Na radnici zavítá kontrola z Inspektorátu práce, bude řešit šikanu a nezákonné odměňování

Situací, kdy jsou některým řadovým úředníkům na radnici upírány odměny, na které mají nárok, se bude zabývat Inspektorát práce. Náměstek Korytář splnil svůj slib, zastal se svých kolegů a zaslal mu podnět na opakované porušování zákoníku práce. Stalo se tak poté, co se mu nepodařilo tento bod opakovaně zařadit na jednání rady města a jednání se současným ani předchozím tajemníkem k ničemu nevedla.

Podnět má celkem 11 stran a přes 200 stran příloh a týká se více než deseti zaměstnanců magistrátu. Inspektorát práce má podnět již k dispozici. Jak vyplývá z vyjádření inspektorátu, čtyři okruhy problémů hodnotí jako velice závažné a bude se jimi zabývat na nadcházející kontrole.

Tato kontrola má řešit situaci, kdy dochází k šikaně řadových zaměstnanců ze strany tajemníka magistrátu a primátora města. Těmto lidem, kteří dle vyjádření náměstka Korytáře nadstandardně pracují pro město, je odpírána řádná odměna, na kterou mají nárok. Město tak dokonce vrací nevyčerpané dotace na tyto platy. Dochází ale i k dalším závažným projevům nepřijatelného chování ze strany vedoucích vůči zaměstnancům.

Mimo jiné jde o dlouhodobě neřešený problém bossingu (šikany zaměstnanců), kvůli kterému odešlo nebo bylo přeřazeno již několik zaměstnanců. Jde také o nerovnou výši platů a příplatků na odboru strategického rozvoje a dotací, kdy někteří privilegovaní pracovníci berou mnohonásobně vyšší příplatky za stejnou práci než jiní. Do působnosti inspektorátu patří pouze šetření porušování zákoníku práce, nikoliv neetické nebo nemorální jednání zaměstnavatele. Dvěma body podnětu se Inspektorát práce proto zabývat nebude. V jednom bodě bylo doporučeno řešení problému soudní cestou.

Náměstek Jan Korytář k tomu uvádí: „Snažil jsem se věc dlouho řešit interně, ale nešlo to ani s předchozím, ani s novým tajemníkem. Nejsem ale zvyklý vzdávat se předčasně. Z mého pohledu došlo ke zneužití pravomocí a opakovanému porušování zákona. Nešlo přitom jen o nějaká nedopatření či maličkosti, ale o soustavnou šikanu vybraných pracovníků odboru strategického rozvoje a dotací, z nichž někteří již z odboru odešli. Obávám se, že kolegové zastupitelé tuto situaci podceňují a mé opakované upozorňování na tento problém bylo doposud nevhodně bagatelizováno nebo přímo přehlíženo.“

Problém je o to větší, že narušuje práci jednoho z klíčových odborů města, který se tak potýká s vysokou fluktuací, což je v situaci, kdy připravuje, nebo již realizuje projekty v řádu stovek milionů z evropských dotací, nepřijatelný hazard. Jen v letošním roce odešli z výše uvedených důvodů další čtyři projektoví manažeři, kteří našli bez problémů lépe placenou práci. Bohužel ne pro město.

Tajemník se spolu s primátorem pokouší dlouhodobě vinu za tuto situaci svést na gesčního náměstka Korytáře. K tomu měl nejspíš sloužit také personální audit, který si na odbor strategického rozvoje nechala radnice bez součinnosti gesčního náměstka vypracovat. K překvapení tajemníka i primátora však i tento personální audit potvrdil velkou část toho, o čem mluví právě Korytář.

Audit mimo jiné potvrdil jeden z okruhů problémů, který bude šetřit Inspektorát práce, když přinesl i tato zjištění:

Zjištění v oblasti finančního ohodnocení:

  • Zaměstnanci nedostanou odměnu, která jim byla slíbena při výběrovém řízení
  • Finanční ohodnocení dle mínění většiny zaměstnanců neodpovídá skutečnému výkonu a vytížení zaměstnanců a není spravedlivé
  • Aktuální systém hodnocení podporuje názor, že finanční ohodnocení je udělováno na základě osobních sympatií. Ještě častěji zaměstnanci uvádí, že jde o nástroj politického boje.
  • O finančním hodnocení i řadových zaměstnanců, (které ale sám neřídí), nakonec rozhoduje tajemník, který v návrhu vedoucího odboru a jednotlivých oddělení provádí výrazné zásahy, které nijak nezdůvodňuje
  • Zaměstnance výrazně demotivuje, pokud mají v dotačních projektech finanční prostředky na mzdy za vedení projektu, tyto prostředky ale tajemník blokuje, takže je město vrací a přitom mají tito zaměstnanci minimální finanční ohodnocení.

I na základě výše uvedeného audit pak konstatoval, že „Narovnání finančního hodnocení a nastavení transparentního systému finančního hodnocení vnímáme jako zásadní faktor pro posílení stability odboru a udržení stávajících zaměstnanců.“

V případě, že by město dostalo na základě šetření inspektorátu pokutu, může ji pak vymáhat na předchozím či současném tajemníkovi. Předchozí tajemník Fadrhonc musel odstoupit poté, co byl pravomocně odsouzen za pletichy při veřejné soutěži a primátor Batthyány ho poté přemístil na dlouhodobě neobsazené místo manažera kvality. Odkud vítr vane napoví to, že současného tajemníka Martina Čecha vybrala komise, kde byli z politiků dva zástupci Starostů – Ivan Langr a Jan Berki, primátor Batthyány a naopak žádný zástupce Změny.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
58 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci