Nepodařená PR akce magistrátu: Blíží se smutný konec Tržního náměstí

Vedení města svolalo počátkem dubna schůzku, která měla za cíl prodiskutovat s občany novou podobu Tržního náměstí. Názory občanů měly být základem pro zadání architektonické soutěže.

Až na místě se většina přítomných dozvěděla, že součástí náměstí bude nová, již schválená a vyprojektovaná komunikace, tzv. Nová Pastýřská, která zabere velkou část bývalého hřiště (dnes parkoviště) a která vyústí naproti hlavnímu vchodu do Alberta s tím, že projekt bude zahrnovat mimo jiné 4m vysoké protihlukové stěny a nebude zahrnovat kruhový objezd, který by propojil tuto novou komunikaci s dalšími 3 navazujícími silnicemi. Rychlost na této komunikaci bude prý omezena na 30 km v hodině, aby se snížily emise a hluk. Ha, ha.

Z realizace nové komunikace tzv.  Nové Pastýřské vyplyne následující:

1/ Dojde k definitivnímu zrušení prostoru hřiště, který byl po desetiletí využíván 6 školami (2 základní a 4 střední) . Hřiště je ve vlastnictví města a je naprosto zanedbané a parkoviště zkázu dokonalo. Jedná se o jasný prostor ke sportovního využití pro několik stovek studentů a žáků, v pohodlné dochozí vzdálenosti.

2/ Tržní náměstí se stane rušnou dopravní křižovatkou se značným počtem přechodů a s „klidovým“ zbylým prostorem uprostřed o rozměrech cca 50 x 50 x 50 m, který jen sotva bude možno využívat pro oddych bydlících občanů či sportovní činnost mládeže či dětí. Výrazně se zvýší hluk a znečištění celého prostoru náměstí, které vlastně přestane být náměstím, tak jak mu rozumíme v samém centru 100 tisícového města. Protihluková stěna a kruhový objezd dokoná zkázu celého prostoru a např. krásu nově opravených vil. A jak se bude dařit kavárně za protihlukovou stěnou je nasnadě. Nezbytný kruhový objezd zabere další, velmi podstatnou část náměstí.   

 Nabízí se otázka, jaký byl skutečný záměr tohoto setkání, které chtělo zřejmě navodit mylný dojem, že občané jsou s výstavbou protihlukové stěny a nové komunikace a kruhového objezdu v podstatě srozuměni a teď jde jen o to, aby se vyjádřili k architektonickému pojetí torza, které z celého náměstí zbyde.  Vedení města si pouze vytváří alibi, aby, až se zvedne vlna odporu, mohlo říci: Vždyť my jsme to s občany přeci projednali! O Nové Pastýřské totiž do této doby žádná diskuze neproběhla a záměr je podle vyjádření náměstka Šolce  v územním plánu 30 let a proto přes to  nejede vlak. 

Tzv. odlehčení dopravy na Šaldové náměstí by se dalo realizovat jednoduchým odstraněním zábran vjezdu do Ruprechtické ulice v prostoru bývalého Ambiente a realizací kruhového objezdu. Nová Pastýřská rozhodně nepředstavuje plánovaný průjezd 15000 vozidel denně a pokud by to náhodou byla pravda (tedy mnohem více, než 20 vozidel za minutu) tak se za Tržní náměstí modleme.

 Město uvažuje o investici, která podle vyjádření p. Šolce vyjde výrazně nad 40 miliónů, za které město zničí jak hřiště pro mládež a Tržní náměstí utrpí značnou nezvratnou újmu.

Pokud by se výstavbě tohoto nesmyslu zabránilo (ještě je čas) mohlo by se hřiště obnovit, zmodernizovat a  propojit s Tržním náměstím a tak otevřít prostor zejména mladým lidem a ne všepohlcujícímu dopravnímu ruchu! Pak by to byl smysluplný úkol pro architekty.

Je zarážející, jak nové vedení radnice (překabátění dlouholetí členové ODS) rychle a ochotně převzalo nesmyslné plány předchozích volených i nevolených činovníků magistrátu, kteří Liberci uštědřili lekce, na které se dlouho nezapomene.

Stavme další Plazy, parkoviště a další silnice v samém centru města, mládež ať si sedne k počítači a hraje si hry tam a neruší dopravní provoz. Argumentovat tím, že je něco v územním plánu 30 let je velmi krátkozraké a ukazuje to na nezájem vedení města o smysluplný rozvoj výchovy mládeže a o potřeby obyvatel, např. z Tržního náměstí.

Pavel Rydvan

P.S. A prosím, milý magistráte, nechte postavit koleje a troleje do Rochlic v době, kdy zakrátko budou všechny autobusy jezdit na baterie. Nicméně, je potřeba zainvestovat, betonovat a koleje, to je ono! Že nebudou za  pár let vůbec potřeba? No smůla…my mysleli   

Subscribe
Upozornit na
48 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,