Vlastní dopravce Libereckého kraje je nejdražší ze všech

Liberecký kraj má již druhým rokem vlastního autobusového dopravce. Původní vize, že kraj bude mít úplnou kontrolu nad cenou dopravního výkonu a že vnitřní dopravce bude jezdit levněji než soukromý dopravce vzešlý z výběrového řízení, se naplnila jen z části. Podle analýzy Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) jezdí krajský dopravce, tedy ČSAD Liberec, v porovnání s ostatními dopravci aktuálně za nejvyšší ceny. Rozdíl činí v přepočtu na počet ujetých kilometrů více než 20 milionů korun ročně.

IPUR zpracoval vlastní analýzu nákladů vnitřního dopravce v rámci grantu získaného z tzv. Norských fondů, který se týká efektivity vynakládání veřejných prostředků v Libereckém a Ústeckém kraji. Podle údajů prezentovaných Libereckým krajem se zdá, že krajský dopravce jezdí za srovnatelné ceny jako dopravci soukromí. Není to však pravda.

Vedení Libereckého kraje totiž neprezentuje kompletní data a nepřiznává všechny související náklady, když do konečné a skutečné ceny za kilometr u vlastního dopravce nezahrnuje další náklady na jeho zřízení a provoz. Dosavadní náklady nezapočítané do ceny dopravního výkonu činí již 116 milionů korun. Zahrnují zejména vklady do ČSAD Liberec a do společnosti Autobusy LK, která je majoritním akcionářem ČSAD Liberec.

Součástí těchto „vícenákladů“ je i příplatek 3 mil. Kč na provoz společnosti Autobusy LK, který byl schválen na mimořádném zasedání Libereckého kraje dne 28. 1. 2020. Lze předpokládat, že tento model „příplatkového“ financování společnosti bude aplikován i v dalších letech. Pokud tedy bude kraj na provoz společnosti vynakládat tři miliony ročně rovněž v následujících devíti letech, po které bude platit stávající smlouva, narostou celkové náklady kraje na vnitřního dopravce na 143 milionů korun.

Dle údajů kraje by měl vnitřní dopravce ČSAD Liberec v letošním roce jezdit o 0,47 Kč za km dráž než soukromý BusLine. Při předpokládaném ročním výkonu 3 809 815 km v oblasti Sever činí tento rozdíl 1,79 mil. Kč ročně. Do ceny dopravního výkonu ČSAD Liberec prezentované Libereckým krajem však nejsou započítány výše uvedené náklady na zřízení a provoz vnitřního dopravce ve výši 143 mil. Kč. Pokud tyto náklady rozložíme do 10 let, tak při předpokládaném ročním objemu 3 809 815 km činí nárůst ceny dopravního výkonu 3,75 Kč za každý kilometr. Celkově tedy vychází, že vnitřní dopravce ČSAD Liberec bude jezdit reálně o 4,22 Kč na km, a tedy o 16 077 419 Kč ročně dráž než srovnatelný BusLine.

Předpokládané hodnoty ceny dopravního výkonu v Kč/km pro rok 2020:

 

Údaj kraje

Výpočet IPUR

BusLine

39,92

ČSAD Liberec

40,39

44,14

Rozdíl

0,47

4,22

 

ČSAD Liberec stojí kraj ve skutečnosti ale ještě o další 1,57 Kč na km více. Jedná se o tzv. kompenzaci k tržbám. Celkový rozdíl oproti BusLine pak činí ročně více než 20 mil. Kč.

Jiří Římánek, ředitel IPUR, tento výsledek vyhodnocuje stručně: „V současné době je vnitřní dopravce Libereckého kraje, ČSAD Liberec, nejdražším dopravcem ze tří majoritních poskytovatelů autobusové dopravy v kraji. Cíl kraje, tedy mít levného vlastního dopravce, se zatím nenaplnil. Naše doporučení je jasné: Kraj by měl nyní v první řadě zefektivnit provoz vlastního podniku, tedy snížit provozní náklady, a měl by v té souvislosti dobře zvážit i plánovaný nákup ČSAD Česká Lípa.“

 

Detailněji viz příloha:

Porovnání cen jednotlivých poskytovatelů autobusové dopravy pro Liberecký kraj

Tisková zpráva IPUR – Institut pro udržitelný rozvoj

Subscribe
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného