Náměstek dnes schvaluje zakázku z ruky pro firmu, která pro něj ještě nedávno byla jednou z hlav systémové korupce

Zajímavý obrat v postojích předvádí náměstek primátora Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj). Zatímco v roce 2014 silně kritizoval postup liberecké radnice ve vztahu k firmě Investing CZ, kterou považoval za jednu z klíčových hráčů liberecké systémové korupce, dnes sám, jako radní, hlasuje pro kontroverzní milionovou zakázku bez výběrového řízení právě pro Investing CZ. Korupce už v Liberci není, říká Langr na svou obhajobu.

Diplomová a rigorózní práce nazvaná „Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit?“ z roku 2014 byla pro současného náměstka primátora Liberce Ivana Langra vstupenkou do politiky. Z velké části i díky ní získal místo na kandidátce protikorupčního uskupení Změna pro Liberec a v roce 2014 se za ní stal náměstkem  pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch.

Během volebního období ale přeběhl ke Starostům pro Liberecký kraj, obrátil se proti Změně a na radě města vystupoval proti jejím návrhům, což mu zajistilo pokračování náměstkovské funkce v roce 2018, kdy Změnu v čele města vystřídali Starostové pro Liberecký kraj, ANO a ODS.

Ve zmíněné práci „Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit?“ popisuje Ivan Langr korupční a klientelistické prostředí v Liberci, zejména stavební zakázky města a působení syndikátu firem okolo společnosti Syner. Ale Langr zmiňuje i ostatní stavební společnosti jako Strabag, Interma, ale i firmy, jejíž majitelé dnes patří mezi významné sponzory jeho dnes domovských Starostů pro Liberecký kraj, například firmu Brex.

Jednou z hlav z Langrem popisované chobotnice je i společnost Investing CZ, kterou v roce 1998 založil po svém odchodu z radnice bývalý vedoucí technického odboru a následně i radní za Demokratickou regionální stranu (DRS) Josef Nadrchal. 

Zde náměstek Langr například spekuluje, zda se tak nestalo účelově, aby syndikát kolem Syneru mohl získávat více a snadněji stavební zakázky. „ V souvislosti s výstavbou arény jsme již uvedli dvě společnosti, které pro město od té doby velmi často plnily a dosud plní externí subdodávky na poradenskou a zadavatelskou činnost (Compet Consult) a inženýrskou činnost a technický dozor investora (Investing CZ). Firmy vlastní a řídí lidé pracující původně ve vyšších vedoucích funkcích na liberecké radnici, takže získané kontakty a informace tak mohli posléze zúročit v soukromé sféře. Velmi zjednodušeně řečeno, svému původnímu zaměstnavateli zpětně prodávají to, co u něj předtím mj. mohli nabýt. Svým způsobem se tyto dvě firmy a město staly vzájemně nepostradatelnými, byť se těžko kdy podaří zjistit, zda za jejich vznikem a následným úzkým propojením s radničními zakázkami stojí náhoda, dokonalý podnikatelský odhad či účelový kalkul.,“ píše o roli Nadrchalovi Inesting CZ Ivan Langr.

Langr pak vypočítává, kolik Investing CZ získala stavebních zakázek a jak působila jako technický dozor investora (TDI) ve prospěch nikoliv města Liberce, ale těch, kteří od města získávali stavební zakázky, zejména tedy společnosti Syner. Podle náměstka Langra získala Nadrchovala Investing CZ mezi lety 2003 a 2012 zakázky za 41 milionů korun a zmiňuje její, dle autora, negativní a korupční roli například při zakázkách během Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 či při výstavbě zdejší hokejové arény.

Náměstek Langr popsal působení Investing CZ v systému korupce a klientelismu v Liberci v následujícím grafu:

 

Tolik tedy badatelská činnost náměstka primátora pro školství, kulturu a cestovní ruch Ivana Langra v roce 2014. Nyní se ale k přítomnosti.

