Jak se efektivně starat o veřejný prostor ve městě

V roce 2014 na podzim jsem se stala náměstkyní pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí v Liberci, a ačkoliv je Liberec stotisícové město, nemělo vlastní odbor pro veřejný prostor a zeleň. Nějaký čas trvalo, než jsem se „rozkoukala“ ve své nové funkci, ale velmi záhy jsem zjistila, že bez dobrého týmu se v této oblasti pracovat nedá. Veřejný prostor a zeleň spravovalo jedno oddělení, které spadalo pod technický odbor správy majetku a bohužel byla zeleň až na posledním místě. Není se ani čemu divit, když byla a je neustále potřeba opravovat komunikace. Město Liberec mělo a má tzv. „skrytý dluh“ v oblasti silnic a chodníků minimálně 100 miliónů korun, neboť se vedení města zaměřovalo hlavně na velké investiční projekty – jako byla sportovní hala, nebo pořádání mistrovství světa v lyžování, po kterém dodnes zůstaly velké dluhy.

Okamžitě jsem začala pracovat na vytvoření nového odboru ekologie a veřejného prostoru, který vznikl již v únoru roku 2015. Odbor má v gesci veřejný prostor, zeleň a odpadové hospodářství. Na odbor však přešli pouze 4 pracovníci, což bylo naprosto nedostačující a museli jsme začít shánět nové lidi, aby posílili vznikající tým. Tento odbor totiž v Liberci spravuje 350 ha pozemků zeleně – parků a parkově upravených ploch, přírodních a extenzivních ploch, zbytkovou zeleň a aleje. Toto jsou prvky, které byly alespoň základně zmapované. Postupně jsme však zjistili, že logicky pod odbor spadají i vodní toky, nádrže a skalní masivy, pro které neexistovaly relevantní podklady a pasporty. Stejně tomu bylo i u drobných stavebních prvků v zeleni – zdi, zídek, schodů apod. Neexistoval kvalitní a aktuální pasport zeleně a mobiliáře a navíc byly všechny tyto prvky v katastrofálním stavu.

DOBRÝ TÝM JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.

Postupně jsme tedy začali stavět tým lidí, kteří budou schopni tyto nemalé plochy spravovat. Dobrý tým, který ví, co dělá, je v oblasti ekologie a veřejné zeleně naprosto nezbytný. Přes veškerou snahu a dobrou vůli se mi napoprvé nepodařilo přijmout dobrou vedoucí odboru, která by vznikající tým motivovala a vedla. Naštěstí se napodruhé zadařilo a nová paní vedoucí si okamžitě získala na odboru autoritu a začala vést své podřízené efektivně a s dobrými výsledky, které se postupně začaly projevovat nejenom v kolektivu, ale i přímo venku ve veřejném prostoru.

  • Byly přijaty 2 nové správkyně zeleně k jedné stávající, které začaly mapovat stav zeleně a mobiliáře ve veřejném prostoru. Město bylo rozděleno na 3 části, které mají správkyně na starosti. Všechny správkyně mají vzdělání v oboru a zajišťují provádění všech pravidelných i mimořádných aktivit ve správě zeleně.
  • Jeden z pracovníků byl vyčleněn pro správu vodních toků, nádrží a skalních masivů a začal pracovat na aktualizaci pasportu drobných vodních toků a nádrží. Zároveň jsme začali mapovat skalní masivy a jejich stav, neboť v minulosti došlo na území města k sesuvům zvětralých částí obnažených žulových masivů, kterých je v Liberci více než dost.
  • Pracovník odpadového hospodářství začal aktivně zjišťovat stav kontejnerových stání a začal vyhledávat nová místa, kam bude možné umístit stání nová, protože jsme se zaměřili na podporu recyklace odpadů. Také jsme se začali více věnovat úklidům nelegálních skládek odpadů a od roku 2015 se každoročně zapojujeme do akce Ukliďme Česko. Počet odklizeného odpadu při těchto akcích narůstá každým rokem a zapojuje se do něj více a více lidí – dobrovolníků, kteří nám pomáhají čistit naše město od letitého nepořádku. V loňském roce jsme při akci uklidili již 43 tun odpadu z veřejného prostoru a zapojili více než 1000 dobrovolníků. Dbáme také na to, aby nové skládky již nevznikaly a uklizená místa zůstala čistá.
  • V lednu roku 2017 byl přijat nový pracovník na úsek investic. Možná si řeknete, proč až po dvou letech, ale pro mě bylo důležité nejprve zmapovat, v jakém stavu se veřejný prostor a zeleň nacházejí. Pak jsme tvořili pasporty a koncepci, jak stav zeleně, stavebních prvků, mobiliáře, vodních toků a skalních masivů zlepšit. Na základě nově vytvořených koncepcí a stanovení priorit byl vytvořen interní akční plán a bylo nutné zajistit nového pracovníka, který by postupně zajistil jejich realizaci.
  • V současné době jsme ale vyhodnotily, že kapacita odboru je plně vytížena (spíše přetížena) a pokud chceme pokračovat v tomto tempu a realizovat další plánované opravy a úpravy veřejného prostoru, je potřeba přijmout minimálně další 3 pracovníky, kteří by část kompetencí přebrali. Žádáme tak radu města o přijetí 3 nových zaměstnanců na úseky správce zeleně, investičního referenta a na novou pozici referenta pro dotace a projekty.

