15. Červen, 2020

Postarat se o krajinu jako dobrý sedlák před sto lety je to nejlepší, co můžeme udělat pro svoji budoucnost. Pro KRAJinu spojuje tradici se současnou vědou. Na kandidátce jsou rodiče, kteří si přejí dobré podmínky pro život svých dětí, mladí a aktivní lidé se zájmem o svět i zkušení „harcovníci“, kteří mají nadhled a…

15. Červen, 2020

Minulý týden se zakously bagry do zbývající historické klasicistní výstavby v areálu Krajské nemocnice Liberec (KNL). De facto se tak realizace urgentního centra medicíny za 2,4 miliardy korun a parkovacího domu, který vznikne právě na místě klasicistní zástavby. Vše se ovšem událo přes odpor památkářů. Demolice tří památkově chráněných domů započala minulý týden a má…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.