Rada města Liberec složená ze Starostů pro Liberecký kraj, ANO a ODS zadala zakázku bez výběrového řízení za zhruba milion korun firmě Investing CZ Josefa Nadrchala. Pro zadání zakázky „z ruky“, tedy tak, jak to před 6 lety kritizoval ve své práci „Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit?“, hlasoval i náměstek a radní za Starosty pro Liberecký kraj Ivan Langr.

Zakázka se týká supervize nad projektem Centra aktivního odpočinku v Liberci, tedy revitalizaci budovy bývalé Oblastní galerie u Libereckého zámku, kterou město přestavuje pomocí dotací Evropské unie za zhruba 205 milionů korun. Tuto stavbu realizuje sdružení firem Metrostav a bývalé dceřinky Syneru CL-Evans.

A jak tento obrat ve svých postojích vysvětluje náměstek Langr? „Jistě se shodneme v tom, že žádný korupční systém v rámci Liberce už dávno nefunguje, protože k tomu prostě nemá prostředí na úrovni politika – úřad – byznys, které by ho 1. iniciovalo, 2. udržovalo při životě, 3. získávalo z něj nelegální zisk. Pokud máte pocit, že tomu tak je, tak mi k tomu prosím dejte odpovídající odborný kontext. I proto mohl Honza Korytář coby náměstek primátora v pohodě uzavřít smlouvu s S Group na budoucí novou čtvrť v Kunraticích (což jsem mu tehdy také podpořil a Vás to, pokud vím, nijak nepobouřilo), protože evidentně došel k témuž závěru. Neboli nejsou tady v klíčových uzlových bodech figury, které by předem připravovaly neúčelné investiční projekty s cílem na nich rentovat černé zisky (jak známo, projekt by měl splňovat 3E, tedy i účelnost pro praxi).“, odpověděl na dotaz Našeho Liberce Ivan Langr.

Náměstek Ivan Langr také zdůvodnil, proč je podle něj důležité, že dvou set milionová zakázka má nejen stavební dozor, ale i stavební dozor stavebního dozoru, který zajišťuje právě Nadchalova Investing CZ, která jej získala bez výběrového řízení. „Vzhledem k tomu, že rekonstrukce Liebiegova paláce se vlivem mnoha okolností jeví být stavebně, restaurátorsky i skutečným stavem objektu náročnější, než předpokládala projektová dokumentace, je nanejvýš nutné mít tam kromě klasického TDI ještě supervizora, který nám dokáže ušetřit peníze, protože je schopen odfiltrovat, co z věcí navíc půjde na dodavatele, co dokonce na projektanta, a nebude to tedy hradit město. Odbor SR provedl na základě platné směrnice o VZMR průzkum trhu, shromáždil poptávky od možných zájemců a předložil ke schválení ekonomicky nejlepší nabídku na službu supervizora. Fakt nevím, jak bych mohl radě města zdůvodnit, že budu hlasovat proti, protože před deseti a více lety se ta firma nějak chovala. Neboli chováme se hospodárně a z pohledu účelnosti projektu komunitního centra také nemůže být pochyb, že to je ok.“, uvedl náměstek.

Ivana Langra také těší, že podle něj je již nyní Liberec i Liberecký kraj prost korupce a klientelismu a nevidí tedy rozpor mezi svou badatelskou prací z roku 2014 a politickými kroky dnes. „Pokud jde i diplomku a další moje kvalifikační práce či publikace, najdete v nich zřetelný posun v tom, jak se systémová korupce může projevovat. A taky v lokaci. V Liberci už dávno nemám, co bych zkoumal, což mě jako Liberečáka těší. Je jasné, že systém tu rozbily především dvě okolnosti – změna politické situace po roce 2010 a také zadlužení, tedy chybějící investiční prostředky. Protože kde nejsou peníze, nemůže být ani systémová korupce.,“ uzavírá Ivan Langr.

Nakolik je Langrovo vysvětlení mezi jeho postoji dnes a nyní dostačující, ponecháme na laskavém čtenáři. Pro úplné srovnání si dovolíme předložit jeho veřejně přístupnou diplomovou a rigorózní práci „Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit? , která je dnes již, jistě pouze technickou chybou, na vlastních osobních stránkách nedostupná.

 

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se