nášLiberec

Search

Dopravní podnik v Liberci byl dlouhé roky tunelován, říká jeho nový šéf

Zajímavý rozhovor s předsedou představenstva Michalem Zdeňkem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) přinesla liberecká redakce Mladé fronty Dnes. Nový šéf dopravního podniku v něm celkem otevřeně pojmenovává problémy, které DPMLJ svazují již řadu let a na které na našem webu upozorňujeme i my. Pokud Vám rozhovor unikl, můžete si jej přečíst i u nás.

Zajišťovat MHD v Liberci bez BusLine, s vlastními řidiči a autobusy. Takový je scénář pro rok 2019, na který se připravují v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. „Podnik byl dlouhé roky tunelován a někomu to pochopitelně vyhovovalo,“ řekl pro MF DNES předseda představenstva Michal Zděnek.

BusLine totiž nedávno podal výpověď vzájemné smlouvy, na jejímž základě zajišťoval hromadnou dopravu v Jablonci a nadále ještě 40 procent linek v Liberci.

Oficiálním důvodem jsou faktury, které dopravní podnik BusLinu neproplatil, ten se hájí tím, že faktury byly bezdůvodně navýšeny. Vše navíc směřuje k tomu, že Jablonec si bude dopravu ve městě zajišťovat brzy sám.

Nasvědčuje tomu fakt, že Dopravní sdružení obcí Jablonecka, které si od Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) objednává provoz linek MHD a kde je Jablonec nad Nisou hlavním a největším členem, přestal DPMLJ platit a aktuálně dluží dopravnímu podniku 18 milionů korun.

Situace vypadá, jako by chtěl Jablonec využít svého vlivu v Dopravním sdružení obcí Jablonecka jako páku na DPMLJ, aby se s BusLine dohodl a kontroverzní firmě tak zůstaly zachovány velmi výhodné podmínky z minulosti, které bez výběrového řízení získala.

„Někteří jablonečtí politici mluví spíše jako zaměstnanci BusLine, než jako zastánci veřejného zájmu,“ zlobí se předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

Z Jablonce nad Nisou přicházejí zprávy o tom, že BusLine tam může ze dne na den přestat jezdit. Obstarává tam přitom 100 procent dopravního výkonu. Je situace opravdu tak kritická?
Od některých jabloneckých politiků účelově přichází již delší dobu série lží a pomluv. Vraťme se trochu do historie. Někteří jablonečtí politici, a je jich skutečně jenom hrstka, se od samého počátku snažili velmi aktivně zabránit profesionalizaci představenstva DPMLJ, obstruovali a blokovali změny, které se rozhodl majoritní akcionář realizovat. Moc jim záleželo na tom, aby si uchovali svůj vliv na chod a ekonomické rozhodování DPMLJ. Dnes víme proč. Rád bych zdůraznil, že z doby, kdy právě tito lidé DPMLJ ovládali a řídili nám zůstalo neblahé dědictví – zhruba 83 milionů korun díra v účetnictví DPMLJ a devět trestně stíhaných osob ze strany protikorupční policie za velmi závažné trestné činy. Ale jak se říká „drzé čelo lepší než poplužní dvůr“ a tito lidé škodí dál, pomlouvají, intrikují. Je mi jich v podstatě líto.

Ale zpět k vaší otázce. Jako skutečně zásadní problém vnímám to, že DPMLJ aktuálně eviduje pohledávku ve výši cca 18 milionů korun po lhůtě splatnosti vůči Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka (DSOJ), jehož největším přispivatelem, a tedy osobou ovládající, je statutárního město Jablonec nad Nisou. Na naše upomínky nebylo reagováno, proto jsme v této věci již odeslali DSOJ předžalobní výzvu. To je skutečně zásadní problém.

