Kostel svatého Floriána a Šebestiána v Zákupech prošel obnovou

Neogotický zákupský kostel svatého Floriána a Šebestiána, okres Česká Lípa, prošel v letech 2016 – 2020 náročnou obnovou spolufinancovanou z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) Ministerstva kultury. Objekt je zajímavou architektonickou památkou a tvoří společně se zámkem dominantu Zákup.

Výstavba kostela je datována do let 1550 – 1562. Od té doby prošel objekt dvěma významnými přestavbami. První přestavbu, díky které kostel získal barokní podobu, nechala provést Anna Marie Toskánská. Ta si společně se svým manželem Filipem Vilémem z Neuburgu, švagrem císaře Leopolda I., zvolila jako své sídlo zámek Zákupy, jež díky jejímu otci procházel velmi náročnou, avšak významnou přestavbou. Sama Anna Marie s oblibou zvelebovala svá sídla a statky v duchu soudobých módních trendů. Místem posledního odpočinku se jí stal právě kostel svatého Floriána a Šebestiána. Poslední přestavba pak proběhla v roce 1863, v dobách, kdy na zákupském zámku pobýval i císař Ferdinand I. Kostel tak dostal dnešní neogotickou podobu. K areálu objektu současně patří i rozsáhlý dodnes využívaný hřbitov, hřbitovní kaple a kamenná ohradní zeď, do které je vsazeno 14 renesančních, barokních nebo klasicistních náhrobků různého stáří.

„Díky použití nekvalitní střešní krytiny v 90. letech 20. století se kostel nacházel ve špatném stavu. V poškozených částech masivně zatékalo do konstrukce krovu a do zdiva. Nefunkční krytina byla mezi lety 2016 – 2020 vyměněna a poruchy v krovu byly již odstraněny. Celkem bylo realizováno v tomto období pět etap obnovy krovu a výměny střešní krytiny nad lodí kostela a bočními kaplemi nad prostorem presbytáře. Zbývá tak poslední etapa obnovy, a to střecha nad vstupním přístavkem ve východní části a výměna střešní krytiny na věži.“ komentuje stav kostela a jeho náročné obnovy Bc. Petr Feige, územní odborné pracoviště v Liberci.

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Libereckém kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Liberci zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a podílí se na vydávání časopisu Fontes Nissae, organizuje cyklus přednášek Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Další informace najdete na www.npu.cz./uop-li/ nebo profilu na facebooku Památkáři jsou tu pro Vás.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.