Zakázka na rekonstrukci budovy D je podezřelá, její průběh je nutné prověřit

Rekonstrukce budovy D krajského úřady patří mezi největší připravované projekty Libereckého kraje pro příští roky s předpokládanou cenou 250 mil. Kč. V této budově má být po její rekonstrukci umístěn podnikatelský inkubátor a nové stravovací centrum. V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby se ovšem vyjevily okolnosti, které jeho průběh silně zpochybňují a ohrožují úspěšnou realizaci celého projektu.

Opakuje se tu model, který je v našem regionu již velmi dobře známý. Zakázku na stavební dozor získala s výrazně nižší cenou společnost INVESTING CZ, spol. s r. o. Tato společnost má dlouhodobě těsné vazby na největší stavební firmu v kraji Syner, s.r.o. Úkolem stavebního dozoru je při tom hájit práva investora, tedy Libereckého kraje, aby bylo dílo realizováno přesně dle projektové dokumentace v domluvené kvalitě. Do výběrového řízení na stavební dozor se přihlásili jen dva uchazeči, společnost INVESTING CZ získala zakázku s cenou zhruba poloviční než druhý uchazeč.

Druhým krokem byl výběr stavebního dodavatele. Zde se opět nepřihlásilo mnoho firem, pouhé tři, což není u tak velké a významné zakázky běžné. Společnost Syner se tentokrát nepřihlásila, nicméně mezi uchazeči byla společnost CL EVANS s.r.o. Jde o bývalou českolipskou divizi společnosti Syner. Podíl Syneru byl v roce 2014 nicméně převeden na nové společníky firmy. Ze tří uchazečů nakonec CL EVANS podala nejnižší nabídku, a to cca 222 mil. Kč.

Největší pochyby o regulérnosti celého procesu se vynořují nicméně při revizi podmínek pro uchazeče. Je třeba konstatovat, že společnost CL EVANS měla „z pekla štěstí“, když splnila poměrně přísné podmínky vždy jen o fous:

  • Reference na jednu stavbu občanské vybavenosti dostavěnou v posledních 5 letech s cenou nad 100 mil. Kč. CL EVANS vykazuje stavbu s cenou 103.967.777 Kč.
  • Reference na druhou stavbu občanské vybavenosti dostavěnou v posledních 5 letech s cenou nad 85 mil. Kč. CL EVANS vykazuje stavbu s cenou 87.280.412 Kč.
  • Reference na stavbu „obdobného charakteru“, jejímž předmětem byla demolice nebo bourací práce, a to v ceně nad 5 mil. Kč (nejde si nepovšimnout výrazného poklesu v ceně oproti předchozím dvěma referencím). CL EVANS vykazuje stavbu s cenou 5.800.000 Kč.
  • Minimální roční obrat 400 mil. Kč v posledních třech letech. CL EVANS překonává tuto hranici v roce 2015 s obratem 408.924.000 Kč.

Nelze se ubránit dojmu, že podmínky výběrového řízení byly dopředu domluvené, tak aby vyloučily maximální počet uchazečů a zároveň zachovaly společnost CL EVANS ve hře. Vyzýváme tak vedení Libereckého kraje, aby před podpisem smlouvy o dodávce stavby učinilo následující kroky:

  • Prověřit u příslušných administrátorů výběrového řízení, nakolik byly výše vymezené požadavky odůvodněné, především co se týče výše cen jednotlivých referencí a výše obratu.
  • Prověřit, zda nemohou být takto formulované podmínky výběrového řízení vnímány jako diskriminační, aby ve výsledku neohrozily výplatu evropské dotace, která částečně náklady na projekt pokrývá.
  • Na základě kroků výše zvážit zrušení výběrového řízení a jeho opakované vypsání s upravenými podmínkami.
  • Pokud bude vedení Libereckého kraje schopné nabídnout přesvědčivé vysvětlení výše popsaných pochybností, důrazně doporučujeme, aby byl pro celý projekt zajištěn ještě jeden „oponentní“ stavební dozor. Jeho dodavatel by měl být vybrán tak, aby byla nezpochybnitelná jeho nezávislost vůči dodavateli stavby.

Jindřich Felcman, předseda ZO Strany zelených Liberec

Josef Šedlbauer, předseda klubu zastupitelů za ZPLK

Subscribe
Upozornit na
32 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu