Strach o byty: Interma nachytala primátora Zámečníka. Usvědčil jej vlastní podpis

Stovky lidí ze sídliště Zelené údolí se cítí ohroženy postojem města Liberce, které označuje smlouvu z 90. let, na jejímž základě byly postaveny byty v Zeleném údolí, za neplatnou. Primátor Jaroslav Zámečník mluví o kostlivci ve skříni a pozůstatku divokých devadesátých let. Nicméně jeho vlastní podpis z té doby ukazuje, že osobně, tehdy ještě v barvách ODS, stál u začátku problému.

Aktuální spor se týká 256 bytů v lokalitě Zelené údolí. Město vlastní 51% bytového družstva a soukromá firma 49% na základě smluv z druhé poloviny 90. let. Ve shodě s těmito smlouvami byla výstavba financována ze strany bytových družstev a ze strany města.

Liberec ale do projektu nedával téměř žádné vlastní peníze. Město za tímto účelem obdrželo státní dotaci v rámci programu na podporu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury. Tato dotace pokryla naprostou většinu nákladů města.

Nyní po dvaceti letech chce nástupce původní společnosti, aby město Liberec dnes, tedy po uplynutí dvaceti let od data zápisu nových domů do katastru nemovitostí, bezúplatně převedlo své spoluvlastnické podíly na bytových domech na bytová družstva tak, jak je to zakotvena ve smlouvách. K tomu je vyzývají i lidé, kteří v bytech jako družstevníci bydlí.

„S nelibostí sledujeme, že ze strany města se v poslední době ozývají názory, že město nehodlá svůj historický závazek splnit,“ píše se v otevřeném dopise adresovaném primátorovi Zámečníkovi, který podepsaly desítky lidí bydlících v dotčených bytech. „Vyzýváme Vás, jako představitele města, k dodržení závazku bezúplatně převést své spoluvlastnické podíly na bytových domech na naše bytová družstva podle uzavřených smluv,“ požadují družstevníci po současném vedení města.

Důvodem je, že primátor Zámečník i ostatní radní, zejména ze Starostů pro Liberecký kraj, označují smlouvy za neplatné. „Město, byť je většinovým spoluvlastníkem bytových domů, tedy nemá z pronájmu bytů žádný příjem. Na základě provedené právní analýzy bylo zjištěno, že smlouvy o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města jsou absolutně neplatné, a to pro nesplnění požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích. Město se tak podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení bude domáhat vyplacení části výnosů z nájemného připadající na jeho spoluvlastnický podíl,“ uvedl ve svém vyjádření primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Jedním z důvodů, proč by smlouvy neměly být platné, je podle primátora skutečnost, že nebyly řádně projednány zastupitelstvem. Jenomže společnost Interma BYTY, která se za družstva převedení podílů domáhá, přišla s dokumentem, který dokazuje, že zastupitelé byli s projektem a návrhem smluv řádně seznámeni, což stvrdili i svým podpisem.

A co víc: Mezi těmi, kteří Situační zprávu o přípravě výstavby bytového souboru Liberec – Zelené údolí podepsali, byl i tehdejší zastupitel Liberce za ODS Jaroslav Zámečník. Ten je nyní primátorem za Starosty pro Liberecký kraj a naplnění smluv odmítá. Jenomže Zámečníkův podpis hovoří jasně.

„Není pravda, že by pan primátor nebyl o celé věci v době vzniku projektu informován. V té době sám byl zastupitelem města Liberec za ODS. A jako takový obdržel například dne 29. 8. 1995 velmi podrobnou zprávu o přípravách projektu určenou všem zastupitelům. Její převzetí stvrdil i svým podpisem. Je tedy nepochybné, že pan primátor byl v inkriminované době plně informován o realizaci projektu, všech jeho detailech a z nich vyplývajících závazků města do budoucnosti. Je proto minimálně spoluzodpovědný za hypotetické právní vady, o kterých nyní hovoří,“ uvádí ve svém prohlášení Interma BYTY  v reakci na primátorův postoj.

