nášLiberec

Search

Nový tajemník magistrátu prohlubuje krizi na odboru, který pro město získává dotace

Prohlášení náměstka Jana Korytáře k situaci na odboru strategického rozvoje a dotací a výsledkům personálního auditu

Neřešená šikana, vysoká fluktuace, nehospodárné nakládání s dotacemi nebo vysoké odměny pro „vyvolené“. To je jen malá ukázka problémů, se kterými se potýká odbor strategického rozvoje a dotací.  Během uplynulého roku jsem se snažil na celý komplex problémů na odboru strategického rozvoje a dotací upozornit předchozího i současného tajemníka i radu města, ovšem bezvýsledně. Situace na odboru strategického rozvoje a dotací dospěla bohužel tak daleko, že hrozí odchody většího množství projektových manažerů, bez nichž bude ohrožena příprava projektů a čerpání dotací v objemu stovek mil. Kč. A to vše zejména v důsledku nevhodného jednání primátora, resp. tajemníka úřadu.

Odbor strategického rozvoje a dotací prošel v uplynulých třech letech významný rozvojem. Počet jeho pracovníků se zdvojnásobil z 12 na aktuálních 24, zejména se ale zvýšil počet projektů, které odbor připravuje a realizuje a to z 2 v roce 2014 na aktuálních 55, v převážné většině investičního charakteru. Odbor pracuje na získání dotací v řádu stovek mil. Kč ročně.

Nárůst produktivity odboru je vidět zde:

V letošním roce získal odbor pro naše město již 162 mil. Kč na 14 projektů, další žádosti v objemu 110 mil. Kč jsou realizovány za projekty schválené v minulých letech (18 projektů), dalších 5 žádostí v objemu 137 mil. Kč je právě v hodnocení a k tomu dalších 14 žádostí  v objemu cca 460 mil. Kč budeme letos podávat. Celkem tedy objem projektů, na kterých odbor pracuje, činí již 870 mil. Kč, to je zhruba polovina ročního rozpočtu města! Zároveň se snažíme připravovat i další projekty, které by mohly být podány v dalších letech.

Odbor historicky nikdy takovéto počty projektů a dotačních žádostí nerealizoval. Město za vlády ODS získávalo peníze na investice a rozvoj zejména prodejem majetku, a to v řádu stovek milionů ročně. Majetek k prodeji však již k dispozici není, proto je získávání dotací jediná reálná cesta, jak město dále rozvíjet.

Většina pracovníků odboru považuje svoji práci za smysluplnou, motivující a přínosnou pro město. Bohužel, podmínky, ve kterých velká část pracovníků odboru pracuje, tomu příliš neodpovídají a vedou k odchodu klíčových zaměstnanců.

Problém č. 1 – Bossing

V minulém roce byl na odboru opakovaně identifikován případ bossingu, což lze přirovnat k šikaně na škole. Jedná se o problém vedoucí jednoho ze čtyř oddělení, na kterou si postupně stěžovalo v průběhu roku celkem 7 jejích podřízených, z nichž někteří odešli, a jiné před odchodem zachránilo přeřazení pod jiné vedoucí. Bossing potvrdil i externí psychologický posudek. Bohužel, přes snahu projednat tento problém v radě města, situace není několik měsíců nijak řešena a předchozí i současný tajemník problém ignorují. Zmíněná vedoucí pracovnice zůstává na svém místě, jako by se nic nestalo, naopak se ještě účastní výběru nových zaměstnanců.

Problém č. 2 – Nespravedlivé odměňování

K vysoké pracovní zátěži některých zaměstnanců a nepříjemné až nepřátelské atmosféře je nutné přidat ještě jeden faktor. A to způsob odměňování, které neprobíhá na základě dosahovaných výsledků, nýbrž subjektivně, a navíc diskriminačně vůči některým „neoblíbeným“ pracovníkům. To potvrdil i personální audit, který nechal vyhotovit zástupce tajemníka.

Jeden příklad – na jedné straně vedoucí oddělení, které z hodnocení ostatních odborů vyšlo nejhůře a která je právě tím, kdo aplikuje bossing, osobní ohodnocení ve výši 10 tisíc měsíčně, pak vedoucí dalšího oddělení, které vyšlo z hodnocení ostatních odborů jako nejlepší a která zvládá mnohonásobně vyšší objem práce (díky ní se v Liberci např. rozjel projekt sdílených růžových kol) má osobní ohodnocení i po auditu stále 0 Kč a to přes návrh na zvýšení vedoucího odboru i gesčního náměstka. Takováto do očí bijící nespravedlnost je jedním z důvodů, proč dala také výpověď.

Jak je to možné? Jedná se o svévoli tajemníka úřadu, který přesto, že má návrhy na změny v osobních ohodnoceních od vedoucího odboru a má na to v rozpočtu i peníze, tak do nich zasahuje tak, že některým „neoblíbeným“ pracovníkům jednoduše bez vysvětlení žádné osobní ohodnocení nebo odměny nepřizná, zatímco v jiném extrémním případě má jedna privilegovaná pracovnice pravidelné měsíční osobní ohodnocení přes 20 tisíc.

