Reakce na článek předsedy dozorčí rady TSML, pana Zdeňka Chmelíka

Předseda dozorčí rady Technických služeb města Liberce (TSML) a zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj/TOP 09 Zdeněk Chmelík dodal naší redakci text, ve kterém údajně ukazuje na nepravdy v článku o TSML, za který nás vedení této společnosti žaluje. Bohužel lze konstatovat, že se Zdeňku Chmelíkovi nepodařilo prokázat nic a ještě ukázal na překvapivou vlastní neznalost elementárních faktů o této společnosti.

Zdeněk Chmelík nejdříve pozurážel náš web i autora původního článku, aniž by přinesl nějaké argumenty, které by jeho pomluvy podpořily. Po týdnu přišel s článkem, kde se o to pokouší, ale bohužel ani zde se mu to nedaří.

Zároveň je velice překvapivá míra neznalosti základních faktů o TSML, kterou Zdeněk Chmelík disponuje (respektive nedisponuje). Je otázkou, zda se jedná „pouze“ o neznalost nebo rovnou o účelové nepravdivé informování veřejnosti a překrucování skutečnosti. Tak jako tak, je to u člověka, který předsedá dozorčí radě městské společnosti s rozpočtem mnoha desítek milionů korun a pobírá za to nemalou odměnu, doslova šokující.

 

Stručně a v několika bodech:

1) Celý náš článek pojednává o kontrolní zprávy společnosti „Auditorská společnost CONSULT, s.r.o.“, ze dne 09.10.2019, kterou si zadala samotná dozorčí rada TSML. Nikoliv náš web ani autor článku a neneseme tedy za to žádnou odpovědnost, byť jsme přesvědčeni, že veřejnost má právo znát výsledky kontroly u společnosti stoprocentně vlastněné městem Liberec.

To, že se výsledky kontroly vedení společnosti nelíbí, nás, při vší úctě, nemá co zajímat. Nicméně respektujeme jiný úhel pohledu, což jsme doložili i okamžitým otištěním reakce, kterou nám TSML zaslalo. Zároveň jako projev dobré vůle jsme upravili některé sporné body, respektive ty, které by tak mohly být nahlíženy.

Zároveň je třeba říci, že pouze konstatujeme, co je v kontrolní zprávě, kterou si zadaly samotné orgány TSML. Tedy dozorčí rada, ve které dokonce seděl v té době i pan Zdeněk Chmelík.

 

2) Problematika pojmosloví audit/kontrolní zpráva. Velice častá a pane Chmelíkem zmiňovaná údajná „nepravda“.

Jak to ale, že to samé vedení společnosti skrze svého právního zástupce (advokátní kancelář společnosti KODAP)? Například  v předžalobní výzvě z 13.12. 2019 i v dopise z 14. 1. 2020 operuje s označením kontrolní zprávy slovem „Audit“? Má snad vedení TSML či její orgány nějaký monopol? Pokud tak vyloženě peskují ostatní (pan Chmelík to uvádí jako údajnou nepravdu v šesti z celkových čtyřiadvaceti případech), že kontrolu nazývají slovem audit, proč to dělají v oficiální komunikaci samotní představitelé TSML? I oni tedy uvádějí, jak píše pan Chmelík, „nepravdy“?

 

3) Složení dozorčí rady. Tady je pan předseda dozorčí rady TSML zcela mimo realitu nebo účelově manipuluje s fakty. Uvádí: Pro všechny čtenáře Vašeho webu bych rád uvedl i skutečnost, že kontrolní zpráva byla zaměřena na roky 2017 a 2018, kdy v DR a v koaliční vládě seděli naprosto jiní lidé než dnes (tedy především lidé ze ZpL a exANO). I kdyby bylo jen některé ze zjištění v kontrolní zprávě pravdivé jedná se především o odpovědnost bývalé DR a bývalého vedení města.“

Kdo ale seděl ve zmiňovaných letech v dozorčí radě TSML? Předsedou byl František Gábor, Chmelíkův spolustraník z TOP 09, Jaroslav Morávek z KSČM, Milan Šír Z ČSSD. Bývalá koalice Změny pro Liberec a ANO totiž ctila pravidlo, že dozorčí orgány městských společností mají být dány opozici. To se změnilo vítězstvím Starostů v roce 2018, kteří se svými koaličními partnery dozorčí orgány např. právě v TSML zcela ovládli a opozici do nich nepustili vůbec.

 

4) Ztrátovost TSML. Pan Chmelík i zde označuje tvrzení za nepravdu, byť jsme ve článku výslovně a na přání zástupců TSML – jako zmíněný projev dobré vůle, že od roku 2015 TSML nejsou ve ztrátě. Nicméně pro názornost: v roce 2013 byly ve ztrátě téměř 5 milionů korun, o rok předtím přes 20 milionů korun.

