Vlastní dopravce Libereckého kraje je nejdražší ze všech

Liberecký kraj má již druhým rokem vlastního autobusového dopravce. Původní vize, že kraj bude mít úplnou kontrolu nad cenou dopravního výkonu a že vnitřní dopravce bude jezdit levněji než soukromý dopravce vzešlý z výběrového řízení, se naplnila jen z části. Podle analýzy Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) jezdí krajský dopravce, tedy ČSAD Liberec, v porovnání s ostatními dopravci aktuálně za nejvyšší ceny. Rozdíl činí v přepočtu na počet ujetých kilometrů více než 20 milionů korun ročně.

IPUR zpracoval vlastní analýzu nákladů vnitřního dopravce v rámci grantu získaného z tzv. Norských fondů, který se týká efektivity vynakládání veřejných prostředků v Libereckém a Ústeckém kraji. Podle údajů prezentovaných Libereckým krajem se zdá, že krajský dopravce jezdí za srovnatelné ceny jako dopravci soukromí. Není to však pravda.

Vedení Libereckého kraje totiž neprezentuje kompletní data a nepřiznává všechny související náklady, když do konečné a skutečné ceny za kilometr u vlastního dopravce nezahrnuje další náklady na jeho zřízení a provoz. Dosavadní náklady nezapočítané do ceny dopravního výkonu činí již 116 milionů korun. Zahrnují zejména vklady do ČSAD Liberec a do společnosti Autobusy LK, která je majoritním akcionářem ČSAD Liberec.

Součástí těchto „vícenákladů“ je i příplatek 3 mil. Kč na provoz společnosti Autobusy LK, který byl schválen na mimořádném zasedání Libereckého kraje dne 28. 1. 2020. Lze předpokládat, že tento model „příplatkového“ financování společnosti bude aplikován i v dalších letech. Pokud tedy bude kraj na provoz společnosti vynakládat tři miliony ročně rovněž v následujících devíti letech, po které bude platit stávající smlouva, narostou celkové náklady kraje na vnitřního dopravce na 143 milionů korun.

Dle údajů kraje by měl vnitřní dopravce ČSAD Liberec v letošním roce jezdit o 0,47 Kč za km dráž než soukromý BusLine. Při předpokládaném ročním výkonu 3 809 815 km v oblasti Sever činí tento rozdíl 1,79 mil. Kč ročně. Do ceny dopravního výkonu ČSAD Liberec prezentované Libereckým krajem však nejsou započítány výše uvedené náklady na zřízení a provoz vnitřního dopravce ve výši 143 mil. Kč. Pokud tyto náklady rozložíme do 10 let, tak při předpokládaném ročním objemu 3 809 815 km činí nárůst ceny dopravního výkonu 3,75 Kč za každý kilometr. Celkově tedy vychází, že vnitřní dopravce ČSAD Liberec bude jezdit reálně o 4,22 Kč na km, a tedy o 16 077 419 Kč ročně dráž než srovnatelný BusLine.

Předpokládané hodnoty ceny dopravního výkonu v Kč/km pro rok 2020:

 

Údaj kraje

Výpočet IPUR

BusLine

39,92

ČSAD Liberec

40,39

44,14

Rozdíl

0,47

4,22

 

ČSAD Liberec stojí kraj ve skutečnosti ale ještě o další 1,57 Kč na km více. Jedná se o tzv. kompenzaci k tržbám. Celkový rozdíl oproti BusLine pak činí ročně více než 20 mil. Kč.

Jiří Římánek, ředitel IPUR, tento výsledek vyhodnocuje stručně: „V současné době je vnitřní dopravce Libereckého kraje, ČSAD Liberec, nejdražším dopravcem ze tří majoritních poskytovatelů autobusové dopravy v kraji. Cíl kraje, tedy mít levného vlastního dopravce, se zatím nenaplnil. Naše doporučení je jasné: Kraj by měl nyní v první řadě zefektivnit provoz vlastního podniku, tedy snížit provozní náklady, a měl by v té souvislosti dobře zvážit i plánovaný nákup ČSAD Česká Lípa.“

 

Detailněji viz příloha:

Porovnání cen jednotlivých poskytovatelů autobusové dopravy pro Liberecký kraj

Tisková zpráva IPUR – Institut pro udržitelný rozvoj

Subscribe
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kritický článek Politické dusno na Frýdlantsku: v Řasnici proběhne referendum o větrných elektrárnách, který publikoval server nasliberec.cz, jsou uvedena sdělení, která podle energetické firmy W.E.B
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhala životnímu prostředí i po celý loňský rok. Zaměřila se na zadržování vody v jizerskohorských rašeliništích, zvyšování biodiverzity
Asi není třeba nikoho příliš přesvědčovat, že zábavní pyrotechnika ruší domácí i divoká zvířata a obtěžuje i mnohé lidi, zvlášť když si chtějí odpočinout
Čmelák – společnost přátel přírody má za sebou další rok práce na obnově krajiny a biodiverzity. Díky projektu podpořeném ministerstvem životního prostředí se do