Podraz na družstevníky? Podle právníků města nesmí volně nakládat se svými byty

Vypadá to, že Starostové pro Liberecký kraj ve vedení města se nehodlají smířit s porážkou ve věci bytových družstev. Náš Liberec exkluzivně přináší informace ze smluv, které nechalo vedení města vypracovat a které mají výrazně omezit vlastnická práva jednotlivých družstevníků.

Nemožnost pronajmout byt, zřídit si v něm sídlo podnikání, povinnost ve svých bytech trpět kontroly ze strany města. Takové a další podmínky předložili vládnoucí Starostové pro Liberecký kraj jako návrh smluv s bytovými družstvy, kterým se na posledním zastupitelstvu po roce sporů město zavázalo převést své podíly bezúplatně (respektive za jednu korunu) podle platných smluv.

Pokud by toto družstevníci neplnili, hrozí jim pokuta ve výši, která odpovídá před dvaceti lety státem (a nikoliv městem) poskytnuté dotaci, tedy 320 000 Kč.

Vyplývá to z dalšího právního posudku, který si vedení města nechalo zpracovat u advokátní kanceláře Arzinger a partneři a které předložilo svým koaličním partnerům i bytovým družstvům.

V návrhu smluv o převodu podílů se v bodě 4 přímo píše:

„4.1.      Navrhujeme ustanovení o závazcích Člena Družstva odpovídající odst. 6.6. písm. a), c) a d) smlouvy mezi Městem Liberec a Družstvem, tedy:

a) závazek člena Družstva po předem stanovenou dobu užívat jemu Družstvem převedenou jednotku v Bytovém domě na základě této Smlouvy pouze pro uspokojení jeho bytové potřeby, příp. bytových potřeb osob blízkých,

b) závazek Oprávněného člena Družstva informovat Město Liberec o převodu jednotky nabyté na základě Smlouvy o převodu jednotky na třetí osobu a umožnit Městu Liberec na vyžádání nahlédnout do smlouvy, kterou Oprávněný člen Družstva takto převedl jednotku na třetí osobu, a pořídit kopii z takové smlouvy, a

c) závazek členů Družstva k tomu, aby poté, co budou převedeny veškeré jednotky v bytovém domě, činili veškeré kroky k tomu, aby členská schůze Družstva přijala rozhodnutí o zrušení Družstva s likvidací, a došlo k zániku Družstva a jeho výmazu z obchodního rejstříku, zejména aby na členské schůzi hlasovali pro zrušení Družstva s likvidací.“

Družstva se také mají vzdát veškerých nároků a pokud podle města nebudou plnit výše popsané povinnosti, hrozí jim zmíněná pokuta:

4.2.      V návaznosti na výše uvedené navrhujeme zakotvit pro případ porušení výše uvedených povinností, stejně jako pro případ porušení omezení v podobě věcného práva k bytové jednotce, smluvní pokutu ve prospěch Města Liberec v souladu s odst. 6.6. písm. d) smlouvy mezi Městem Liberec a Družstvem, tedy jednorázovou pokutu ve výši 320.000,- Kč.“

Vedení města tak vlastně pokračuje ve stejné politice, jako po celý rok. Předtím si zase najmulo advokátní kancelář Máchal a Bobek, která varovala zastupitele, že schválením smluv v původní podobě se dopustí trestného činu. Jak ukázala rozhodnutí soudu, včetně Nejvyššího i zmíněné Stanovisko tří ministerstev, byla tato varování lichá a podle části družstevníků i některých politiků i účelově sepsaná.

Proto takovému přístupu Starostů pro Liberecký kraj se ale zvedla vlna odporu v samotné koalici. Tradičně proti byla ODS a radní Petr Židek, ale razantně na straně družstevníků na pondělním jednání vedení města vystoupili také zástupci ANO, jako například Šárka Prachařová nebo Marek Vávra.

Podporu takových smluv, které vlastně vrací jednání s družstvy o několik kroků zpět, nemá primátor Jaroslav Zámečník a radní Michal Hron ani u všech svých Starostů.

Právě proto bylo na pondělním jednání města dohodnuto, že ostatní strany koalice nechají vypracovat jiné smlouvy mezi městem a družstvy, na kterých by se měla podílet například i právnička družstevníků, politička Hana Kordová Marvanová.

Spor s družstvy se vede v Liberci celý rok, a to od doby, kdy primátor Zámečník a radní Hron požadovali po družstevnících doplacení tržního rozdílu za podíl města, který vznikl před dvaceti lety, kdy město bylo pouhým garantem výstavby družstevních bytů a na to určené státní dotace.

Po roce neúspěšných jednání ale přišla letos série soudních rozhodnutí, která se přiklonila na stranu družstevníků. Vedle toho se pro družstva a jejich nároky vyslovilo i společné Stanovisko tří ministerstev, které jasně deklaruje, že právo je na straně družstevníků.

Až na základě toho uznali v Liberci i na kraji vládnoucí Starostové, že jsou družstevníci v právu a v dubnu bylo odhlasováno, že jim má být převeden městský podíl tak, jak jim zaručují smlouvy. Nicméně takovou variantu smluv, kterou v pondělí předložil primátor, asi nečekal nikdo.

 

Subscribe
Upozornit na
24 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se