Společné prohlášení ČSSD Liberecko a SPD Zittau ve věci dolu Turów a elektrárny Bogatynia

Sociálnědemokratická strana Německa – místní sdružení Žitava ČSSD Libereckého kraje prohlašují:

I. Jsme proti pokračujícímu provozu dolu Turów a elektrárny Bogatynia společností Polska Grupa Energetyczna (PGE) za současných podmínek. Přestože se jedná o polskou záležitost, její účinky překračují státní hranici. Podle názoru Dr. Rahla Kruppa představuje schválení pokračování provozu až do roku 2044 značné nebezpečí pro naše příhraniční regiony.

Turowský důl odvádí z naší příhraniční oblasti vodu. Kvůli mizející podzemní vodě dochází k poklesu půdy ve městě Žitava. To vede k nárůstu obav z poškození místních nemovitostí a jejich znehodnocení. Kvalita vody řeky Nisy může být ohrožena důlní odpadní vodou s obsahem těžkých kovů. Na české straně je mnoho důkazů nasvědčujících tomu, že dochází ke ztrátě zdrojů podzemní pitné vody. Vzhledem k rostoucímu znečištění prachem existuje zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele, které je již dnes částečně omezeno světelným a hlukovým znečištěním. Skutečnost, že zde existují hrozby pro životní prostředí, byla zřejmá již v roce 2016, kdy sesuv půdy zasáhl asi čtvrtinu otevřeného dolu. Z tohoto pohledu je pro nás obtížně přijatelné pokračování provozu otevřeného dolu na bezprostřední hranici s Českem a Německem.

II. Proto očekáváme od polské vlády, že výše zmíněná rizika dostatečně vyvrátí před německou a českou stranou. Existují zde totiž také vážné obavy ohledně zákonnosti postupu schvalování pokračujícího provozu a věříme, že aktivním jednání lze tyto obavy vyřešit. Předchozí přeshraniční posouzení vlivů na životní prostředí nebylo z našeho pohledu uspokojivě řešeno kvůli četným nezodpovězeným otázkám a chybějícím podkladům.

Proto důrazně podporujeme jak stížnost doručenou městem Žitava Evropské komisi v lednu 2021, tak i stížnost Česka u Evropského soudního dvora. Uvítali bychom, kdyby se do konce května roku 2021 k této stížnosti připojila i německá spolková vláda, protože těžba v povrchovém dolu má velký dopad i na okolí města Žitava, stejně tak jako tomu je v případě města Hrádek nad Nisou a jeho okolí. Proto je pro nás nepochopitelné, že Výbor pro energetiku, ochranu klimatu, životního prostředí a zemědělství takovou žádost před dvěma týdny zamítl. S ohledem na polské zájmy, strach z nárůstu nezaměstnanosti a vysoký hospodářský význam výroby energie pro tento polský region, rádi bychom se v tomto ohledu zasadili o dobré partnerství v příhraničním regionu. Vzhledem k tomu, že je stále s ohledem na pokračující těžbu třeba mnoho věcí vyjasnit, jsme donuceni k tomuto prohlášení. Nicméně rádi bychom se v tomto ohledu snažili o nalezení společného řešení. Uznáváme polské zájmy, ale poukazujeme na to, že je v příhraničním regionu třeba usilovat o nalezení rovnováhy mezi zájmy všech tří zemí.

III. Společně se chceme zasloužit o to, abychom si společně uvědomovali význam tohoto tématu z pohledu všech tří stran, a také si byli vědomi významu této otázky z pohledu budoucích generací. Podporujeme budoucnost regionu s ohledem na změny klimatu a jejím dopadu na životní prostředí a věříme, že jen společně dokážeme čelit výzvám budoucnosti.

Současná pandemická situace nám ukazuje, že mnoho otázek budoucnosti je příliš velkých na to, aby je samy národní státy zodpověděly a potlačily. Pro nás to znamená, že navzdory rozdílným názorům se jako sousedé musíme snažit o společná řešení. Proto připomínáme tento den 9. května, den Evropy, také 17 let od vstupu Polska a Česka do EU a doufáme v další roky dobré evropské spolupráce, v níž budou se vší úctou vyřešeny i konflikty mezi sousedy.

Für ein gutes Miteinander! Za dobrou spolupráci! Za dobrą współpracę!

ČSSD Liberecký kraj: Dr. Jan Mečl, Josef Jadrný

Za místní sdružení SPD Žitavě: Yvonne Bay, Aron Michel

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Letos se již po dvacáté druhé konalo předávání výročních cen literatury Magnesia Litera. Slavnostní večer spojený s předáváním cen proběhl v pondělí 17. dubna na Nové
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.