24. Květen, 2021

Jméno Ing. Miloslavy Pošvářové, Ph.D., má česká veřejnost spojeno s kritikou fungování státní správy, zejména pak Ředitelství silnic a dálnic. Od srpna 2012 do ledna 2014 pracovala jako ředitelka Úseku kontroly kvality staveb právě na Ředitelství silnic a dálnic ČR, takže velmi dobře ví, jak to v této organizaci chodí. Mimochodem, již před rokem…

24. Květen, 2021

Podobně jako v minulém měsíci, tak i v květnu naše organizace, Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. (IPUR), předkládá několik poznámek k materiálům k programu nadcházejícího 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Věříme, že detailní studium předkládaných materiálů je přínosné a zajímavé nejen pro samotné zastupitele Libereckého kraje, ale i pro širší občanskou a…

24. Květen, 2021

Česká vláda uspěla na poli mezinárodního práva. Poté, co začátkem roku podala žalobu na Polsko, rozhodl Evropský soud Evropské unie nařídil pozastavení těžby v Turówu. Polská strana s rozhodnutím nesouhlasí a koncern PGE odmítl zastavit těžbu. V pátek odpoledne přišla zpráva, že na základě žaloby české republiky, kterou v únoru podával tehdejší ministr zahraničních…