Prosincové zastupitelstvo pohledem Zuzany Kocumové

Na začátku roku bývá obvyklé řešit resty z toho předchozího. Takový cíl si klade i tento článek, protože poslední prosincové zastupitelstvo vystřídal obvyklý předvánoční shon a po něm klid a čas pro sebe a své blízké. Proto přinášíme náš pohled na jeho průběh až v na začátku ledna. 

Poslední zastupitelstvo roku 2018 mělo na programu 34 bodů. Mezi nejvýznamnější a nejdiskutovanější patřilo zvýšení odměn politiků, nepředložení rozpočtů a změny v městských společnostech. Dále byla projednána více jak desítka drobnějších prodejů majetku, změn v rozpočtu a vypsání dotačních programů na příští rok. Pokračoval spor o zacházení s osobními údaji občanů a závěrečným překvapením bylo ohlášení přesunu začátku zastupitelstva už na 13 hodin.

1. Odměňování politiků

Prvním byl návrh na zvýšení odměn pro členy rady města, zastupitelstva a výborů. Největší změna byla navržena u radních, jejich odměny vyskočily v podstatě na dvojnásobek. Pro představu, odměna zastupitele má být necelé 3000 Kč, odměna radního vzrostla z cca 5500 na 11000 Kč měsíčně. Radních je navíc o dva více než bylo dříve.

I přes navýšení zůstávají odměny zastupitelů a radních zůstávají vzhledem k objemu práce a odpovědnosti za ni stále spíše nízké. Problém byl hlavně v tom, že vedení města nedokázalo odpovědět na celkem banální dotaz, o kolik se zvýší celkové náklady na odměny, a jaké tedy budou dopady na rozpočet. Když pak byla jakási tabulka zpracována (na žádost prof. Šedlbauera ze Změny), obsahovala zcela evidentně nesmyslná čísla, ve kterých neseděl ani počet radních, ani počet výborů ani počet komisí, natož jejich členů.

Zcela nesmyslný materiál byl přesto vedením města obhajován, místo toho, aby např. pan tajemník dostal přímo na zastupitelstvu od pana primátora úkol, aby správné údaje zpracoval a do týdne rozeslal všem zastupitelům. Chyby se mohou objevit, ale ničemu neprospívá předstírání, že neexistují.

Hlasování: Zuzana Kocumová – Zdržela se; Jaromír Baxa – Pro.

2. Rozpočtové provizorium místo rozpočtu

Do nového roku vstoupí Liberec bez rozpočtu, jen s provizoriem. Nové vedení města rozpočet nepřipravilo, i když k tomu mělo skvělé podmínky: ekonomickým náměstkem je bývalý vedoucí odboru ekonomiky Z. Karban a kolegou v Radě města bývalý předseda finančního výboru a bývalý náměstek pro ekonomiku J. Šolc, a tak neobstojí argumenty, že se musí s rozpočtem a s městem teprve seznámit.

Jaromír Baxa pak kritizoval, že loňský rok byl rekordně štědrý, s výdaji 2.8 miliardy oproti 2.1 miliardy v roce předchozím a se schodkem 400 milionů. Automaticky nastavit měsíční výdaje na 1/12 minulého roku proto není příliš odpovědné.

Rozpočtové provizorium městu navíc zabrání vypsat veřejné zakázky dostatečně včas, aby město vše stihlo vysoutěžit a zakázky i zrealizovat. Vzhledem k tomu, že se z rozpočtového provizoria pomalu stává pravidlo, mělo by nové vedení města začít plánovat zakázky s větším předstihem a s větším předstihem na ně alokovat peníze i v rozpočtu, aby provizorium neznamenalo pro město tak velké komplikace jako dnes.

Hlasování: Zuzana Kocumová, Jaromír Baxa – Zdrželi se.

3. Změny v městských společnostech

Nová koalice se rozhodla změnit fungování městských společností. Připravila změny obsazení dozorčích rad a představenstev, a k tomu nově vymezila jejich povinnosti. Pokouší se dotáhnout záměr z předchozích let, aby představenstva byla tvořena jen členy managementu a aby politici zasedali jen v dozorčích radách.

