Jak Změna opět rozjela rozvoj města

Stalo se jistou tradicí některých místních politiků i zdejších diskutujících uvádět, že Změna za čtyři roky nic nedokázala. V poslední době se k tomu přidal dovětek, tedy kromě lesního koupaliště a těch „růžovejch kol“, ale jinak kde nic tu nic. Jsem náměstkem odpovědným za ekonomiku, strategický rozvoj a dotace a rád bych nyní představil již téměř kompletní výsledky mé práce v dotační oblasti.

Když jsem odbor na konci roku 2014 přebíral, měl 12 zaměstnanců a 2 rozpracované projekty za 20 mil. Kč. V současné době má odbor 22 zaměstnanců, ale pracuje již na 75 projektech za více než 1 miliardu Kč. Dotace jsme získali již na 37 projektů v objemu 340 mil. Kč. V letošním roce podáme dalších 16 žádostí za 565 mil. Kč. Úspěšnost podávaných projektů je 80 %. Přes neustále řeči to tom, že děláme jen „měkké“ projekty hovoří fakta jinak – 85% projektů je stavebních – investičních.

Přehled projektů dle jejich zaměření:

A o jaké projekty jde? Rozšiřování kapacit městských škol a školek, jejich zateplování, rekonstrukce městských domů a budování sociálních bytů, budování nových cyklotras, nový terminál, opravu bývalé galerie, opravy lesních cest, revitalizace sídlišť, opravy kulturních památek, azylový dům, revitalizaci skládky a mnoho dalších. Jejich detailní přehled najdete této tabulce.

To, že město začalo opět čerpat dotace na svůj rozvoj, se ale nestalo samo. Aby odbor takto zvýšil svoji výkonnost, bylo nutné udělat nejprve několik důležitých systémových opatření, i proto výsledky nabíhají postupně:

  1. Zřídit nové oddělení získávání dotací a zavést aktivní vyhledávání dotačních zdrojů na potřeby města. Do té doby se touto činností totiž na městě nikdo nezabýval!
  2. Zavést projektové řízení, protože u tak velkého množství projektů, které jsme chtěli realizovat, musí již fungovat ucelený systém, jinak by je nebylo možné efektivně řídit.
  3. Prosadit takovou variantu strategie IPRU, která dotační peníze směřuje primárně do majetku města, a to jak na jeho modernizaci a rekonstrukce, tak i nové investice.
  4. Připravit funkční rozpočtový výhled, aby bylo možné projekty, zejména jejich kofinancování, zajistit na více let dopředu a nestalo se nám jako minulému vedení, že se nevyčerpaly dotace pro Liberec za 240 mil. Kč jen z důvodu špatného plánování.
  5. Prosadit to, že část peněz z amortizačního fondu nepoužijeme v roce 2018 na splátky dluhu, ale necháme si je na kofinancování dotací. Zde jsem svedl pro veřejnost asi neviditelnou, ale klíčovou politickou bitvu o další rozvoj města. Zejména Starostové prosazovali to, aby se tyto peníze použily celé na splátky dluhu a to přes výše uvedený bod 4, kdy byl ekonomickým náměstkem právě Jiří Šolc od Starostů. To mělo dva možné důvody: buď si vůbec nedovedli spočítat, že na projekty IPRU budeme potřebovat min. 15% na jejich kofinancování, anebo to věděli až moc dobře a doufali, že se jim tak podaří zablokovat dotační akce. Nakonec jsem svoji koncepci po třech letech nekonečných diskusí prosadit ale dokázal.
  6. Vybrat a motivovat nové zaměstnance. Toto byla další klíčová věc a jsem rád, že se ji podařilo přes mnohé naschvály a ztráty prosadit a odbor udržet v ještě funkčním stavu, přes odchody mnoha schopných lidí. I v personálním auditu, který si nechal vypracovat tajemník a na který jsem neměl vliv, se uvádí: Noví zaměstnanci zmiňují smysl činnosti a přínos projektů pro město a lidem (včetně ochoty nastoupit za méně výhodných finančních podmínek, které jsou pro ně vyváženy právě smysluplnou činností). Často jsou nabráni a motivování díky gesčnímu náměstkovi. Jejich cílem je realizovat co nejvíce přínosných projektů pro město, někteří jsou ochotni pracovat i nad rámec své náplně práce. Vnímají potřebu rozšiřování odboru, aby měl potřebné kapacity. Mnoho z nich má velké množství projektů a jsou přetížení. Vnímají podporu gesčního náměstka a naopak nepodporu ze strany bývalého tajemníka (někteří zmiňují i primátora).“

Dokázali jsme tak ve značně nepřátelském prostředí, kdy byla práce odboru ze strany koaličního partnera i části opozice neustále zpochybňována a kritizována, udržet pracovní morálku a motivaci klíčových lidí. Bohužel, někteří již pro město nepracují – své udělali předchozí a současný tajemník i primátor, kteří přehlížením bossingu, nespravedlivým odměňováním nebo šikanou vybraných zaměstnanců dlouhodobě „přikládali pod kotel“. Nebýt toho, mohli jsme být s projekty i dotacemi mnohem dál.

V současné době tak odbor nemá personální kapacity rozjet další dotační projekty, například na budování chybějící kanalizace. Není vůle to řešit, spíše naopak. Jiné nastavení dalšího fungování radnice a některé nutné personální změny tak budou jednou z podmínek Změny pro vstup do případné další koalice.

Projekty, které jsou v této podrobné tabulce, jsou samozřejmě výsledkem práce celého týmu lidí, v první řadě odboru strategického rozvoje a dotací, ale i dalších odborů, se kterými na jednotlivých projektech spolupracujeme. Jednou z mých hlavních motivací, proč jdu znovu do voleb, je to, že chci udržet pracně vybudovaný systém a tým lidí, protože vidím, že to může pro město v dalších letech přinést potřebné peníze a projekty.

Zejména jde ale o to, aby se vše nevrátilo do starých kolejí, kdy se bude realizovat jen pár velkých projektů a bude „klid“. Radnice musí pracovat méně jako „úřad“ a více jako dobře řízená agentura nebo firma.

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

 

 

Subscribe
Upozornit na
117 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,