Kostel svatého Floriána a Šebestiána v Zákupech prošel obnovou

Neogotický zákupský kostel svatého Floriána a Šebestiána, okres Česká Lípa, prošel v letech 2016 – 2020 náročnou obnovou spolufinancovanou z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) Ministerstva kultury. Objekt je zajímavou architektonickou památkou a tvoří společně se zámkem dominantu Zákup.

Výstavba kostela je datována do let 1550 – 1562. Od té doby prošel objekt dvěma významnými přestavbami. První přestavbu, díky které kostel získal barokní podobu, nechala provést Anna Marie Toskánská. Ta si společně se svým manželem Filipem Vilémem z Neuburgu, švagrem císaře Leopolda I., zvolila jako své sídlo zámek Zákupy, jež díky jejímu otci procházel velmi náročnou, avšak významnou přestavbou. Sama Anna Marie s oblibou zvelebovala svá sídla a statky v duchu soudobých módních trendů. Místem posledního odpočinku se jí stal právě kostel svatého Floriána a Šebestiána. Poslední přestavba pak proběhla v roce 1863, v dobách, kdy na zákupském zámku pobýval i císař Ferdinand I. Kostel tak dostal dnešní neogotickou podobu. K areálu objektu současně patří i rozsáhlý dodnes využívaný hřbitov, hřbitovní kaple a kamenná ohradní zeď, do které je vsazeno 14 renesančních, barokních nebo klasicistních náhrobků různého stáří.

„Díky použití nekvalitní střešní krytiny v 90. letech 20. století se kostel nacházel ve špatném stavu. V poškozených částech masivně zatékalo do konstrukce krovu a do zdiva. Nefunkční krytina byla mezi lety 2016 – 2020 vyměněna a poruchy v krovu byly již odstraněny. Celkem bylo realizováno v tomto období pět etap obnovy krovu a výměny střešní krytiny nad lodí kostela a bočními kaplemi nad prostorem presbytáře. Zbývá tak poslední etapa obnovy, a to střecha nad vstupním přístavkem ve východní části a výměna střešní krytiny na věži.“ komentuje stav kostela a jeho náročné obnovy Bc. Petr Feige, územní odborné pracoviště v Liberci.

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Libereckém kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Liberci zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a podílí se na vydávání časopisu Fontes Nissae, organizuje cyklus přednášek Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Další informace najdete na www.npu.cz./uop-li/ nebo profilu na facebooku Památkáři jsou tu pro Vás.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného