9. Duben, 2019

Zhruba šest desítek lidí dorazilo na včerejší debatu v kině Varšava, která se týkala budoucí podoby Tržního náměstí. Akci zaštítil primátor Jaroslav Zámečník a pořádali ji liberečtí architekti v čele s Jiřím Janďourkem. Na úvod seznámil s historií Tržního náměstí, tedy prostoru na okraji tehdejšího města Reichenbergu, kterému dlouhá léta dominoval rybník v místě dnešního obchodního domu, pracovník libereckého…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.