1. Červen, 2020

To co jsme jako Změna předpovídali, se bohužel skutečně stalo:  vedení města, poté, co v rekordním čase našlo 10 milionů pro firmu SFM ze skupiny S Group a dokonce kvůli tomu svolalo mimořádné zastupitelstvo, tak to samé vedení města nyní seškrtalo dotace pro liberecké organizace, které působí ve sportovní, kulturní, ekologické, vzdělávací či zdravotní oblasti. Konkrétně…

1. Červen, 2020

Na posledním krajském zastupitelstvu se odehrála diskuze, která naprosto věrně ilustruje zásadní politickou barikádu dneška. Tato barikáda dělí zastánce stávajících pořádků, politiky „business as usual“, a nositele myšlenek na paradigmatický přerod správy veřejných věcí. Takový, který bude konečně razantně odrážet nové výzvy současného světa. Předmětem sporu byl návrh opozičního zastupitele, prof. Josefa Šedlbauera (Zelení),…