Vlastní dopravce Libereckého kraje je nejdražší ze všech

Liberecký kraj má již druhým rokem vlastního autobusového dopravce. Původní vize, že kraj bude mít úplnou kontrolu nad cenou dopravního výkonu a že vnitřní dopravce bude jezdit levněji než soukromý dopravce vzešlý z výběrového řízení, se naplnila jen z části. Podle analýzy Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) jezdí krajský dopravce, tedy ČSAD Liberec, v porovnání s ostatními dopravci aktuálně za nejvyšší ceny. Rozdíl činí v přepočtu na počet ujetých kilometrů více než 20 milionů korun ročně.

IPUR zpracoval vlastní analýzu nákladů vnitřního dopravce v rámci grantu získaného z tzv. Norských fondů, který se týká efektivity vynakládání veřejných prostředků v Libereckém a Ústeckém kraji. Podle údajů prezentovaných Libereckým krajem se zdá, že krajský dopravce jezdí za srovnatelné ceny jako dopravci soukromí. Není to však pravda.

Vedení Libereckého kraje totiž neprezentuje kompletní data a nepřiznává všechny související náklady, když do konečné a skutečné ceny za kilometr u vlastního dopravce nezahrnuje další náklady na jeho zřízení a provoz. Dosavadní náklady nezapočítané do ceny dopravního výkonu činí již 116 milionů korun. Zahrnují zejména vklady do ČSAD Liberec a do společnosti Autobusy LK, která je majoritním akcionářem ČSAD Liberec.

Součástí těchto „vícenákladů“ je i příplatek 3 mil. Kč na provoz společnosti Autobusy LK, který byl schválen na mimořádném zasedání Libereckého kraje dne 28. 1. 2020. Lze předpokládat, že tento model „příplatkového“ financování společnosti bude aplikován i v dalších letech. Pokud tedy bude kraj na provoz společnosti vynakládat tři miliony ročně rovněž v následujících devíti letech, po které bude platit stávající smlouva, narostou celkové náklady kraje na vnitřního dopravce na 143 milionů korun.

Dle údajů kraje by měl vnitřní dopravce ČSAD Liberec v letošním roce jezdit o 0,47 Kč za km dráž než soukromý BusLine. Při předpokládaném ročním výkonu 3 809 815 km v oblasti Sever činí tento rozdíl 1,79 mil. Kč ročně. Do ceny dopravního výkonu ČSAD Liberec prezentované Libereckým krajem však nejsou započítány výše uvedené náklady na zřízení a provoz vnitřního dopravce ve výši 143 mil. Kč. Pokud tyto náklady rozložíme do 10 let, tak při předpokládaném ročním objemu 3 809 815 km činí nárůst ceny dopravního výkonu 3,75 Kč za každý kilometr. Celkově tedy vychází, že vnitřní dopravce ČSAD Liberec bude jezdit reálně o 4,22 Kč na km, a tedy o 16 077 419 Kč ročně dráž než srovnatelný BusLine.

Předpokládané hodnoty ceny dopravního výkonu v Kč/km pro rok 2020:

 

Údaj kraje

Výpočet IPUR

BusLine

39,92

ČSAD Liberec

40,39

44,14

Rozdíl

0,47

4,22

 

ČSAD Liberec stojí kraj ve skutečnosti ale ještě o další 1,57 Kč na km více. Jedná se o tzv. kompenzaci k tržbám. Celkový rozdíl oproti BusLine pak činí ročně více než 20 mil. Kč.

Jiří Římánek, ředitel IPUR, tento výsledek vyhodnocuje stručně: „V současné době je vnitřní dopravce Libereckého kraje, ČSAD Liberec, nejdražším dopravcem ze tří majoritních poskytovatelů autobusové dopravy v kraji. Cíl kraje, tedy mít levného vlastního dopravce, se zatím nenaplnil. Naše doporučení je jasné: Kraj by měl nyní v první řadě zefektivnit provoz vlastního podniku, tedy snížit provozní náklady, a měl by v té souvislosti dobře zvážit i plánovaný nákup ČSAD Česká Lípa.“

 

Detailněji viz příloha:

Porovnání cen jednotlivých poskytovatelů autobusové dopravy pro Liberecký kraj

Tisková zpráva IPUR – Institut pro udržitelný rozvoj

Subscribe
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.