Byl tak založen tým mladých a schopných lidí, kterým na městě záleží a pracují s vervou a nad rámec svých pracovních povinností. To, že se Liberec stává lepším a hezčím místem pro život, je jejich zásluha a patří jim obrovský dík, protože město začíná vzkvétat a dokonce i rozkvétat díky novým květinovým záhonům. Z nově opravených a vybudovaných dětských hřišť se ozývá dětský smích a úsměvy na tvářích lidí jsou pro nás největší odměnou za vykonanou práci.

CO VŠECHNO SE DÁ UDĚLAT ZA JEDNO VOLEBNÍ OBDOBÍ?

Od roku 2015 tak každoročně přibývá aktivit ve veřejném prostoru – v roce 2015, kdy odbor vznikal, byly hlavně připravovány koncepce a projektové dokumentace. Nově jsme začali připravovat drobné plochy ve veřejném prostoru formou komunitního plánování, aby se občané mohli zapojit do přípravy míst, která budou každodenně využívat. V roce 2016 jsme již začali s úpravami ve veřejném prostoru. Jednalo se hlavně o plošné vegetační úpravy a arboristické práce na zanedbaných dřevinách a opravy mobiliáře. Začala se stavět první nová dětská hřiště a vysazovat květinové záhony. V roce 2017 jsme již měli plné ruce práce s přípravou nových ploch k realizaci a pustili jsme se i do obnovy drobných památek a soch ve veřejném prostoru. Oprav se dočkaly i první vodní toky a nádrže ve správě města. Dále pokračujeme i v obnově mobiliáře, který opravujeme a vyměňujeme postupně v celém městě. V rámci mapování zeleně jsme součástí mezinárodního projektu BIDELIN. V Liberci v rámci projektu vzniká ucelený systém zeleně (zelená a modrá infrastruktura) a dochází ke kvantitativnímu a kvalitativnímu zmapování všech dřevin na území města. Připravujeme i obnovu územně rozsáhlých oblastí – oblast kolem přehrady, revitalizace koryta Nisy, lesopark v městské části Ruprechtice nebo přírodně rekreační areál u nádrže ve Vesci. Máme tak stále co dělat a asi nám to ještě nějaký čas vydrží.

CO PRO MĚ ZNAMENÁ BÝT KOMUNÁLNÍ POLITIČKOU – PROČ TO VLASTNĚ DĚLÁM?

Možná si řeknete, že se jedná opět pouze o narůstání počtu zaměstnanců bez viditelného výsledku, ale v Liberci, kde byl veřejný prostor dlouhá léta zanedbáván, jsou výsledky vidět na každém kroku. Bohužel se však jedná hlavně o opravy, takže efekt nového a krásného se nedostavuje. Je to o lidském vnímání – pokud je něco v nepořádku a rozbité – všimne si toho každý. V okamžiku, kdy to opravíme, tak to člověk přestane vnímat a ani si nevšimne, že se to zlepšilo – protože to prostě není nové. Mnoho politiků se proto bojí, že po nich nic nezůstane, že si je lidé nebudou pamatovat a ve volbách jim své hlasy nedají. Pro mě to však není na prvním místě. Mám své město ráda a snažím se, aby bylo v pořádku. Opravovat věci není populární, ale někdo to dělat musí. Nezakládám si na „politických pomnících“, kdy se těsně před volbami vytvoří něco nového (mnohdy příliš drahého na realizaci i následnou údržbu), jen aby si mě lidé pamatovali. Pro mě je důležité, aby se nejprve opravilo to, co je rozbité. Aby se vylepšilo to, co už je a funguje. A až bude jednou (doufám, že brzy) vše v pořádku, budu usilovat o to, aby vznikaly věci nové, věci, které jsou potřebné a ne jenom líbivé. Věci, které si tak krásné město jako je Liberec, zaslouží. Možná to nedělám „politicky dobře“, ale už v minulosti jsme to dělala jako místní aktivistka a moje funkce mi jen umožnila to dělat efektivněji. Je to práce, která s funkcí prostě nekončí, rozhodně ne pro člověka, který má své město rád. A takový by měl každý komunální politik být.

Karolína Hrbková, náměstkyně primátora za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
131 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,