Další kostlivec po ODS: Liberec se má vzdát více jak stovky bytů ve Vratislavicích

Vedení města Liberce považuje za neplatné smlouvy, na jejichž základě se radnice před dvaceti lety za vlád ODS zavázala k bezúplatnému převodu zhruba 120 bytů na společnost Interma byty. Podle radních je město připraveno obhájit své pozice u soudu.

Jedná se o šest bytových domů v ulici U Sila, ve kterých je 256 bytových jednotek. Město je vlastníkem 51 % podílu a společnost Interma BYTY vlastníkem 49 % podílu na bytových domech.

Problém se táhne od devadesátých let. Tehdy se politické vedení radnice dohodlo na společné výstavbě bytů s Intermou na pozemcích města. Na výstavbě 256 bytů se radnice podílela více než 82 miliony korun, jež získala jako státní dotaci. Interma přidala ze svého přes 123 milionů. Po dvaceti letech by mělo město svůj podíl, čítající více jak stovku bytů, převést na Intermu za korunu. Ta na tom trvá.

Město díky svému podílu mělo právo rozhodovat o obsazení části bytů, pro ně navíc platilo regulované nájemné. Město nadále trvá na tom, že je vlastníkem 40% zdejších bytů. V původní smlouvě vidí řadu pochybení, například, že ji neprojednalo zastupitelstvo.

Podle radnice město přistoupilo k projednání návrhu dalšího postupu v návaznosti na dosavadní kroky, kdy rada města dne 4.2.2020 odmítla návrh na vypořádání předložený ze strany společnosti Interma BYTY z důvodu právní i ekonomické neakceptovatelnosti a zároveň byl společnosti Interma BYTY dne 26.3.2020 předložen protinávrh na vypořádání ze strany města.

Na tento návrh však společnost Interma BYTY nijak nereagovala a bude tedy nutné přistoupit k dalším právním krokům. Rada města se proto usnesla, že dojde k podání žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví města a společnosti Interma BYTY, a to formou rozdělení bytových domů na jednotky, přičemž každému spoluvlastníkovi by měl připadnout počet bytů odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu.

Liberecká radnice dokonce zvažuje podání žaloby. Dohodla se na tom již rada města, a to z důvodu  bezdůvodného obohacení spočívajícího ve výnosech z nájemného z bytů a nebytových prostor v bytových domech. Příjmy z nájemného si totiž na základě smluv o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města ponechává společnost Interma BYTY.

Město, byť je většinovým spoluvlastníkem bytových domů, tedy nemá z pronájmu bytů žádný příjem. Na základě provedené právní analýzy bylo zjištěno, že smlouvy o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města jsou absolutně neplatné, a to pro nesplnění požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích. Město se tak podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení bude domáhat vyplacení části výnosů z nájemného připadající na jeho spoluvlastnický podíl,“ uvedl primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

foto: interma-byty.cz

Subscribe
Upozornit na
15 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Česko-polský spor o těžbu v hnědouhelném dole Turów na hranicích dostává novou dynamiku. Podle Vojvodského správního soudu ve Varšavě nebezpečí významného poškození životního prostředí.
Šlendrián, napadlo by leckoho. Je to sotva půl roku, co se s velkou slávou a za účasti místních policejních špiček otevíral politicky protežovaný policejní
Státní zástupce zrušil stíhání společnosti Eurovia CS v kauze údajné korupce při rekonstrukci tramvajové trati v centru Liberce. Podle žalobce měla společnost účinný protikorupční
Vítězem 19. ročníku Ceny Karla Hubáčka je rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci za čtvrt miliardy korun. Nákladná rekonstrukce významné liberecké památky ale stála o
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.