31. Květen, 2021

Už jen týden zbývá do uzávěrky fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky, která končí v pátek 4. června. Každý může zaslat až 4 snímky Jizerských hor. Pro přihlášení je nutné fotografie poslat emailem (info@nadaceivanadejmala.cz) a zároveň vyvolané poštou (Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3). Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která fotosoutěž pořádá již po jedenácté,…