nášLiberec

Search

Terminál Jablonec padl, IPRÚ nedočerpáme

Černé scénáře, na které jsme upozorňovaly, se naplňují v ještě horší podobě, než jsme čekali. Pasivní dotační politika náměstkyně Loučkové Kotasové (ANO) způsobí, že z Integrovaného plánu rozvoje území Liberec-Jablonec nebudou vyčerpány stovky milionů.

Před několika dny oznámilo vedení Jablonce nad Nisou, že nezvládne realizovat projekt nového terminálu veřejné dopravy. Před několika týdny jsme přitom přišli se zjištěním, že Liberec předpokládá převedení cca 40 mil. Kč z programu IPRÚ právě do Jablonce na tento terminál. A to poté, co současné liberecké vedení nechalo padnout projekt autobusového nádraží a parkovacího domu v Liberci, přičemž náměstkyně pro rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová nedokázala připravit adekvátní množství náhradních projektů.

Jindřich Felcman, zastupitel za Změnu pro Liberec/Zelené, vysvětluje: „Dotační politika má jedno základní pravidlo – štěstí přeje připraveným. Pochopitelně, že kolaps projektu jabloneckého terminálu nemohli liberečtí radní předpokládat. Nicméně pokud by pracovali na přípravě projektů tak aktivně, jako tomu bylo na radnici minulé volební období, byl by nyní k dispozici dostatečný zásobník připravených projektů.“

V posledních týdnech jsme intenzivně zjišťovali, jaké jsou výstupy rezortu rozvoje za dva roky od voleb 2018. Potvrdilo se, že tempo přípravy projektů se výrazně zpomalilo: „Zdánlivě ohromující výčet dotažených dotačních akcí za roky 2019 a 2020, kterým se náměstkyně Loučková Kotasová pochlubila na začátku ledna, jsme pečlivě prostudovali. A zjistili, že takřka všechny uvedené projekty byly připravené za minulého vedení,“ doplňuje J. Felcman (viz přiložená tabulka).

Ještě do poloviny roku 2021 je dle sdělení náměstky Loučkové Kotasové přitom možné podávat do IPRÚ nové projekty. Pokud by byly v zásobníku, alespoň část z 200 mil. Kč ponechaných pro jablonecký terminál, by bylo možné na ně dočerpat. Nestane se tak. Projekty připravené nejsou.

Josef Šedlbauer, zastupitel za Zelené, přitom ukazuje, že příprava těchto projektů nebylo nic nemožného: „Jedním typem projektů podporovaným v IPRÚ byla například výstavba sociálních bytů. Město vlastní desítky bytových domů, které mohly být pomocí tohoto dotačního programu zrekonstruovány na sociální byty. Tyto projektové dokumentace mohly být za uplynulé dva roky pohodlně pořízeny. I kdyby na ně nakonec v IPRÚ nedošlo, neztratily by se. Město musí beztak o své domy pečovat a provádět jejich rekonstrukce. Ať už s pomocí dotací v tomto operačním období, nebo v příštím operačním období, popř. s využitím dotací z národního programu podpory bydlení, který průběžně stále běží.“

Felcman k tématu uzavírá: „Liberec si tak toto operační období zopakuje selhání, které předvedl i minulé operační období. Tehdejší náměstek pro rozvoj, Jiří Šolc, dnes náměstek pro technickou správu města, nedokázal z obdobného programu IPRM dočerpat 200 mil. Kč. Jeho zoufalá dotační politika navíc ukončila období 2010 – 2014 s „prázdným stolem“ – agendu v roce 2014 přebíral Jan Korytář ze Změny pro Liberec prakticky bez žádných projektů v zásobníku. Přesto jich během svého mandátu dokázal připravit dostatek, aby bylo IPRÚ dočerpáno. Především vinou shození projektu autobusového nádraží a pasivitou náměstkyně Loučkové Kotasové je ovšem nyní tato práce znehodnocena.“

Požádali jsme o vyjádření i bývalého náměstka pro rozvoj Jana Korytáře ze Změny pro Liberec, který k aktuální situaci dodává: „Neschopnost způsobuje stejné, ne-li větší škody než korupce. Nové vedení města dostalo celý zásobník projektů jako na podnose, k tomu peníze na kofinancování vyčleněné z amortizačního fondu, liberecký terminál a parkovací dům mohly městu každoročně přinést několik milionů. Nyní se bohužel naplňují mé obavy, že opět nebudou vyčerpány stovky milionů evropských dotací a budeme tam, kde jsme byli, když Změna v roce 2014 šla do vedení města. Nechápu, že to Liberečanům nevadí, protože právě tyto peníze mohou dělat život ve městě lepším. A to nemluvím o dalších dotacích, o které město ani neusiluje.“

 

EDIT: Na lednovém jednání zastupitelstva města Liberec jsme se náměstkyně Loučkové Kotasové přímo dotazovali, jak hodlá aktuální situaci řešit. Nedostalo se nám žádné konkrétní informace – ať už o jednání s řídícím orgánem, s městem Jablonec, popř. o projektech, které bude možné ještě do poloviny roku 2021 do IPRÚ zařadit. Právě polovina roku 2021 přitom je dle slov náměstkyně Loučkové Kotasové konečný termín, do kdy je možné v rámci IPRÚ o dotace žádat.

