Udržet vodu v půdě je nejlepší ochrana před povodněmi i před suchem

Za technická protipovodňová opatření kolem Lužické Nisy se má utratit 1,5 miliardy. Na podporu zadržování vody v krajině na povodí řeky jde jedno procento této sumy. Chceme tento poměr obrátit.

Desítky navržených protipovodňových opatření na toku Lužické Nisy představují stavby přímo na březích řeky nebo v bezprostředním okolí. Začínat se má s protipovodňovým parkem v ulici Wintrova na místě současné zahrádkářské kolonie a suchou nádrží v Machníně, což jsou stavby za několik stovek milionů. Tak to předpokládá memorandum mezi Libereckým krajem, státním podnikem Povodí Labe a s obcemi na toku Lužické Nisy. Memorandum projednávalo liberecké zastupitelstvo a po bouřlivé diskusi byl materiál stažen z jednání.

„Náklady na protipovodňová opatření jsou odhadnuty zatím na 1,5 miliardy. To znamená že už nezbydou peníze na skutečně potřebná opatření pro zadržování vody v krajině na celém povodí Nisy. Taková opatření přitom mají význam nejen jako ochrana proti bleskovým povodním, ale také jako zmírnění dopadů sucha“, upozorňuje Jindřich Felcman. Intenzivnější přívalové srážky a období sucha jsou přitom ve Střední Evropě nejviditelnější dopad klimatických změn.

Další výhradou je, že protipovodňová opatření jsou navržena jen pro tok Nisy, ale povodňovou vlnu přinášejí hlavně její přítoky jako Jeřice, které Memorandum opomíjí.

 Josef Šedlbauer shrnuje: „Povodně, sucho a nakládání s krajinou na povodí od sebe nejde oddělit. Kraj i město si ale zadaly projektování jen technických protipovodňových opatření. Chceme tu chybu napravit, proto jsme navrhli, aby vedení města s vedením kraje připravilo jiné zadání, které bude zahrnovat především program na podporu zadržování vody v půdě na povodí, doplněný vybranými technickými opatřeními na toku uvnitř měst a obcí. V zastupitelstvu Libereckého kraje jsme před několika lety takový program prosadili, ale dosud do něj jde jen 8 až 14 milionů ročně. To musíme změnit“.

Tisková zpráva Zelených Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.