Dohoda nad postupu při převodu městských podílů bytovým družstvům opět v troskách. Díky Starostům?

Zastupitelé dnes obdrželi od advokátní kanceláře návrh Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé. Jde však o zcela jiný text, než jaký byl domluven na jednání minulý týden. A který jde v mnoha ohledech proti věcem, které požadovali všichni ostatní zástupci klubů mimo SLK.

Minulý týden ve středu proběhlo dlouhé jednání nad formulacemi „odůvodnění odchylky od běžné ceny“ pro převody družstevních podílů. Na jednání byli účasti M. Hron (SLK), Š. Prachařová (ANO), P. Židek (ODS) Jaromír Baxa (LOL!). Jednání trvalo více než dvě hodiny a šlo o velmi složité dojednávání společného řešení, které by co nejvíce zohlednilo připomínky všech zúčastněných.

Výsledkem bylo domluvené společné znění materiálu, kde zbývaly k dořešení dvě nebo tři drobné záležitosti, kde přetrvával rozpor. K těm se měla vyjádřit AK Razinger a partneři. Záměr byl jasný – jeden materiál. Považoval jsem tuto dohodu v danou chvíli za nejlepší možnou, je jasné, že ne všechny spory se vždy podaří dojednat, a kultivované hlasování o nějakém finálním rozdílu je prostě nástrojem, jak danou situaci rozetnout.

Ovšem dnes obdržený text jde daleko za rámec toho, co bylo domluveno. Oproti původnímu textu je v rozporu s původní dohodou následující:
(i) zdůrazňována je absolutní neplatnost smluv, přestože absolutní neplatnost může prohlásit pouze soud, a na jednáních jsme se shodli na formulaci o “možné neplatnosti”

(ii) zdůrazňují závěry UOHS podle kterých je převod na družstva problematický kvůli veřejné podpoře; hlavní slovo v oblasti veřejné podpory má však Evropská komise a nikoliv UOHS.

(iii) došlo také k posunutí zdůvodnění od snahy “narovnat původní smlouvy” k přístupu „předáváme podíly protože nám nenesou zisk“, a to významně nad rámec konsensuálního návrhu, ve kterém jsme se snažili oba pohledy ponechat v rovnováze, nikoliv potlačit jeden na úkor druhého.
Všechny tyto změny mohou mít důsledky pro družstevníky s ohledem na možnou daňovou povinnost a na konkrétní formulace smluvních podmínek. Nejde o formalitu.

Proč je nový text advokátů o tolik jiný, můžeme jen spekulovat. Nepochopení ze strany Starostů, že svým postupem vystavují družstevníky nebezpečí, že díky nesprávnému odůvodnění může být převod v budoucnosti zpochybněn? Snaha za každou cenu prosadit jen vlastní názor, bez ohledu na následky?

Z neustálého, už rok trvajícího nabourávání dohod jsme už unaveni. Přes veškerou snahu opět hrozí dlouhá urputná diskuse v zastupitelstvu, a to jen proto, že současný návrh odůvodnění opět vůbec nerespektuje původní dohodu.

Necháváme na panu primátorovi a na předsedovi klubu SLK, jak se k dané situaci postaví. To, jak budu vypadat čtvrteční jednání zastupitelstva bude především jejich odpovědnost. Ostatní kluby udělaly pro hledání společného řešení nejspíše maximum.

Tisková zpráva zastupitelského klubu LOL-Liberec otevřený lidem

Subscribe
Upozornit na
13 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného
Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou stavební obnovy