Počkat, vy jste neproplatili faktury BusLine, které považujete za předražené, kvůli čemuž BusLine vyhrožuje, že skončí a DSOJ zase neproplatil faktury vám? To zní, jako by jablonečtí drželi ochrannou ruku nad BusLinem…
Je úsměvné, že někteří jablonečtí politici mluví spíše jako zaměstnanci respektive advokáti Bus Line než jako zastánci veřejného zájmu. Ale k věci. My zpochybňujeme výši některých fakturovaných částek ze strany BusLine a říkáme velmi přesně, proč je zpochybňujeme. Základním požadavkem faktury jako účetního doklad je jeho přezkoumatelnost. Ta v případě některých faktur, které jsme od BusLine obdrželi, chybí. Laicky řečeno, nemohu proplácet faktury a nevědět, za co přesně platím. Takto s veřejnými prostředky hospodařit nelze.

Není tohle chování BusLine prachsprosté vydírání?
Já to tak zatím úplně nevnímám. My jsme z byznysového prostředí zvyklí na tvrdé vyjednávání, to je normální. Ano, DPMLJ a BusLine mají na některé oblasti dosavadní spolupráce evidentně odlišné názory. To je fakt. Na druhou stranu, s jednatelem BusLine jsme se na jednání, které proběhlo v sídle DPMLJ 17. srpna, domluvili, že zahájíme jednání společné odborné pracovní skupiny a pokusíme se problematické otázky řešit. Netrpělivě od té doby čekám na návrh termínu prvního jednání pracovní skupiny ze strany BusLine, my jsme k jednání připraveni.

Jaký scénář teď bude následovat?
Já pevně doufám, že velmi rychle začneme jednat. Míč je na jejich straně. Osobní jednání je jediná správná cesta k dosazeni dohody.

Máme teď před volbami, takže je nejisté, jak se nové politické reprezentace obou měst zachovají. Zejména je diskutabilní, co provede Jablonec nad Nisou, který si zatím založil akciovku Jablonecká dopravní, naznačující, že tady už se neuvažuje o rozvodu, tady už jsou podepsány rozvodové papíry. Skoro to vypadá, jako by se Jablonec připravoval na spolupráci s BusLine sám bez vaší účasti.
Ano, divoké teorie o spolupráci mezi Jabloneckou dopravní a.s. a BusLine bez výběrového řízení, jsme také zaslechli. DPMLJ má každopádně platnou smlouvu s DSOJ a tuto smlouvu hodlá dodržet. Zmínil jste volby a politické reprezentace obou měst. Já bych proto moc rád na tomto místě jménem DPMLJ poděkoval a ocenil maximálně konstruktivní přístup zastupitelů a radních Liberce. Mám radost z toho, že se nám společnými silami daří řešit problémy, které jsme zdědili z doby nedávno minulé. Oceňuji přístup všech členů dozorčí rady DPMLJ, a to včetně zástupců Jablonce nad Nisou. I zde vnímám upřímnou snahu pomoct DPMLJ, jeho zaměstnancům a cestujícím.

Jablonec ale v celé kauze hraje podivnou roli. Podle policie se peníze z dotací za rekonstrukci Rumunské ulice odkláněly na jablonecký fotbal Miroslavu Peltovi, BusLine tam jezdí bez výběrového řízení, primátor Petr Beitl podal žalobu na průběh valné hromady, kdy vás potvrdili do funkce. Takhle se minoritní akcionář nechová, nemám pravdu?
Máte naprostou pravdu. Nalijme si čistého vína, DPMLJ byl dlouhé roky tunelován a někomu to pochopitelně vyhovovalo. Dnes DPMLJ funguje ve prospěch občanů a nikoliv úzké skupiny politických šíbrů a jejich kámošů. Chápu, že někdo tuto změnu vnímá jako ohrožení svých ekonomických zájmů a podle toho jedná. My se ovšem zastrašit nenecháme.

Dobře, ale i za předpokladu, že tuto „jabloneckou“ krizi nějak překlenete, tak nejpozději koncem ledna 2019 končí vinou nedávné výpovědi smlouva mezi DPMLJ a BusLine. Čtyřicet procent linek v Liberci nebude mít kdo obsluhovat. To je ani ne za půl roku. Představme si, že tato věc skutečně nastane. Jak se s tím vypořádáte?
My se samozřejmě průběžně připravujeme i na variantu, kdy další spolupráce s BusLine nebude z nějakého důvodu v Liberci nebo Jablonci nadále možná. Podařilo se nám za velmi příznivých ekonomických podmínek pořídit deset autobusů z Německa. V tomto trendu budeme nadále pokračovat. Ještě v průběhu tohoto měsíce dorazí první várka autobusů a my je začneme připravovat na nasazení do provozu.

