13. Červen, 2019

Bývalý ředitel libereckého dopravního podniku Luboš Wejnar a podnikatel Jiří Vařil plánovali ekonomické poškození dopravního podniku, které jim umožňuje smlouva podepsaná  bývalým primátorem Jiřím Kittnerem. Pro Liberec to možná bude znamenat obrovské finanční problémy. Vyplývá to z odposlechů, se kterými přišla liberecká Mladá Fronta Dnes. Wejnar (na obrázku uprostřed v obleku) s Vařilem (vlevo s plnovousem)…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.