13. Květen, 2020

Minulý týden hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) u soudu  přednesl závěrečnou řeč obhajoby v kauze, kde je obžalován, že za úplatu pomáhal Metrostavu získat dotaci na záměrně předražený projekt opravy kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Jenže v některých jejích bodech se dopouští záměrné manipulace a někdy i vyloženě lže. Jelikož je jednání soudu z důvodu…

13. Květen, 2020

Město Liberec uzavřelo v roce 1998 smlouvy o sdružení investičních prostředků pro financování výstavby bytů v lokalitě Zelené údolí. Ve shodě s těmito smlouvami byla výstavba financována ze strany bytových družstev (nebo jejich právních předchůdců) a ze strany města. Město za tímto účelem obdrželo státní dotaci v rámci programu na podporu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury. Tato…