15. Červen, 2021

Ve středu se před krajským úřadem sejdou občané nespokojení s tím, jak Liberecký kraj i česká vláda postupují ohledně sporu s Polskem ve věci hnědouhelného dolu Turów. Akci svolala iniciativa Rodiče za klima a vystoupí na ní i lidé z bezprostředního sousedství polského dolu. Demonstrace, která proběhne ve středu 16. června od 16 hodin…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.