 

5) Odstoupení členů dozorčí rady kvůli kontrolní zprávě. Tady pan Chmelík uvádí jednu osobu, ze čtyř, kde tvrdí, že varovné výsledky kontroly/auditu nebyly důvodem k odstoupení. Naše redakce disponuje informací, že u  většiny odstoupivších tomu taky bylo. V současné době máme požádáno o rezignační dopisy, které dotyční bývalí členové dozorčí rady TSML zaslali primátorovi města. Budeme o nich veřejnost informovat.

 

6) Nevýhodná spolupráce TSML a externích firem. Pan Chmelík tvrdí, že jde pro TSML o ziskovou záležitost. Bez zdrojů. Naproti tomu kontrolní zpráva  popisuje například toto: „V letech 2016 – 2018 bylo pořízeno velké množství majetku, kdy např. byla pořízena silniční fréza za 8,3 mil Kč bez DPH, což je zařízení, které se běžně půjčuje mezi stavebními firmami specializujícími se na opravy silnic a dálnic. TSML takovou firmou nejsou a máme za to, že využití tohoto zařízení ve společnosti neodpovídá jeho hodnotě a jeho návratnost je velmi nejistá. V roce 2018 byl tento stroj zapůjčován velkým stavebním firmám (STRABAG, EUROVIA), avšak zakázky byly vyhodnoceny jako ztrátové.“

Příkladů je možno uvést více, ale podstatná je jiná věc. Náš web přesně informoval o tom, jaké byly výsledky a zjištění kontrolní zprávy, kterou si objednaly samotné orgány TSML. Nic víc.

 

7) Odprodej majetku TSML. I zde pan předseda Chmelík tvrdí, že uvádíme nepravdy, byť není schopen argumentovat ke kritice samotného způsobu prodeje majetku, který pro TSML zajišťuje externí firma. K tomu kontrolní zpráva uvádí: „„Standardizovaný postup je takový, že se dá majetek k dražbě a po vydražení je smlouva sepsána mezi bývalým majitelem a majitelem novým, zatímco dražební společnost si poté vyfakturuje svou provizi. Zde však je majetek na základě kupní smlouvy prodáván přímo dražební společností a kupní cena je nižší než ta vydražená. V některých případech je rozdíl v ceně 50%, což může vést ke spekulacím, jak dražba reálně probíhá a jaký je její výsledek.“

Opět jsme jen informovali veřejnost o výsledcích kontroly, kterou si zadaly samotné TSML.

 

8) Problematika subdodávek. Zde pan Chmelík slovíčkaří a píše, že lžeme, že se v kontrolní zprávě nevyskytuje tvrzení, že systém subdodávek je často takový, aby na něm vydělávaly cizí firmy a tratily TSML. Tak se pojďme podívat, co se tam tedy píše skutečně. Například: „„Na mnohé práce jsou najímány firmy …, jimž  je „za pakatel“ pronajata technika…pracují v oblečení TSML a na pracoviště je přiváží auta TSML, která čekají i s řidičem na konec práce a odváží je zpět. Tyto náklady nejsou do nájmu nijak zapracovány a s firmami jsou sjednány smlouvy výhodné pro tyto dodavatele. Dle našeho názoru se jedná o tzv. švarcsystém, kdy smluvní firma nese v nákladech pouze mzdy zaměstnanců…Jsou najímány firmy na zimní údržbu za nevýhodných podmínek … , kdy tyto mají právo fakturovat měsíční pohotovost v částkách desetitisíců až statisíců, prodloužit smlouvu o další dva roky….Smlouvy jsou nevypověditelné!“

 

9) Odměny ve společnosti. I zde nás pan zastupitel Chmelík viní ze lži. Prý nejsou odměny netransparentní. A jak to vidí kontrolní zpráva? Na odměnách bylo například za loňský rok vyplaceno přes 12 milionů korun, což podle auditní zprávy představuje téměř 22% z celkových mzdových nákladů. Vedle toho byl zjištěn i nový „fond vedoucího“. Podle kontrolní zprávy je také absurdní, že tzv. roční odměny jsou vypláceny dokonce několikrát ročně.

Tolik závěry kontroly, kterou si objednala dozorčí rada, ve které sám seděl pan Chmelík.

 

Nejde o celý výčet toho, co obsahuje kontrolní zpráva, kterou si samotné TSML objednaly u akreditované firmy, ale jen o ukázku demagogie předsedy dozorčí rady Zdeňka Chmelíka. Pan Chmelík se více než co jiného ubíhá ke slovíčkaření a snaze znevěrohodnit výsledky kontroly. My ale o ní jen informujeme. Nejsme jejími zadavateli nebo tvůrci.

Pan zastupitel a předseda Chmelík často a rád zmiňuje, že je podnikatel a majitel firmy. V TSML je ale placen za to, aby společnost dozoroval a pokud kontrola zjistí takové věci, není spíš na místě ptát se po nich než se snažit výsledky kontroly zamést pod koberec?

Postupoval by pan Chmelík stejně, jak postupuje v městské společnosti, i ve své firmě?

 

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
37 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město