Zastupitelstvo rozhodlo proti zájmu většiny obyvatel Ostašova

Na posledním zasedání i libereckého zastupitelstva předložila zastupitelka za Změnu pro Liberec Pavla Haidlová materiál, žádající Tibora Batthyányho, aby v územním plánu (dále ÚP) neměnil plochy v Ostašově (8.28.E.3.60.20.h) na zastavitelné, ale ponechal je jako plochy přírody a krajiny. Právě na těchto pozemcích by totiž investor chtěl vybudovat novou průmyslovou zónu, přestože je tam vysoce kvalitní zemědělská půda. Nesouhlas s průmyslovou zónou v Ostašově svým podpisem přitom vyjádřilo více než 1200 libereckých občanů.

Zuzana Tachovská: ,,Nová průmyslová zóna v Ostašově není nezbytně nutná, nachází se tam kvalitní zemědělská půda a navíc nám není lhostejné, co si místní občané přejí. Proto jsme se snažili jejich zájmy respektovat a prosazovat. Nejsmutnější na celé záležitosti je, že proti vůli svých sousedů a spoluobčanů hlasovali i náměstek Kysela a zastupitel Čmuchálek, kteří v Ostašově sami bydlí.“

Pavla Haidlová: ,,Od doby zahájení prací na pořizování ÚP došlo na základě vysokého úbytku zemědělské půdy k podstatným změnám v přístupu k její ochraně, což např. dokládá i přelomové rozhodnutí o zrušení územního plánu, kdy krajský soud v Praze uznal, že kvalitní půda nemůže být odňata, pokud není prokázán veřejný zájem. Dle názoru soudu může být půda I. a II. třídy ochrany odňata jen v případech, kdy veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany půdy a výstavbu soukromého komerčního centra, kde se již řada obdobných staveb nachází, za takový zájem nepovažuje“. To ostatně uvedl již v roce 2011 i samotný tvůrce územního plánu arch. Plašil: ,,Ze všech míst jsou tyto plochy pro průmyslovou zónu nejlepší, ale obávám se, že se od této varianty bude muset odstoupit, v lokalitě se totiž nachází zemědělská půda, která je chráněná.“

Karolína Hrbková:,,Průmyslovou zástavbou v této lokalitě by došlo k podstatnému zhoršení životního prostředí i životních podmínek místních obyvatel. Navrhovaná infrastruktura, která má propojit průmyslovou zónu JIH a SEVER navýší frekvenci vozidel a s tím související další negativní vlivy na životní prostředí i obyvatele v této části města. V blízkosti uvedené lokality se přitom nabízí využít plochy brownfieldu bývalé slévárny na ploše cca 12 ha., navíc zde není vyřešena doprava.“

Pro průmyslovou zónu, proti které bojují lidé z Ostašova hlasovali tito zastupitelé: Tibor Batthyány, Jan Čmuchálek, Jan Marek, Zbyněk Šrámek a Jaroslav Zámečník; František Gábor, Michal Hron, Tomáš Kysela, Zora Machartová, Jiří Šolc, Martina Rosenbergová, Libuše Vítová a Jakub Zobín.

 Pro přijetí předloženého návrhu tak nebyl dostatečný počet hlasů.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
126 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V