8. Listopad, 2020

Liberecký kraj má novou koaliční vládu. Do vod regionální politiky vplula i dosud neznámá pirátská galéra. Neznámá a podle vlastního chování vůči zdejšímu korupčnímu prostředí i poměrně nečitelná.  Piráti vyrostli na své tvrdé protikorupční rétorice a jako bijci všelijakých šíbrů. Což o to, z opozičních lavic se s korupcí bojuje snadno, ale jak to…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.