15. Červen, 2018

Katastr nemovitostí provedl přepis pozemků pod autobusovým nádražím na město Liberec. Jejich výkup schválilo v únoru tohoto roku zastupitelstvo výraznou většinou 27 hlasů. Jedná se celkem o 10.283 m2, za které město zaplatí celkem 20,5 mil. Kč ve čtyřech splátkách. Cena byla určena jako průměr dvou znaleckých posudků. Jedná se o strategický majetek, který…