Lidé, kteří nejsou s celou kauzou obeznámeni, možná zajímá jediné: dostanu se i v roce 2019 autobusem do práce, do školy? Můžete těmto lidem odpovědět?
V Liberci nemusí mít lidé strach. V Jablonci záleží na přístupu vedení radnice. Pokud nebudou za služby, které jsou jim prostřednictvím DSOJ poskytovány platit, tak my budeme muset postupovat s péčí řádného hospodáře.

Mnozí považují v současné situaci za nejlepší řešení odstřihnout se od BusLine co nejdříve ze všech smluv s ním se vyvázat. Vidíte to stejně? A co odstřihnout se i od Jablonce?
Pokud ponechám stranou autobusovou dopravu, tak s Jabloncem nás v každém případě pojí společná tramvajová trať číslo 11. Je to krásná a unikátní trať, historický symbol veřejné dopravy v obou městech. Byla by tragická škoda, kdyby zhrzenost, uražená ješitnost a nenaplněné osobní ambice úzké skupinky jabloneckých politiků tento projekt zkomplikovaly. Snad zvítězí zdravý rozum a zájem občanů Liberce a Jablonce. Historický kontext uzavírání a realizace smluvního vztahu mezi DPMLJ a BusLine je z části i věcí policie, proto to nechceme příliš komentovat. My jednáme o plnění smluv v intencích zákona a s péčí řádného hospodáře. Smlouva s DSOJ končí 31. prosince 2019 a od tohoto okamžiku si dle dostupných informací bude jablonecká radnice organizovat dopravní obslužnost ve vlastní režii. K tomu si také založila akciovou společnost a angažovala v současné době trestně stíhaného bývalého ředitele DPMLJ pan Wejnara.

Další nepříjemnou věcí, která s tím vším souvisí, je obvinění devíti lidí napojených na dopravní podnik, včetně jeho bývalého ředitele Wejnara, z korupce a dalších trestných činů. Kvůli tomu ministerstvo dopravy a ministerstvo pro místní rozvoj zastavily proplácení dotačních peněz, dopravní podnik tedy může přijít o 1,2 miliardy. Pokročila někam jednání? Existuje ještě naděje, že peníze budou proplaceny?
Ohrožení dotačních titulů je stále věc velmi reálná. Vývoj situace v rámci šetření policie nikdo z nás nedokáže odhadnout. Jednou z absolutních priorit představenstva DPMLJ je právě záchrana těchto prostředků a jejich využití ve prospěch dopravní obslužnosti Liberce a Jablonce. Nevyplacení cca 83 milionů kvůli trestnímu stíhání bývalého managementu DPLMJ velmi komplikuje provozní cash flow a plnění závazku z již rozběhlých dotačních projektů.

Nedávno jste si nechali zpracovat právní a ekonomický audit všech smluv. Můžete se podělit o jeho výsledky?
Některé nevýhodné smlouvy již byly vypovězeny, některé další stále řešíme. Není to pěkné čtení.

Promiňte, ale když čtu obsáhlé seznamy obviněných, mezi nimi politiky, výčet trestných činů, kterých se měli dopouštět, připomíná mi to seriál Chobotnice. Laik by zkrátka řekl, že v Liberci a Jablonci řádila dopravní mafie. Máte pro taková slova pochopení?
Nechce se mi moc na toto téma spekulovat, ale ano – asi tu řádila taková malá dopravní chobotnička.

Autor: 

Zdroj: https://liberec.idnes.cz/dopravni-podnik-liberec-sef-michal-zdenek-rozhovor-tunelovani-p7r-/liberec-zpravy.aspx?c=A180910_150100_liberec-zpravy_jape&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

Subscribe
Upozornit na
23 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32