Jak dál se změnami územního plánu?

LOL!: Navrhli jsme obnovit změny územního plánu na žádost občanů všude tam, kde jsou změny v souladu s novým návrhem územního plánu.

Nový územní plán bude schválen nejspíše až v roce 2022. Na jeho schválení čeká mnoho občanů, kteří by na svých pozemcích podle nového územního plánu mohli stavět, ale podle současného nemohou. Město přitom povoluje změny územního plánu samo sobě a velkým investorům. Vlastní občany ale již od roku 2007 diskriminuje.

Od roku 2007 bylo celkem odmítnuto 616 žádostí, včetně těch, které jsou v souladu s novým návrhem územního plánu.

Paradoxně se město dosud odvolávalo na usnesení 93/07 z roku 2007, které prý umožňuje jen tzv. strategické změny územního plánu. Na minulém zastupitelstvu jsme ukázali, že zmiňované usnesení o povolení strategických změn vůbec nemluvilo, jen tuto možnost nadneslo v důvodové zprávě. Takže ani tyto strategické změny nerespektovaly původně schválená pravidla.

Včera byl na zastupitelstvu schválen návrh Rady města, který strategické změny definuje a oficielně je povoluje.

Návrh rady města:

  • Umožnit strategické změny
  • Strategickou změnu se rozumí záměry města, nadměstského významu a záměr vytvářející významný počet pracovních míst

„Toto řešení má několik problémů: 1. Nepomohlo občanům, kteří někdy čekají na změnu územního plánu i více jak deset let. 2. V mnoha případech bude komplikovat a prodlužovat vydání nového územního plánu. Tím, že umožňuje prohlasovat i takové změny, které jsou v rozporu s novým návrhem územního plánu, tak všechny tyto změny budeme muset znovu veřejně projednat. Příklad: je připravována změna, která umisťuje plochy průmyslu tam, kam nový návrh územního plánu určuje zeleň nebo plochy smíšené..“ říká Jaromír Baxa (LOL!)

Proto jsme za LOL! navrhli jinou variantu, která by nebyla diskriminační vůči běžným občanům a vydání nového ÚP neprodlužovala. Tento návrh jsme zaslali s dostatečným předstihem jak předsedům klubů ostatních stran, tak členům pro územní plánování. Ten se bohužel nesešel v dostatečném počtu, materiál projednán nebyl a proto nakonec nebyl hlasován ani na včerejším zastupitelstvu. Zaznělo naopak mnoho argumentů, které jasně poukazovaly na nepochopení návrhu a hovořily o problémech, které sebou ale návrh nenese.

 

Navrhli jsme:

  • Zabývat se každým podnětem, který je v souladu s posledními dvěma verzemi návrhu územního plánu a který je ve stávajícím zastavitelném území.
  • Proti záměru nejsou významné námitky ze strany jiných orgánů státní správy ani veřejnosti.

„Jsme přesvědčení, že náš návrh je v mnoha ohledech lepší: Zásadní je, že nediskriminuje občany oproti firmám. A vybírá ty změny, které jsou bezproblémové a jejich schválením nedojde ke zdržení vydání nového územního plánu. Tím, že hlavním kritériem je, zda je navržená změna v souladu s těmi úpravami nového územního plánu, kde se již podařilo dosáhnout konsensu, nedojde ani k živelným a nekoncepčním změnám.

Na rozdíl od návrhu Rady města jde o skutečný posun, který reálně pomůže jak občanům, kteří mnohdy na schválení marně čekají již více než deset let, tak nijak nezkomplikuje schválení nového územního plánu“ shrnuje Zuzana Kocumová (LOL!).

Hned jako následující bod poté, kdy zastupitelstvo schválilo pouze umožnění strategických změn ÚP, přišel na řadu materiál, který zamítal změny žadatelů z řad občanů na základě zdůvodnění, že se nejedná o změny strategické. Přitom hned 2 by byly dle našeho návrhu bez problémů – jsou v souladu s novým návrhem ÚP. Jedna majitelka přišla prosit zastupitele o schválení přímo na jednání. Žije mnoho let mimo Liberec, zoufale čeká na to, kdy se dostane i na její žádost, aby se do rodného města mohla vrátit.

“Po debatě byl návrh změn územního plánu na žádosti občanů stažen a dohodnuto, že se k němu zastupitelstvo vrátí, až bude vyřešen náš návrh, který by mnohým žadatelům mohl pomoci. Chceme věřit, že to neznamená jen odsunutí zamítavého stanoviska o měsíc,” okomentoval průběh jednání Jaromír Baxa.

Návrh usnesení: https://docs.google.com/document/d/1jMYhJ4HcOHC9l5Me3Q1AMnfldLooUbUloOSBsenJsec/edit?usp=sharing

Tisková zpráva LOL! – Liberec otevřený lidem

Subscribe
Upozornit na
30 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného