Ochrana před povodněmi není politické kolbiště

Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět.

Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o mém osobním porozumění, které pro situaci zahrádkářů mám, sám se také o malou zahrádku starám. Nicméně nepíši Vám jako soukromá osoba, ale jako náměstek pro technickou infrastrukturu se zodpovědností za mnoho věcí, mj. i za přípravu ochrany města Liberec před rizikem povodní.

Dovolte mi krátký úvod, který by možná dotčené zahrádkáře nemusel zajímat, ale protože předpokládám, že většinově mají bydliště v Liberci, zajímat by vás to mohlo a mělo.

Když jsme po nástupu do funkcí v závěru roku 2018 připravovali přehled co je a co není připraveno, byl pro mne nepříjemným zjištěním fakt, že město Liberec nemá připravenou vůbec žádnou koncepci (natož projektovou dokumentaci) ochrany města před povodněmi. Podkladových materiálů, povodňových map, matematických modelů bylo dost, analytická práce s nimi však žádná. Zde byl prostor pro skutečné politické rozhodnutí, po kterém ve Vašem dopise voláte a to, zdali Liberec CHRÁNIT x NECHRÁNIT před rizikem povodně.

My jsme se touto situací zabývali a rozhodnutí Rady města bylo jednomyslné – CHRANIT naše město a jeho občany. Začali jsme tedy s pomocí odborné společnosti připravovat potřebnou dokumentaci, a to v tomto v pořadí: ANALÝZA-STUDIE PROVEDITELNOSTI-NÁVRH ETAPIZACE. Zatímco ZDALI CHRÁNIT je politické rozhodnutí, JAK CHRÁNIT je rozhodnutí ryze odborné. Materiály jsou k dispozici k prostudování zde. Tím se dostáváme k situaci v Ulici Winterova.

Co se nám podařilo dohledat, minimálně posledních 60let město vnímalo „problematičnost“ místa a nutnost se „nějak“ na povodně připravit. Proto území nebylo nikdy zastavěno nebo privatizováno. V územním plánu z roku 1985 (ing.arch. Ulmann obr 1) platném uzemním plánu z roku 2002 (ing.arch. Drdová obr 2) či v novém návrhu (ing.arch. Plašil 2020) nejsou zahrádky oficiálně zaneseny, vždy se jedná o zelenou plochu zatíženou rozlivem vody. Správně by tam tedy zahrádky a jejich stavby nikdy neměly být, ale tak přísný já nechci být.

Aniž bychom museli zabíhat do podrobných odborných debat, ono je to pochopitelné. Winterova je jedním z nejníže položených míst v našem městě, argumenty o tom že tu voda nikdy nebyla – NEOBSTOJÍ, jen s velkým štěstím naše město minula katastrofa v roce 2010, kdy nejvíce vody spadlo na severozápadní část Jizerských hor nad Hejnice a Raspenavu. Napršet stejné množství vody na jihovýchodě, tedy nad Jablonec n. N. a Bedřichov, odnesl by to nechráněný Liberec během několika hodin. Pro stále pochybující, běžte se kdykoliv podívat, jak hluboko v korytě je hladina řeky Smědé v Raspenavě a podívejte se na fotky, kde byla voda v roce 2010. Při srovnatelné povodni by ve Winterově ulici řeka Nisa vystoupila z koryta a brala by všechny ploty, chatičky, stromy a houpačky, toto vše by pod mostem Londýnská vytvořilo hráz, která by bránila vodě a voda by (dle odborných modelů) zaplavila celé spodní centrum města (Fügnerova, Barvířská, Široká a atd ….). Voda by zde způsobila nedozírné majetkové škody a ohrozila lidské životy v lokalitách, kde žije odhadem 5tis lidí.

Živlu vody se dá bránit dvojím způsobem, buďto se dá postavit nevzhledná betonová zeď (likvidace zahrádek) anebo se vodě rozšíří koryto v podobě náplavky aneb povodňového parku (likvidace zahrádek). Jediné co by nevedlo ke zrušení zahrádek je rezignace na politické rozhodnutí CHRÁNIT X NECHRÁNIT Liberec před povodněmi.

Jakkoli chápu a ctím práci opozice „upozorňovat a kritizovat“, nechce se mi věřit, že by Piráti skutečně stáli o to zastavit práce na přípravách projektových prací na ochranu města Liberce před povodněmi. Piráti do Zastupitelstva města Liberce zatím nekandidovali, věřím, že až na ně břemeno odpovědnosti dolehne, poupraví svůj názor. Ono nedělat NIC je snadné a příjemné …. pro vás zahrádkáře by to znamenalo klid a, když to dobře půjde, nějaké roky pohody. Kolik? Neumím říct a raději neodhaduji. Počasí je nestabilní a klima se mění. Rozhodně bych ale po letech nic nedělání nechtěl být u toho, až to přijde.

Závěrem: Vážení zahrádkáři, pane předsedo, ochranu před povodněmi platí stát z prostředků Ministerstva zemědělství. Celá složitost a náročnost procesu přípravy projektové dokumentace, povolení, administrace dotace atd. vám zajištuje ještě minimálně 2-3 roky pokojného užívání. Mezitím se budeme snažit ve vedení města pro vás identifikovat nové pozemky v nezastavěných a výhledově alespoň 30let nezastavitelných plochách tak, abychom vám je mohli k zahrádkaření nabídnout. Doufejme, že se do té doby na nás žádná povodeň nepřižene. 

Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec

ing.arch. Ullmann 1985

ing.arch. Drdová 2002

ing.arch. Plašil 2020

územní studie krajiny 2019

Subscribe
Upozornit na
47 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město