnul, že se již zdemolovaná stavba nesmí zdemolovat). Tento zmatek, vyvolaný odvolacím orgánem, vedl na základě žalob majitelky ke kolečku rozhodnutí soudů od okresního po Nejvyšší správní, které žádaly vyjasnění toho zmatku v rozhodnutích a ve vedlejší větvi (do rozhodnutí, jak to bylo), muselo dle rozhodnutí soudů namísto paní majitelky zaplatit náklady demolice Město Chrastava (ze zákona, dokud není určen viník demolice, platí obec, která spadá pod příslušný stavební úřad).      

Výše zmíněná rozhodnutí soudů vedla mé politické soupeře (kteří vůbec nechápali podstatu těchto soudních rozhodnutí), v době mé kandidatury do Senátu v říjnu 2016, k mému nestydatému a zcela falešnému očerňování.

Den před druhým kolem senátních voleb ve čtvrtek 13. října 2013 vyšel na serveru Náš Liberec (který ovládal a ovládá přes tzv. Krajské protikorupční pracoviště o.p.s. můj tehdejší senátní protikandidát a dodnes statutární náměstek primátora Jan Korytář, který s jistotou počítal s postupem do druhého kola a který bezprostředně poté, co skončil třetí, vyjádřil podporu mému finálovému protikandidátovi) článek „Státu hrozí, že bude doplácet miliony za nezákonné kroky Chrastavy“

 A se stejnou argumentací (jen ještě podstatně zjednodušenější, zmatenější a nepravdivější) vystoupil už den předtím ve středu 12. října 2012 v duelu Českém rozhlase můj finálový konkurent Marek Vávra (od 18:20), kterou následně zopakoval ve videu na svém facebooku, kde uvedl (od 0:58) doslova: „Teď se na mě obrátila paní, která měla v Chrastavě barák, s tím, jak je možné, že pan Canov kandiduje na senátora, když jí nezákonně zbořil dům. Dneska má prý první rozsudky o tom, že to bylo nezákonné zbourání, protizákonné. Jak takovýhle člověk může jít do Senátu proboha, to já nepochopím.“

Po pěti letech je konečně rozhodnuto. Dne 1. února 2018 Město Chrastava obdrželo pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu. Tímto rozhodnutím je pravomocně rozhodnuto, že prvoinstanční orgán rozhodoval v souladu se zákonem.  V pravomocném rozhodnutí je mj. uvedeno doslova:

„Odvolací orgán po posouzení věci dospěl k jednoznačnému názoru, že v daném případě byly naplněny podmínky zákona k vydání rozhodnutí nařízení odstranění stavby (to bylo vydáno dne 21.3.2013)“

a dále

„Řešení závadného stavu stavby tedy jednoznačně bylo v naléhavém veřejném zájmu, a proto bylo v naléhavém veřejném zájmu vyloučení odkladného účinku případnému odvolání, podaném proti rozhodnutí ze dne 21.3.2013.“

a dále

„V případě problematiky vyloučení odkladného účinku je třeba dále uvést, že dlouhodobé neřešení závadného stavu stavby by mohlo být bráno i jako nečinnost stavebního úřadu, jenž je jinak obecně nepřípustná.“

a dále

„Odvolací orgán shrnuje tuto část odůvodnění tohoto rozhodnutí o odvolání tak, že i vlastní provedení odstranění stavby bylo v souladu s právními předpisy, v jejich intencích, kdy odstranění stavby bylo objektivně nezbytné a objektivně potřebné a v naléhavém veřejném zájmu.“

 

Prvoinstanční orgán je nyní, po obdrženém pravomocném rozhodnutí, ze zákona povinen požadovat od někdejší majitelky garáže úhradu demoličních nákladů, což by z hlediska práva mělo být takřka formalitou, které pak následně vrátí Městu Chrastava. 

 Někdejší majitelka garáže pochopitelně ještě může podat žalobu k soudu. Jsem ale právního názoru, že je zcela bez šance. Kdybych se snad mýlil, tak platí, že v případě soudního rozhodnutí o nezákonnosti demolice, by se stal viníkem odvolací orgán, neboť ten v případě potvrzení prvoinstančního rozhodnutí přebírá zodpovědnost za úřední rozhodnutí (platí obecně). V tom případě by náklady demolice zřejmě musel uhradit Liberecký kraj. 

 

Michael Canov, senátor za vol. obvod Liberec a starosta Chrastavy  

Subscribe
Upozornit na
9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky
KPKP o.p.s. si vyžádalo dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  informace o platu, pohyblivých složkách, odměnách a náhradách výdajů vedoucích úředníků