Reakce na otevřený dopis Pavla Rydvana

Cílem plánovacího setkání bylo sesbírat od občanů náměty a připomínky, které budou zapracovány do podmínek chystané architektonické soutěže.

Účastníci měli možnost určit nejpalčivější problémy lokality Tržního náměstí a zhruba polovina jich pak v pracovních skupinách vytvářela seznam priorit a potřeb, kterými prostřednictvím zadání ovlivní budoucí podobu lokality. Od začátku setkání i na letácích bylo jasně konstatováno, že diskuse bude probíhat pouze o budoucí podobě Tržního náměstí ne o podobě Nové Pastýřské.

Záleží nám na názoru veřejnosti a je pro nás důležité zahrnout získané informace do zadání, aby se na výsledné podobě Tržního náměstí projevily potřeby obyvatel. Tržní náměstí chceme vyřešit jako kvalitní sdílený městský prostor, přestože je součástí propojení návrhu nové Pastýřské.

Chceme, aby i Pastýřská byla kvalitní městskou ulicí a propojení bylo příjemnou zónou se stromy, parkováním, prostorem pro pěší a cyklisty.

 Tržní náměstí je právě v této chvíli vším, co pan Pavel Rydvan popisuje a čeho se obává – je rušnou dopravní křižovatko, stávající zbylý prostor 50x50x50 m se sotva dá využívat občany k relaxaci. Zbytek veškeré plochy zabírají komunikace s parkováním, v současné době náměstí není pobytovým ani sdíleným kvalitním veřejným prostorem.

Naopak naším cílem je eliminovat a neumisťovat do prostoru Tržního náměstí protihlukové stěny, nebo stavbu okružní křižovatky. Jeho pobytovou plochu pro relaxaci či odpočinek obyvatel chceme naopak rozšířit. Zajistit parkování pro rezidenty. Zajistit bezpečný a přehledný prostor… atd

Názorný příklad praxe ze zahraničí

Viz koncepce.

Bohužel je mi velmi líto, že se pan Rydvan nezúčastnil celého procesu participace a odešel velmi záhy po jeho zahájení  Neměl proto  možnost se seznámit s pracovními výstupy od občanů, které ve velmi redukované podobě přikládám.

Naopak bych chtěl poděkovat všem, kteří ve svém volném čase na veřejné plánovací setkání dorazili, diskutovali s námi a ochotně spolupracovali v pracovních skupinách.

Jejich připomínky a náměty jsme velmi pečlivě zaznamenali a objeví se v zadání pro architektonickou soutěž“

Klíčové výstupy z pracovních skupin:

Občané se shodli, že náměstí by mělo být prioritně čisté a bezpečné ve vztahu k silniční dopravě, především by mělo být zajištěno bezpečné přecházení.

Náměstí by podle nich mělo být tiché, s důrazem na dodržování nočního klidu (mj. ve vztahu k rockovému klubu).

Za stěžejní považují také bezpečnost a kvalitní propojení s okolím.

V neposlední řadě obyvatelé Tržního náměstí prosazovali co největší plochu náměstí určenou pěším a jako klidovou zónu, parkování pro rezidenty a chtěli zachovat vodní prvky a zajistit místa pro odpočinek či čekání.

Obyvatelé nesouhlasili s výstavbu protihlukových stěn.

Ing. arch. Ing Jiří Janďourek, poradce primátora

Subscribe
Upozornit na
17 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,