Jak tajemník s primátorem vyštípali další schopnou manažerku aneb „Zlatej Řeháček“…

Internetový portál Týden v Libereckém kraji, který je tiskovým společnosti Syner a nepokrytě účelově a demagogicky dlouhodobě útočí na Změnu pro Liberec, se opět pokouší vytvořit umělou kauzu. Jedná se o případ příkazní smlouvy pro Ing. P.N.,  která byla zveřejněna v registru smluv. Jsem za to vlastně ale rád, alespoň můžu na tomto případě opět ukázat, jak to na radnici chodí. Kdybych to sám nezažil, zdráhal bych se tomu uvěřit…

Ing. P. N. pracovala jako jeden z klíčových pracovníků na odboru strategického rozvoje a dotací. Na starosti měla, mimo jiné, vedení celé agendy jednání s teplárnou, kde mi poskytovala potřebné zázemí při složitých a náročných jednáních. Výsledkem je faktické snížení cen tepla pro občany Liberci a rozběhnutí modernizace zastaralých parovodů. Vím, že někdo myslí, že jsme to měli udělat jinak, za mně ale jde, když se ohlédnu do minulosti, o jednoznačně krok dobrým směrem. To ale není obsahem tohoto článku. Nebo se jako manažerka podílela na přípravě jednoho z klíčových projektů IPRU – zázemí pro cestující a parkovacího domu u nádraží ČSAD za zhruba 160 mil. Kč.

Bohužel, ne každý vydrží na magistrátu dlouhodobě pracovat, když vidí, jak někteří kolegové, kteří mají mnohem méně práce a odpovědnosti, berou podstatně větší peníze a jiní zase přistupují k řešení problémů stylem „to nejde, nikdy to nešlo a nikdy to ani nepůjde“. I přes její prokazatelný přínos pro město a spokojenost s pracovními výkony, se dlouhodobě nepodařilo navýšit její mzdu na adekvátní úroveň. Jen připomenu, že řídila projekt za 160 mil. Kč a při jednáních s teplárnou šlo také doslova o stovky milionů Kč. Ing. P. N. také byla, jako někteří jiní pracovníci odboru, dlouhodobě špatně zařazena v platové třídě. Návrhy na zvýšení osobního ohodnocení nebyly tajemníkem akceptovány. Důvod byl prostý. Neformální zákulisní dohodou byla zařazena do kolonky „Korytářův člověk – nepodporovat“.

Ing. P.N. je mladá a schopná žena, která přišla na radnici pracovat ze soukromého sektoru. Chtěla pro Liberec pracovat, takových lidí se mi na odbor podařilo získat více. Bohužel, část z nich díky podmínkám, které na radnici pracují, postupně zase odcházejí. Ještě před tím, než dala P. N. výpověď, tak požádala zaměstnavatele, aby si mohla peníze přivydělat mimo radnici a mimo pracovní dobu, když už ji město nezaplatilo to, co požadovala. Celkem konstruktivní přístup. Ovšem primátor s tajemníkem řekli NE. Nemusejí to ani nijak zdůvodňovat, zkrátka ji tuto možnost nepovolili.

Teprve poté následovala její výpověď. Na můj návrh jsme se s P. N. a vedoucím odboru ekonomiky domluvili, že navrhneme alespoň uzavření dohody o provedení práce na částku 10 tisíc Kč měsíčně, abych měl v době vrcholících jednání s Teplárnou na jaře tohoto roku stále potřebný servis. Nešlo tak složitou agendu rychle přehodit na někoho jiného. I toto nový tajemník Martin Čech odmítl a přes opakované upozornění, jaké těžkosti tím způsobí městu při vyjednávání s teplárnou, nenabídl jiné řešení. Na radnici jsou přitom desítky lidí, kteří mají dohody o provedení práce také.

Připomínám, že Ing. P.N. se na úspěšném vyjednávání s teplárnou podílela téměř od začátku a my jsme si prostě nemohli dovolit ji ztratit. Takže nezbylo nic jiného než ji přesvědčit, aby si zařídila živnostenský list a tuto práci dělala pro město na fakturu externě. To, že to již nebylo za 10 tisíc měsíčně, je snad vcelku pochopitelné. I na to jsem tajemníka upozorňoval a opakovaně ho žádal o změnu jeho zamítavého stanoviska. Nakonec zbyla jen možnost fakturace, tu nemůže zablokovat ani tajemník, ani primátor. Nemohli jsme riskovat, že kvůli politické zvůli tajemníka a primátora ohrozíme vyjednávání o snížení tepla a modernizaci parovodů.

Ač byly Ing. P.N. celou situací „otrávená“, nakonec nám pomoc v této formě přislíbila a její smluvní vztah byl zcela transparentně zařazen do registru smluv, kde si jej každý může prohlédnout. Byl bych rád, kdyby se toto dalo říci o všech externích pracovnících, kteří fakturují své služby i jiným kolegům náměstkům …

Případ s Ing. P.N. je v zcela typický a x-tý v řadě. Podařilo se mi sehnat kvalitní, vysokoškolsky vzdělanou pracovnici s praxí, která měla aktivní přístup k řešení problémů, byla motivovaná a pracovala pro město. To se ale nehodilo politickým oponentům, kteří se dlouhodobě a před volbami o to více snaží vykreslit Změnu jako partu neschopných amatérů. V důsledku neprofesionálního, politicky motivovaného a šikanujícího přístupu tajemníka, město nakonec přišlo o dalšího člověka, který mu mohl i v budoucnu nadále pomáhat. Pár takových lidí, které jsem původně získal, již odešlo, pár se jich ještě drží. Extrémně demotivující situace, ale do voleb už to vydržíme.

Ing. P.N. od září nastupuje opět na plný úvazek v soukromé firmě. Za více peněz a do lepšího prostředí. První etapu jednání s Teplárnou jsme přesto dotáhli, jak to bude dál, se ukáže až po volbách. Pokud Změna vyhraje, zcela otevřeně zde říkám, že budeme usilovat o změnu na postě tajemníka. Ing. Čech není manažer, kterého město potřebuje, ale čistokrevný úředník, navíc s napojením na Starosty, který po škole nepoznal jiné prostředí než úřad. Jeho dosavadní kroky z mého pohledu jednoznačně škodí městu a zejména vůbec nezvládl svoji roli tím, že se zapojil do předvolebního politického boje zvlášť nepřijatelným způsobem. Člověku až se dere na jazyk, přes všechno problematické, věta: „Zlatej Řeháček“…

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku a rozvoj za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
114 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,