Celkem pozitivní změna je ale doprovázena nárůstem počtu členů dozorčích rad. Celkové výdaje by nyní příliš stoupnout neměly, protože v nich mají nově zasednout i náměstci a vedoucí některých odborů na městě (ti odměny pobírat nemohou). Nově o zastoupení přijdou zaměstnanci společností. Do jaké míry se tyto změny ukáží jako funkční, uvidíme v budoucnu. Nepodpořili jsme především nominaci vedoucího odboru Davida Novotného do orgánů TSML a DPML, protože řada kontrol z minulosti (audit TSML, LIS, kontroly kontrolního výboru) poukázala na množství chyb a porušení pravidel v jeho práci. Ve své práci bude navíc v přímém střetu zájmů: v dozorčích radách musí zastupovat zájmy společnosti, na městě zase hájit zájmy města v plnění objednávek a v reklamacích.

4. Spor o pověřence GDPR jako ilustrace kvality práce úřadu

Dlouhá diskuse se opět točila kolem pověřence pro GDPR, bývalého tajemníka Jindřicha Fadrhonce. Ten ve své bývalé funkci musel skončit kvůli pravomocnému odsouzení za podvod při zadávání veřejných zakázek, z radnice však neodešel. Nejdříve mu byla vytvořena funkce manažera kvality, pak se stal pověřencem pro GDPR a dostal na starosti zacházení s osobními údaji všech občanů města, všech zaměstnanců úřadu, a také všech zastupitelů.

Byli jsme jedni z těch, kterým se nelíbí, že osobní údaje má na starosti zrovna J. Fadrhonc. Odmítli jsme proto podepsat souhlas s předáním osobních údajů. Kvůli tomu jsme čelili nevybíravému tlaku ze strany nového tajemníka, jak komplikujeme práci úřadu, přestaly nám být zasílány emaily s informacemi k zastupitelstvu a podobně. A to raději nebudeme mluvit o způsobu, jakým byl tento požadavek 5 „neposlušným“, kteří souhlas minule nepodepsali, napsán.

Jan Korytář ze Změny však upozornil na to, že radnice od nás žádný souhlas se zveřejňováním osobních úřadů vůbec nepotřebuje. Zákon o ochraně osobních údajů celkem jasně říká, že pro informace u osoby vykonávající veřejnou funkci platí výjimka. Stejně jako na informace potřebné pro zpracování podkladů pro odměny a podobně.

Celá „kauza“ ukazuje na to, že se ze strany úředníků jedná buď o přesilovou hru, která by měla být u úředníků naprosto nepřípustná, nebo o neznalost. Nevíme, co je horší.

O kvalitě práce pana Fadrhonce jsme se opakovaně přesvědčili v době, kdy byl tajemníkem úřadu. Právní rozklad jeho alibistického pokrývání nezákonného rozhodování stavebního úřadu jsme veřejně na zastupitelstvu předali současnému tajemníkovi i primátorovi. Tajemník ho od nás má již několik měsíců a stále nepodnikl žádné kroky, tak jsme požádali o vyjádření do jednoho měsíce.

5. Zastupitelstva napříště od 13 hodin?

Nepříjemným zakončením zastupitelstva bylo oznámení primátora, že se příští jednání svolá již na 13 hodin. Následně vypnul mikrofony, aby nemohla vzniknout diskuse. Tu totiž na minulém jednání slíbil, když se někteří (napříč opozicí i koalicí) proti posunutí začátku bouřili. Důvodem je hlavně obava z toho, že zastupitelstva již od 13 hodin efektivně omezí právo občanů vystoupit na zastupitelstvu a vyjádřit svůj názor k tomu, co zastupitelstvo projednává. Nakonec bylo řečeno, že se do konce roku vyzkouší zastupitelstvo od 15 hodin, a pokud budou jednání probíhat přijatelnou dobu, k jednání o době zahájení zasedání se ještě vrátíme. Vzhledem k tomu, že zastupitelstva skončila již v 18 hodin, jsme ohlášení svolání lednového zastupitelstva již na 13 hodin skutečně nečekali.

Se změnou začátku zastupitelstva nesouhlasila ani řada koaličních zastupitelů. Snad i díky tomu proběhla další jednání. Prozatím se dohodlo, že zastupitelstva zůstanou od 15 hodin i nadále. A snad už napořád.

Zuzana Kocumová, městská zastupitelka za LOL!

Subscribe
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,