Jan Korytář: 10 otázek a odpovědí k Lesnímu koupališti

1. Primátor v médiích tvrdí, že lesní koupaliště bude stát 20 mil. Kč namísto schválených 8 mil. Kč. Je to pravda?

Pravda to není, je to jen jedna z ukázek, kdy se primátor snaží torpédovat projekty Změny pro Liberec i pomocí účelových lží. Stejně, jako když tvrdil, že stavba nového terminálu a parkovacího domu u nádraží ČSAD bude stát 300 – 400 mil. Kč. Reálně jde přitom o zhruba 160 mil. Kč, z toho 90% bude činit dotace EU.

2. Jakou variantu u Lesního koupaliště tedy schválila rada města v září 2016 a s jakým limitem?

V projektovém záměru předloženém do rady města v roce 2016 byly uvedeny tři varianty:

  • varianta 1 (komplexní řešení) – odhad (zdroj: PD Storing 2004) 74 mil. Kč
  • varianta 2 (minimalistická verze) – odhad 4  – 6 mil. Kč
  • varianta 3 (biotopové jezírko) – odhad 20  – 30 mil. Kč

Rada města schválila tehdy variantu č. 2, tedy pouze obnovu vany a minimální úpravy okolí s limitem do 8 mil. Kč včetně DPH a projektové dokumentace.

3. Kolik stály práce na obnově koupaliště v roce 2017?

Celkem 5,6 mil. Kč.

Podrobný přehled je zde:

Datum

Dodavatel

Částka

Popis

4.4.2017

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

58 685,00

odborný posudek – Lesní koupaliště, k. ú. Ruprechtice

18.4.2017

Diagnostika stav. konstr.  

15 004,00

průzkum konstrukce dna bazénu Lesního koupaliště

3.5.2017

Ivan Pergler

19 360,00

dokumentace stavu na akci Vodní nádrž Lesní koupaliště

16.5.2017

Ivan Pergler

111 320,00

zjednodušená dokumentace pro výběr dodavatele

13.7.2017

AquaKlimax s.r.o.

15 380,00

zpracování hydrotechnických výpočtů

12.9.2017

Ivan Pergler

16 819,00

stavební dozor, doměření výškopisu + statický posudek

18.9.2017

AquaKlimax s.r.o.

6 000,00

zpracování manipulačního řádu

3.10.2017

Projekt. ateliér DAVID

24 200,00

zpracování studie revitalizace Lesního koupaliště pro veřejné projednání

16.10.2017

Ivan Pergler

11 132,00

stavební dozor 09/2017 na akci Oprava vodní nádrže Lesní koupaliště

27.10.2017

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

5 082,00

posudek – VN Lesní koupaliště, k. ú. Ruprechtice

1.11.2017

EVOSA spol. s r.o.

60 258,00

likvidace buňky sociálního zařízení v areálu Lesní koupaliště

6.11.2017

EVOSA spol. s r.o.

5 059 066,00

stavební práce na akci Oprava vodní nádrže Lesní koupaliště Liberec

22.11.2017

Ivan Pergler

7 744,00

stavební dozor v rámci projektu „Revitalizace Lesního koupaliště“

29.11.2017

B R E X,  spol. s r.o.

158 560,20

doplňující stavební práce a další činnosti

 

CELKEM

5 568 610,20

4. O penězích ale rozhoduje hlavně zastupitelstvo při schvalování rozpočtu. Kolik to bylo?

V roce 2017 to bylo 8 mil. Kč, z nichž bylo vyčerpáno 5,6 mil. Kč. Na rok 2018 schválilo zastupitelstvo 4 mil. Kč.

5. V roce 2018 jsou zastupitelstvem tedy schváleny celkem 4 mil., ale do 8 mil. Kč, jak schválila rada,  je potřeba jen 2,4 mil. Kč?

Ano, protože cca 1,6 mil. Kč bude použito mimo samotné lesní koupaliště, např. na opravu přístupové cesty, mobiliář okolo Tiché cesty, opravy mostků a stavbu povalového chodníku na zamokřených místech, případně i úpravu parkovacích ploch vedle ZOO.