Dokládá to archivním dokumentem, na kterém je evidentní podpis současného primátora za Starosty pro Liberecký kraj, tehdy zastupitele za ODS, Jaroslava Zámečníka.

Společnost rovněž odmítá i tvrzení radnice o tom, že Interma BYTY z výběru nájemného už splatila svůj úvěr a ještě „vybrala značný obnos navíc„, jak uvádí primátor a vládnoucí Starostové. „To není pravda. Úvěr ještě zdaleka splacen není – Interma BYTY ho bude splácet až do roku 2032. Z výběru nájemného tedy Interma BYTY od počátku splácí úvěr, kterým byla výstavba bytových domů financována, a další část vybraného nájemného investuje zpět do domů,“ uvedli zástupci společnosti.

Na pomoc primátorovi přispěchal i jeho stranický kolega, radní Michal Hron. Ten, podle svého názoru, našel i zákonný argument, proč je smlouva neplatná. Podle radního Hrona je to proto, že záměr města prodat či darovat svůj spoluvlastnický podíl nebyl zveřejněn na úřední desce.

„V případě družstva A + G Stadion byla smlouva zavazující město k převodu svého 51% podílu na dvou domech za 1 Kč uzavřena v roce 2003 a tehdy i nyní platný zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 39 a § 41 jednoznačně stanoví, že když není záměr obce prodat nebo darovat majetek zveřejněn, je smlouva od počátku neplatná,“ uvedl ve svém prohlášení radní Hron.

Tomu ovšem odporují zástupci společnosti Interma BYTY i samotní družstevníci a tvrdí, že jejich strana nemůže za šlendrián města. „Neplatnost smluv měla být způsobena tím, že tehdejší zastupitelstvo města smlouvy neschválilo a na své úřední desce tehdy nezveřejnilo záměr uzavřít smlouvy. Vedení bytových družstev tento přístup jednoznačně odmítá. Pokud popsaná opomenutí nastala, byla chyba na straně města, nikoliv na straně družstev,“ uvádí ve svém prohlášení družstevníci.

Pro ně je situace, dle jejich vlastních slov, zoufalá. Od státu a potažmo města očekávali garanci svých investic do vlastního bydlení. „Pro naprosto všechny družstevníky byla účast státu a města na celém projektu určitou formou garance, že projekt je pod jistou kontrolou a neskončí krachem či vytunelováním. Členové družstev do bytů investovali nemalé částky, následně po dlouhou dobu spláceli hypotéku včetně úroků, hradili údržbu i opravy, zatímco město neinvestovalo do domů ani korunu. Členové družstev do projektu vstupovali v dobré víře s tím, že jim to umožní na stáří bydlet ve svém. Nyní jsou z velké části v důchodovém věku, což jim často prakticky znemožňuje získat hypotéku,“ uvedli zástupci družstev ze Zeleného údolí.

Situace se nelíbí ani liberecké opozici. Jan Korytář ze Změny primátorovo jednání zhodnotil takto: „Chování primátora je nepřijatelné, navíc ho doběhla jeho vlastní politická minulost. Pokud někdo dnes tvrdí, že jsou smlouvy neplatné, je třeba začít hledat viníka tohoto stavu. Tím ale určitě nejsou družstevníci, kteří smlouvy podepsali v dobré víře, ale pouze a jedině politici, kteří tehdy vedli město. Jedním z nich byl i současný primátor Zámečník. Jako Změna prosazujeme, aby město stavělo a vlastnilo více obecních bytů, takové smlouvy jako ODS bychom nikdy neuzavřeli, ale pokud už uzavřené jsou, nesmí na to doplatit lidé, kteří do pořízení vlastního bydlení investovali nemalé peníze.“ 

Subscribe
Upozornit na
65 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.