  

 

UKONČENÉ DOTAČNÍ PROJEKTY LIBERCE ZA ROKY 2019 – 2020

334 milionů na projekty dokončené v roce 2019[1]

NÁZEV PROJEKTU

VÝŠE DOTACE

STAV PROJEKTU NA PŘELOMU LET 2018/2019

Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Jeřmanická

3 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

Cyklostezka Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec

9,4 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, v realizaci.

Dům humanity Liberec – Most k Naději

18,5 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, v realizaci.

Azylový dům Liberec pro matky s dětmi

15,3 mil. Kč

Zpracován projekt, podána žádost o dotaci, v realizaci.

Chráněné bydlení Tulipan

14 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, ukončeno už v roce 2018, náklady projektu 3 mil. Kč.[2]

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

17,5 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, ukončeno už v roce 2018.[3]

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vratislavice

24 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, v realizaci.

Navýšení kapacit MŠ Nová Ruda

28 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, v realizaci.

Navýšení kapacit MŠ Beruška

44,9 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, ukončeno už v roce 2018.[4]

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň

43,7 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň          

8,3 mil. Kč

Zpracován projekt.

Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň

9,1 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň

8,5 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Náměstí Míru                   

34,3 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, v realizaci.

Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru – zateplení + VZT

13,8 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

Rekonstrukce vzduchotechniky a modernizace rozvodů topení Divadla F. X. Šaldy         

10 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

Parkovací a navigační systém                                         

10 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec

 

 4,1 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, v realizaci.

4 města zachraňují přes hranice – hasičská zbrojnice v Krásné Studánce

17,5 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, v realizaci.

 

201 milionů na projekty dokončené v roce 2020[5]

NÁZEV PROJEKTU

VÝŠE DOTACE

STAV PROJEKTU NA PŘELOMU LET 2018/2019

Zahradní kompostéry pro občany – 2. etapa                    

3,1 mil. Kč

Zpracován projekt, hodnocení žádosti o dotaci.

Sociální bydlení Liberec dům F (Žitavská ul.)

15,5 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

Rekonstrukce silnice Horní Hanychov – Světlá pod Ještědem

75 mil. Kč

projekt Libereckého kraje

Nákup ekologických autobusů na CNG   

67 mil. Kč

Nezjištěno, nákup busů na CNG s dotační podporou probíhal už od roku 2017.

Revitalizace parku Pod Sadem míru (U Domoviny)

2,3 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, ukončeno už v roce 2018.[6]

Revitalizace dvou parků nad přehradou

1,3 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, ukončeno už v roce 2018.[7]

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Polní a Baltská

4 mil. Kč

Projekt nezjištěn v databázi IROP.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lipová

1,7 mil. Kč

Projekt nezjištěn v databázi IROP.

Zvýšení bezpečnosti dopravy na Nám. Míru a ul. Písecká

6 mil. Kč

Projekt nezjištěn v databázi IROP.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Dobiášova

2 mil. Kč

Projekt nezjištěn v databázi IROP.

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina Výšina

6,7 mil. Kč

Zpracován projekt.

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská – energetické úspory

5,6 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace.

ROMODROM – sociální bydlení                                          

8,2 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, v realizaci. Projekt ROMODROM, o.p.s. (nikoliv města Liberec).

Aktivní život – sociální podnik, prádelna      

0,56 mil. Kč

Zpracován projekt, získána dotace, ukončeno už v roce 2018.[8]

Projekt Aktivní život o.p.s. (nikoliv města Liberec).

IQ servis – sociální podnik, výroba interaktivních exponátů                     

0,99 mil. Kč

Nezjištěno.

Městská památková zóna – historická okna radnice, divadlo F. X. Šaldy

1,4 mil. Kč

Nezjištěno, výměna oken radnice s obdobnou dotační podporou probíhala už v roce 2018.[9]

 

 

[1] Seznam projektů uvedených R. Loučkovou Kotasovou v lednovém libereckém zpravodaji: https://www.liberec.cz/zpravodaj/

[2] https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-2-zkvalitneni-verejnych-sluzeb-a-podminek-zivot/chranene-bydleni-tulipan

[3] https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-2-zkvalitneni-verejnych-sluzeb-a-podminek-zivot/zvyseni-kvality-vzdelavani-zs-kaplickeho

[4] https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-2-zkvalitneni-verejnych-sluzeb-a-podminek-zivot/navyseni-kapacit-ms-beruska

[5] Seznam projektů uvedených R. Loučkovou Kotasovou v lednovém libereckém zpravodaji: https://www.liberec.cz/zpravodaj/

[6] https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/projekty/revitalizace-parku-pod-sadem-miru-domoviny.html

[7] https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/revitalizace-dvou-parku-nad-prehradou/

[8] https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-2-zkvalitneni-verejnych-sluzeb-a-podminek-zivot/rozsireni-aktivit-pradelny-duha-(2) 

[9] https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/14293-liberec-bude-letos-pokracovat-ve-vymene-oken-historicke-radnice.html

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.