nášLiberec

Search

7. Listopad, 2019

Osmileté působení ředitelky mateřské školy Pastelka v Ostašově vedlo k odchodu 41 zaměstnanců. Řešení přichází pozdě. Vedení města má nástroje k prevenci podobných problémů, ale nevyužívá je. V roce 2016 se proti paní ředitelce postavili rodiče z odloučeného pracoviště v Machníně, které pak bylo přeřazeno k jiné mateřské škole. Podle informací od bývalých zaměstnankyň…

7. Listopad, 2019

Vedení města chystá směnu pozemků se společností Syner group. Radnice by ráda získala pozemky v okolí tzv. Papírového a Tržního náměstí výměnou za třikrát větší plochy na plánovém novém sídlišti u Kunratické. Vedení města by rádo získalo pozemky od Syner group v dlouho zanedbávané lokalitě okolo Papírové ulice, pro kterou se vžil název Papírové náměstí. Firma…