nášLiberec

Search

Kraj se snaží vylhat ze své odpovědnosti za katastrofální dopravní politiku

Vedení Libereckého kraje chce prošetřit rozhodnutí ÚOHS v řízeních ohledně dopravy Libereckého kraje. Hejtman Půta a rada kraje ale zapomínají na svou roli, kdy kryli korupční prostředí, které veřejný rozpočet kraje rovněž poškozovalo. Náš web na to upozorňoval již před pěti lety.

Hejtman Martin Půta i rada Libereckého kraje se dnes staví do role postižených a těch, kteří se snažili bránit veřejný zájem v krajské autobusové dopravě, leč jim cestu křížil Antimonopolní úřad, jehož vedení mělo podezřelé konexe na podnikatele Jiřího Vařila a společnost BusLine. Tyto vazby nelze popřít a bezpochyby měly velký vliv na dopravní zakázky v Libereckém kraji. Postoj zdejších politiků byl ale minimálně stejně tak důležitý a špatný.

Nic ale není falešnější a pokrytečtější postoj než ten, který dnes hejtman předstírá. Naše organizace se tématu dopravy věnuje již dlouhé roky a již v roce 2014 jsme upozorňovali, nakolik je prostředí kolem dopravního tendru na kraji zmanipulované a jak politici činí kroky ve prospěch společnosti BusLine. Nejednalo se jen o tehdejšího náměstka pro dopravu ze Starostů pro Liberecký kraj Vladimíra Mastníka, ale i samotného hejtmana Půtu, kteří podnikali kroky, které výrazně poškodily Liberecký kraj, jeho autobusovou dopravu a zároveň zvýhodňovaly společnost BusLine a její pozici.

Jako důkaz předkládáme tiskovou zprávu ze srpna 2014, která naše tvrzení dokládá. Již před pěti lety, ale i později jsme upozorňovali na propojení politiků Libereckého kraje s osobou podnikatele Jiřího Vařila a společností BusLine. Následná zjištění našeho webu ještě tyto skutečnosti více podložily. Nejednalo se přitom jen o aktuálně znovu probírané VIP výlety politiků placené podnikateli Peltou a Vařilem, ale i jiné akce, které propojení vedení kraje a BusLine jasně dokládají.

Reakcí na to byly urážky, obviňování nás ze lhaní, že jsme „tajná policie“, „StB“ a podobné trapné invektivy. Ale tím, že politici Libereckého kraje s hejtmanem Martinem Půtou tyto skutečnosti ignorovali, kryli a dokonce postavení BusLine posilovali, napomohli tak tomu, že Liberecký kraj přišel za dvě volební období, kdy mu vládnou Starostové na autobusové dopravě o desítky milionů korun.

 

Tisková zpráva z 25.8. 2014, včetně podrobnějšího stanoviska k celé problematice v příloze:

 

Zakázka na dopravní obslužnost je zmanipulovaná, politici opět selhali

Zakázka na dopravní obslužnost je podle názoru pracovníků Krajského protikorupčního pracoviště zmanipulována. Poté, co ÚOHS zrušil výběrové řízení na deset let pro celou řadu chyb, chce kraj vypsat nové řízení, provizorně na dva roky. Hodnota zakázky na autobusovou dopravu  v Libereckém kraji na příští dva roky činí cca 800 mil. Kč. Největší díl má získat opět společnost Busline, a.s., propojená s místními politiky, zejména z ODS, ČSSD a KSČM, ale nově také přímo s Starosty pro Liberecký kraj.

Dle všeho ze zakázky na příští dva roky nevyjde jako vítěz Liberecký kraj, ale s největší pravděpodobností právě a zejména firma Busline, a.s. Ta totiž v původním výběrovém řízení, které chce ÚOHS zrušit, nepodala do žádné oblasti nejlepší nabídku a hrozilo, že tak v kraji skončí. Přesto to je právě tato firma, která má podle návrhu rady kraje i nadále příští dva roky zajištovat největší díl autobusové dopravy v kraji. Podle podkladů pro krajské zastupitele to přitom nebude za cenu 27,52 Kč/km, kterou nabídla v původním výběrovém řízení, které nevyhrála, ale za 30,57 Kč, tedy zhruba o 3 Kč na 1 km více. Tuto cenu dojednal radní Vladimír Mastník (SLK).

