Společné prohlášení ČSSD Liberecko a SPD Zittau ve věci dolu Turów a elektrárny Bogatynia

Sociálnědemokratická strana Německa – místní sdružení Žitava ČSSD Libereckého kraje prohlašují:

I. Jsme proti pokračujícímu provozu dolu Turów a elektrárny Bogatynia společností Polska Grupa Energetyczna (PGE) za současných podmínek. Přestože se jedná o polskou záležitost, její účinky překračují státní hranici. Podle názoru Dr. Rahla Kruppa představuje schválení pokračování provozu až do roku 2044 značné nebezpečí pro naše příhraniční regiony.

Turowský důl odvádí z naší příhraniční oblasti vodu. Kvůli mizející podzemní vodě dochází k poklesu půdy ve městě Žitava. To vede k nárůstu obav z poškození místních nemovitostí a jejich znehodnocení. Kvalita vody řeky Nisy může být ohrožena důlní odpadní vodou s obsahem těžkých kovů. Na české straně je mnoho důkazů nasvědčujících tomu, že dochází ke ztrátě zdrojů podzemní pitné vody. Vzhledem k rostoucímu znečištění prachem existuje zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele, které je již dnes částečně omezeno světelným a hlukovým znečištěním. Skutečnost, že zde existují hrozby pro životní prostředí, byla zřejmá již v roce 2016, kdy sesuv půdy zasáhl asi čtvrtinu otevřeného dolu. Z tohoto pohledu je pro nás obtížně přijatelné pokračování provozu otevřeného dolu na bezprostřední hranici s Českem a Německem.

II. Proto očekáváme od polské vlády, že výše zmíněná rizika dostatečně vyvrátí před německou a českou stranou. Existují zde totiž také vážné obavy ohledně zákonnosti postupu schvalování pokračujícího provozu a věříme, že aktivním jednání lze tyto obavy vyřešit. Předchozí přeshraniční posouzení vlivů na životní prostředí nebylo z našeho pohledu uspokojivě řešeno kvůli četným nezodpovězeným otázkám a chybějícím podkladům.

Proto důrazně podporujeme jak stížnost doručenou městem Žitava Evropské komisi v lednu 2021, tak i stížnost Česka u Evropského soudního dvora. Uvítali bychom, kdyby se do konce května roku 2021 k této stížnosti připojila i německá spolková vláda, protože těžba v povrchovém dolu má velký dopad i na okolí města Žitava, stejně tak jako tomu je v případě města Hrádek nad Nisou a jeho okolí. Proto je pro nás nepochopitelné, že Výbor pro energetiku, ochranu klimatu, životního prostředí a zemědělství takovou žádost před dvěma týdny zamítl. S ohledem na polské zájmy, strach z nárůstu nezaměstnanosti a vysoký hospodářský význam výroby energie pro tento polský region, rádi bychom se v tomto ohledu zasadili o dobré partnerství v příhraničním regionu. Vzhledem k tomu, že je stále s ohledem na pokračující těžbu třeba mnoho věcí vyjasnit, jsme donuceni k tomuto prohlášení. Nicméně rádi bychom se v tomto ohledu snažili o nalezení společného řešení. Uznáváme polské zájmy, ale poukazujeme na to, že je v příhraničním regionu třeba usilovat o nalezení rovnováhy mezi zájmy všech tří zemí.

III. Společně se chceme zasloužit o to, abychom si společně uvědomovali význam tohoto tématu z pohledu všech tří stran, a také si byli vědomi významu této otázky z pohledu budoucích generací. Podporujeme budoucnost regionu s ohledem na změny klimatu a jejím dopadu na životní prostředí a věříme, že jen společně dokážeme čelit výzvám budoucnosti.

Současná pandemická situace nám ukazuje, že mnoho otázek budoucnosti je příliš velkých na to, aby je samy národní státy zodpověděly a potlačily. Pro nás to znamená, že navzdory rozdílným názorům se jako sousedé musíme snažit o společná řešení. Proto připomínáme tento den 9. května, den Evropy, také 17 let od vstupu Polska a Česka do EU a doufáme v další roky dobré evropské spolupráce, v níž budou se vší úctou vyřešeny i konflikty mezi sousedy.

Für ein gutes Miteinander! Za dobrou spolupráci! Za dobrą współpracę!

ČSSD Liberecký kraj: Dr. Jan Mečl, Josef Jadrný

Za místní sdružení SPD Žitavě: Yvonne Bay, Aron Michel

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného
Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou stavební obnovy