Částka 2,4  mil. Kč by měla být použita pak přímo na lesní koupaliště, mimo jiné na zajištění  zdroje pitné vody, mobiliář, WC, převlékárny, opravu cesty, dokončení terénních úprav v areálu a obnovu hřiště.

6. Celkem tedy bude dodrženo to, že minimální varianta bude do 8 mil. Kč a areál bude pro letní sezonu 2018 již funkční a přístupný veřejnosti?

Ano. Letos v červnu chceme funkční areál, byť v minimalistické variantě, předat do užívání veřejnosti. Pro komplexnější řešení zatím není podpora.

7. Kde se tedy vzalo 20 mil. Kč, které uvádí primátor?

Primátor nejspíš sečetl první i dosud neschválenou druhou etapu, včetně dotací a zapomněl odečíst úspory. V tuto chvíli jsme chtěli uvolnit dalších 300 tisíc na přípravu navazující etapy, které by rekonstrukci lesního koupaliště dokončila, pro to ale není politická podpora. I s těmi 300 tisíci bychom se vešli do 8 mil. Kč, ale nebyla pro to vůle… Je to dosti nepříjemné, když se snažíme šetřit každou korunu, hledáme stále nejefektivnější řešení a pak čelíme nikoliv racionálním argumentům, ale jen snaze dělat obstrukce.

8. Co mělo být obsahem projektové dokumentace, která se měla zpracovat v tomto roce?

Šlo hlavně o výstavbu odpovídajícího zázemí pro celý areál na místě původního objektu. Jak vyplynulo z veřejných projednávání i jednání s dalšími stranami, mělo by zde být nově zázemí i pro Městské lesy, které mají areál ve správě, TJ Duklu Liberec, dále malé občerstvení, krytá terasa a variantně také sauna, aby byl areál využíván nejen v letním období. O tom, zda se druhá etapa bude skutečně realizovat, by stejně rozhodovalo ale až nové zastupitelstvo po volbách na podzim. Mohlo by se ale rozhodovat už na základě promyšleného a detailně zpracovaného projektu na 2. etapu. Bohužel, to nedostalo zelenou, pro zpracování této dokumentace hlasovali pouze tři radní za Změnu – Korytář, Šedlbauer a Hrbková.

9. Je to všechno?

Poslední akcí, která by měla celý areál doplnit, je vybudování několika menších tůní a malých nádrží v areálu okolo Tiché cesty, kde chceme začít připravovat projektovou dokumentaci. Tato akce by se realizovala jen v případě získání dotace, kde je ale velká šance. Z nákladů ve výši 1,6 mil. Kč by tak město hradilo jen 10%.

10. Jaký je tedy Rámcový rozpočet celé akce?

Rok/akce 

Plán

Skutečnost

2017 – schváleno zastupitelstvem

 

 

Oprava vany a základní terénní úpravy

8.000.000 Kč

5.600.000 Kč

2018 – schváleno zastupitelstvem

 

 

Zdroj vody, WC, převlékárny, modelace terénu, mobiliář, hřiště, oprava cesty

2.400.000 Kč

 

Mimo areál LK – okolí Tiché cesty – oprava cesty, mobiliář, lávky přes potok, povalové chodníky,

1.600.000 Kč

 

2019 – bude schvalovat nové zastupitelstvo po volbách

 

 

Obnova a vybudování drobných vodních nádrží u Tiché cesty, v případě získání dotace (90%). Pouze odhad.

1.600.000 Kč

 

Výstavba objektu Lesní koupaliště  – zázemí pro TJ Dukla, Městské lesy, kiosek, správu a údržbu areálu, krytá terasa a sauna. Pouze odhad.

8.700.000 Kč

 

Aktuálně je tedy minimální varianta krytá z rozpočtu města v tomto volebním období na obnovu Lesního koupaliště stále v rozsahu 8 mil. Kč. Slib držíme.

O dalším osudu lesního koupaliště, tedy o tom, zda. se posune na úroveň, která bude odpovídat tomu, že jde o rekreační zázemí stotisícové metropole a nikoliv požární nádrž u Dolní Lhoty, se tak bude rozhodovat až po volbách na podzim. Jak pevně věřím, již bez účasti pana Batthyányho a spol.

Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Subscribe
Upozornit na
70 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného
Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou stavební obnovy