Referendum v Liberci bude. Soud rozhodl, že má proběhnout spolu s volbami

V Liberci bude současně s komunálními volbami ve dnech 5. a 6. října probíhat referendum, které iniciovala Změna pro Liberec. Rozhodl o tom Krajský soud v Liberci.

Již včera krajský soud rozhodl a dal za pravdu Změně pro Liberec v tom, že referendum, respektive položené otázky a sehnané podpisy jsou bez nedostatků. Dnes také rozhodl, že se referendum v Liberci bude konat souběžně s říjnovými volbami, které proběhnou 5. a 6. října.

V odůvodnění krajského soudu se píše: „Položené otázky se nevymykají oblasti samostatné působnosti obce. Možnost občanů vyjádřit se prostřednictvím institutu místního referenda k dalšímu vývoji a rozvoji obce, v níž tito obyvatelé žijí, představuje zákonem předvídaný způsob realizace jejich ústavního politického práva podílet se na správě věcí veřejných (resp. na výkonu územní samosprávy), a nelze v něm spatřovat omezování zastupitelské demokracie.“

Soud konstatoval, že referendum bylo dobře  připravené. „K vlastnímu znění otázek, které mají být v tomto případě v referendu položeny, krajský soud konstatuje, že jsou navrženy jednoznačně, je na ně možné odpovědět slovem „ano“ nebo „ne“; otázky nejsou formulovány zavádějícím způsobem, který by umožňoval dvojí výklad, ani nejsou dezinformační.“, uvádí se v rozsudku.

I cíl sladit referendum s komunálními volbami, je v podle krajského soudu správné. „Krajský soud neshledal žádné faktické ani právní důvody, pro které by bylo racionální odchýlit se od návrhu přípravného výboru konat místní referendum v termínu voleb do zastupitelstev obcí, tj. ve dnech 5. a 6. října 2018. Krajský soud v této souvislosti uvádí, že konání místního referenda společně s volbami posiluje a umožňuje faktickou realizaci politického práva ve smyslu čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jak již bylo uvedeno, místní referendum, jeho iniciace i následné hlasování představují významný způsob občanské participace, jakož i prostředek ke zvýšení legitimity lokální politiky a kontroly místní politické reprezentace“, konstatoval krajský soud v Liberci.

Z rozsudku krajského soud má radost Jan Korytář, lídr Změny pro Liberec a zároveň zmocněnec Přípravného výboru pro konání místního referenda. „ Mám z toho fakt velkou radost. Ti, kdo nestáli o to, aby se občané mohli vyjádřit k otázkám týkajícím se našeho města, nebo se to přímo snažili překazit, tak mají smůlu. Jde přitom o hodně. V referendu se totiž bude rozhodovat i o tom, zda se Liberec stane normálním městem, o kterém si rozhodují sami jeho občané“.

Změna pro Liberec sesbírala během jara přes 8,5 tisíce podpisů, potřebných jich bylo 8 tisíc. Úředníci magistrátu ale Změně vyloučili přes 3 tisíce podpisů, které označili za nedostatečné, ale své rozhodnutí nekonkretizovali a ani Změnu nevyzvali, aby případné nedostatky doplnila, což ze zákona měli. Takový přístup odmítl soudu a dal za pravdu zástupcům Změny pro Liberec.

Liberečané tedy budou moci odpovídat v referendu na následující otázky:

1) Souhlasíte s tím, aby město upravilo tarif hromadné dopravy tak, aby děti ve věku do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD nejpozději od 1. 1. 2019 zdarma?

2) Souhlasíte s tím, aby město Liberec učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k regulaci hazardu tak, aby v Liberci bylo do konce roku 2019 max. 7 míst s tzv. živou hrou?

3) Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 mil. Kč?

4) Souhlasíte s tím, aby město obnovilo bývalý lesní amfiteátr v Lidových sadech?

5) Souhlasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé revitalizace jeho

Subscribe
Upozornit na
181 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nutnost opravy střechy Lidových sadů byla před dvěma lety jedním z argumentů, který měl sloužit ospravedlnění změny majitele liberecké zoo z města na kraj.
Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj je v regionu po hejtmanu Martinu Půtovi politickou šarží číslo dvě. Je statutárním náměstkem hejtmana, ale i
Kiosek u Dětského koutku za 8 milionů? Tento plán liberecké zoo zvedl některé ze zastupitelů ze židle. Liberec totiž přispívá Libereckému kraji na investice
Plánovaná rekonstrukce Lidových sadů v Liberci bude výrazně dražší. Ještě tento rok se počítalo s částkou zhruba 184 milionů korun, dnes je cena rekonstrukce