Bohužel, kompetence na úřadě jsou nastavené tak, že sice jde o peníze samosprávy, peníze na projekty získává odbor, za výsledky jsem politicky odpovědný jako náměstek a spolu se mnou vedoucí odboru, ale o platech a odměnách rozhoduje tajemník. Ani já jako náměstek, ani vedoucí odboru, jako přímý nadřízený, tak nemůžeme ovlivnit výši odměn jednotlivých pracovníků, a to přesto, že na jejich platy jsme získali peníze v rámci projektů mimo rozpočet města. Dosti frustrující situace

Problém č.3 – Nízké nástupní platy bez osobního ohodnocení a nesplněné sliby

Některým zaměstnancům není po přijetí splněn příslib výše platu z přijímacího pohovoru. Na magistrát je tak těžké najít dostatek schopných manažerů na evropské projekty, kdy nástupní plat u zaměstnanců s VŠ vzděláním, kteří mají na starosti projekty v řádu milionů Kč, mají i méně než 20 tisíc hrubého. Přesto, že je možné tento stav řešit právě osobním ohodnocením, tajemník tato řešení blokuje.

Problém č.4 – přesto, že odbor získá v rámci projektů dotace i na mzdy, nečerpají se a budou se muset vracet

Vzhledem k přístupu tajemníka dochází k tak paradoxním situacím, že odbor zajistí dotace na různé projekty, ale tajemník odmítne zvýšit osobní ohodnocení projektovému manažerovi, který tak má např. 18 tisíc hrubého, zatímco projekt by umožnil zvýšení platu na 25 – 30 tisíc, tedy obvyklou výši. Navíc by to bylo z dotace, ne z rozpočtu města. Na odboru je již několik takových projektů a pozic. Výsledkem jsou špatně zaplacení lidé, nečerpané prostředky v rámci projektu a narůstající frustrace některých zaměstnanců z takovéhoto přístupu, který nelze nazvat jinak než systematickou snahou o vyvolání odchodu některých lidí (což se v několika případech již „povedlo“), kolaps části projektů a ukázání na náměstka a Změnu, jak jsme neschopní.

Problém č.5 – Špatně nastavené třídy, naschvály, zdržování, snaha lidi otrávit

Mezi další problémy lze uvést pracovníky, kteří byli v rozporu se zákoníkem práce zařazeni do nižší platové třídy, blokování interních přesunů pracovníků v rámci odboru ze strany tajemníka, které vede k přetížení některých zaměstnanců, blokování vyhlašování nových výběrových řízení na neobsazená místa, přesto, že díky úspěšnosti podávání žádostí o dotace přes 90% již některé projekty nemá kdo řídit a hrozí tak ztráty dotací.

Vzhledem k tomu, že se jedná o soustavné negativní zásahy do práce odboru, který za poslední roky podstatně zvedl svoji výkonnost i přínos pro město, a přes moji opakovanou snahu řešit tyto věci interně, například v radě města, se téměř nic nezměnilo, naopak se situace ještě zhoršuje a tento stav ohrožuje čerpání dotací v rámci stovek milionů, nezbývá mi již nic jiného, než celý problém otevřít v následujících týdnech veřejnosti a na více konkrétních příkladech ukázat, jak funguje či nefunguje radnice zevnitř, v jakých podmínkách zde s kolegy pracujeme, jak můžu či nemůžu efektivně vykonávat svoji funkci jako zvolený zástupce občanů v rámci samosprávy.

Pokud se mi nepodaří tento stav změnit, hrozí, že se vše vrátí do starých kolejí, lidé, co by mohli pro město připravovat projekty a získávat peníze z externích zdrojů odejdou, a vzhledem k tomu, že samotné prostředky města, i s ohledem na splátky dluhu, nestačí ani na běžnou údržbu, nechci nečinně přihlížet tomu, jak tajemník s primátorem systematicky likviduj schopnost odboru strategického rozvoje a dotací získávat pro město prostředky potřebné na jeho další rozvoj. A je mi jedno, jestli je to záměr, hloupost či jen něčí neschopnost.

 

 

Mgr. Jan Korytář

náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

 

Subscribe
Upozornit na
141 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Černým písmem: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice se změny senátního obvodu
Vážený pane premiére, vítejte ve skanzenu. V kraji, ve kterém je nejzaostalejší střední školství v rámci celé České republiky. Vaši političtí partneři v čele s
Kdo pozorně sleduje korupční kauzu kolem kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, nemohl být překvapen přiznáním hlavního obžalovaného, tedy stavebního gigantu Metrostav. Navzdory mediálnímu
Nejprve zisk nadnárodních korporací a řetězců, až potom svátek svobody a demokracie. Realita dnešního státního svátku, který je honosně nazván Den boje za svobodu