To, že zakázku pravděpodobně provází korupce, vyplývá z několika faktů. Radní Mastník v květnu 2013 zcela nestandardně změnil zadávací podmínky těsně před jejich schválením na zastupitelstvu kraje a to tak, že omezily počet možných uchazečů na klíčovou oblast „Východ“. Později pak skutečně došly na tuto oblast, kde jezdí Busline, pouhé dvě nabídky, zatímco na oblast „Sever“ či „Západ“ jich přišlo pět, resp. šest.  V dopravním výboru kraje, který se k podmínkám vyjadřoval, v té době seděli a spolurozhodovali i dva zástupci firmy BusLine – Jiří Vařil (za KSČM) a  František Chlouba (za SLK). KPKP v podrobném rozboru uvádí další dvě desítky pochybení, která ukazují, že celá zakázka byla směřována k zachování současného stavu, jen s kosmetickými úpravami.

Jaroslav Tauchman říká: „Očekáváme, že jako u jiných kauz se i nyní někteří politici pokusí odvést pozornost od vlastních chyb i toho, že nedošlo k očekávané úspoře a budou se snažit naše tvrzení bagatelizovat či jinak znevěrohodnit. Za naším stanoviskem si však stojíme, neboť zmanipulování zakázky dokládá celá řada věcí. Zejména čísla hovoří jasně“.

Tvrzení v podkladech pro zastupitele, kteří mají o dalším osudu zakázky rozhodovat již toto úterý, že kraj ušetří ročně cca 28 mil. Kč, které se vztahuje k ceně 32 Kč/km, za kterou jezdily dopravci dosud, je silně zavádějící, neboť cena 32 Kč/km je cca o 5 Kč předražená, jak ukázaly ceny nabídnuté dalšími dopravci. Proto pokles o 1 – 2 Kč není možné vydávat jako úsporu, ale jen jako zmírnění nevýhodné ceny pro Liberecký kraj, který však bude ročně na dopravní obslužnosti zbytečně platit cca o 34 mil. Kč více, než by bylo nutné, viz tabulka.

 

Konkrétně se jedná o oblast Východ o 17 mil Kč, oblast Sever o 7,3 a oblast Západ o 9,5 mil Kč ročně.

  

 

západ

sever

východ

celkem 

km na oblast ročně

2 972 159,00

3 502 923,00

5 475 568,00

11 950 650,00

cena Kč/km (z výběrového řízení na 10 let)

26,79

25,87

27,47

 

celková cena (z výběrového řízení na 10 let)

79 624 139,61

90 620 618,01

150 413 852,96

320 658 610,58

cena Kč/km (z indikativních nabídek)

29,99

27,95

30,57

 

celková cena (z indikativních nabídek)

89 135 048,41

97 906 697,85

167 369 860,95

354 411 607,21

škoda pro kraj

9 510 908,80

7 286 079,84

16 956 007,99

33 752 996,63

 Daniela Fialová, ředitelka KPKP, dodává: „Nad analýzou této strávili naši experti stovky hodin, věnujeme se ji více než rok. Naše podezření se bohužel ukazují čím dál více jako opodstatněná. Problematických míst je v této zakázce tolik, že nemůže jít o náhodu, ale záměrnou manipulaci, která by nebyla možná bez aktivní spoluúčasti některých krajských politiků či úředníků“.

Pokud chce kraj dosáhnout skutečně odpovídající ceny za dodržení požadované kvality, měl by v chystaném jednacím řízení bez uveřejnění oslovit i jiné než pouze stávající tři dopravce, jinak se dostane do pozice, že tyto firmy nebude nabídka žádného jiného dopravce tlačit k tomu, aby nabídli kraji reálnou tržní, nikoliv předraženou cenu.

Navíc zde hrozí rizika budoucího soudního sporu, s příslušnými náklady, ze strany vyloučených uchazečů či riziko postihů za neodůvodněně vysoké ceny.

  

 

Příloha:

 

 

Subscribe
Upozornit na
7 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali
Společnost SYNER GROUP (Syner) podala prostřednictvím svého právního zástupce trestní oznámení ve věci údajného nezákonného úniku informací v kauze, kde je obviněn jeden z majitelů Syneru,