nášLiberec

Search

Při směně pozemků se Synerem měl Liberec dojednat lepší podmínky

Podruhé se na program libereckého zastupitelstva dostala rozsáhlá směna pozemků se společností Syner. Nový posudek měl zástupcům města otevřít oči, co se týče hodnoty pozemku Liberce na Kunratické. Ovšem nestalo se, Liberec je vůči Syneru nesmyslně vstřícný.

„Víte o tom, že Váš soused prodá svůj pozemek developerovi za 2544 Kč/m2. Developer poté přijde za Vámi a chce koupit i Váš velmi podobný pozemek. A Vy mu ho prodáte za 1507 Kč/m2. Umíte si takovou situaci představit? Přesně takhle ale nyní vedení města Liberec postupuje,“ popisuje situaci se směnou pozemků se společností Syner Jindřich Felcman, zastupitel za Změnu pro Liberec / Zelené.

Pod tlakem kritiky opozice stáhlo vedení města směnu pozemků z jednání zastupitelstva na jaře. Navzdory předchozím slibům nebyla tato směna připravena v rámci pracovní skupiny i s opozicí, nebyly zpracovány alespoň dva posudky města. V posudku města byly ze strany opozice taktéž identifikovány poměrně zásadní nesrovnalosti. V létě tedy bylo nuceno vedení města pracovní skupinu zřídit a pořídit nový posudek.

Připomeňme, o co v této pozemkové směně jde. Syner má získat pozemek města na Kunratické o rozloze 24 485 m2, který představuje zhruba jednu třetinu významné rozvojové lokality pro nové sídliště určené pro cca 700 bytů. Další zhruba třetinu pozemků Syner vlastnil dlouhodobě a poslední třetinu si nedávno odkoupil od jiného podnikatele. Na oplátku získá Liberec od Syneru pozemky v centru města o výměře 6 630 Kč/m2. Převážně jde o dvě lokality v za „Papírákem“, u ulice Široká. Snahu o získání pozemků v centru primátor Zámečník obhajuje tím, že město poté bude moci provést podstatnou kultivaci této lokality. Zatímco na jaře předložilo vedení města podmínky směny takové, že Liberec měl ještě doplácet Syneru 5,4 mil. Kč, nyní by mělo město doplácet „jen“ 2,3 mil. Kč.

Zajistili jsme, že se v druhém posudku vyčíslila i investiční hodnota pozemků, tzv. reziduální hodnota. Takhle strategickou směnu s významným developerem nejde provádět mechanicky. Je třeba si uvědomit, jaký je potenciál pozemků, co se týče možnosti budoucí výstavby. Syner už vlastní dvě třetiny lokality na Kunratické a získáním pozemku města dosáhne majetkového scelení celého území. Pozemek města o rozloze 2,5 hektaru tak má pro něj významnou strategickou a investiční hodnotu, to by každý normální vyjednavač při jednání o podmínkách směny zohlednil“ vysvětluje Josef Šedlbauer zastupitel za Změnu pro Liberec / Zelené a předseda finančního výboru, ve kterém pod tlakem těchto argumentů aktuální materiál ke směně prošel navzdory velké převaze zástupců koalice jen těsně.

Nový posudek tak nyní vyčísluje hodnotu městského pozemku na Kunratické ve dvou hodnotách. Porovnávací hodnota je stanovena na 1507 Kč/m2. Reziduální hodnota je stanovena na 5231 Kč/m2. Tato hodnota vypovídá o maximální možné ceně, kterou by mohl developer za nákup pozemku vynaložit, aby byl stále ještě v přiměřeném zisku. Široký interval mezi oběma hodnotami představuje prostor pro město, ve kterém mělo se Synerem jednat. Město ale přistoupilo na tu nejnižší variantu.

„Přišlo by nám odpovídající, kdyby se město snažilo v jednání alespoň přiblížit té částce cca 2500 Kč/m2. Nevidíme jediný zásadní důvod, proč by se město mělo zbavovat svého pozemku o tolik levněji, když ví, že Syner byl ochotný teprve před rokem zaplatit více,“ popisuje východisko opozice J. Felcman, a dodává: „V prvním posudku se srážela cena městského pozemku oproti sousednímu kvůli tomu, že ta cena 2500 Kč/m2 zohledňovala vynaložené náklady na vybudované sítě k pozemku. Autor druhého posudku ale tuto argumentaci úplně obrací. Odkazuje na informace od Syneru, podle kterých jsou ty sítě prý nedostatečné, bude nutné je kompletně předělat. Syner se prý nechal od pana Johanna napálit.“

Jak ale upozorňuje J. Šeldbauer, takové vysvětlení působí velmi podivně: „Představa, že by si firma jako Syner nedostatečně pohlídala podmínky nákupu toho pozemku, tehdy za 75 mil. Kč, je absurdní. Zato vyjednávací taktika města působí velmi naivně. Pod tlakem primátora Zámečníka z města přímo čiší touha získat pozemky v centru Liberce od Syneru za každou cenu a Syner toho zjevně dokáže využít.“

Ke kauze tak uzavírá J. Felcman: „Jako opozice jsme udělali, co jsme mohli. Snažili jsme se dostat vedení města pod tlak, aby mělo při jednání se Synerem argumenty, proč nemůže přistoupit na nevýhodné podmínky. Bohužel vyjednavači za město, pan Petr Židek (ODS) a primátor Jaroslav Zámečník (Starostové) se dle našeho názoru spíše než jako zástupci města chovali jako realitní makléři, kteří se za co nejrychleji dotaženou transakci těší před Vánoci na slíbenou provizi.“

 

UPDATE (na základě rozhodnutí zastupitelstva, kterým byla směna schválena):

S dohodnutou cenou za směnu pozemků jsme jako opozice nesouhlasili, ale průběh jednání jasně naznačil, že koalice je dohodnutá a připravená směnu schválit. Navrhli jsme alespoň ústupovou variantu: V rámci směnné smlouvy se Syner jednoznačně zaváže, že v lokalitě na Kunratické vybuduje za svoje prostředky mateřskou školu. Její potřeba vyplývá z demografické analýzy a její vybudování je aktuálně doporučeno v projednávané Územní studii Kunratická. Po směně pozemků už ale město nebude mít žádné pevné páky, jak si naplnění tohoto doporučení zajistit. Územní studie je nezávazný podklad, může dojít k jejím změnám, aniž by je muselo schvalovat zastupitelstvo. Poté, co v lokalitě nebude mít město žádné pozemky, nemůže si vymoci ani uzavření plánovací smlouvy, která výstavbu školky závazně zakotví.

Přestože doplnění podmínky tedy věcně neodporuje aktuálním deklaracím města a Syneru, navržené doplnění usnesení vedení města nepodpořilo. „Tento krok vedení města ilustruje, že v rámci jednání se Synerem jsou zástupci města nezvykle vstřícní. Neochota takto zásadní investice pevně do smlouvy zakotvit vypovídá o tom, že podmínky směny tu určuje hlavně Syner, nikoliv město,“ uzavírá J. Felcman.

Tisková zpráva Změny pro Liberec a Zelených

Subscribe
Upozornit na
20 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt