nášLiberec

Search

Nová archeologická expozice na Grabštejně

Státní hrad Grabštejn procházel od 90. let 20. století rozsáhlou rekonstrukcí. Stavební práce s sebou nesly množství zemních zásahů, při nichž byly prováděny záchranné archeologické výzkumy. Do dnešních dob se podařilo nashromáždit obsáhlý soubor archeologických nálezů, jejichž výběr je dnes začleněn v podobě archeologické expozice do prohlídkové trasy.

 Nejširší veřejnosti jsou v expozici archeologie prezentovány výsledky archeologických výzkumů, které probíhaly v areálu hradu Grabštejn, jedná se tedy o exponáty pocházející výhradně z této výjimečné národní kulturní památky. Expozice je členěna tematicky na několik základních okruhů lidské činnosti na šlechtickém sídle od středověku po novověk.

Návštěvník se může seznámit s předměty, které reprezentují všední život nebo způsoby stolování na šlechtickém sídle, se souborem kachlů pocházejících z kachlových kamen určených k vyhřívání interiéru zámku v průběhu staletí, s pozůstatky vojenské činnosti i s několika výjimečnými nálezy, jako jsou hliněné dýmky nebo kovové pouzdro na uchovávání mincí. Součástí expozice je i stručný exkurz do stavební historie šlechtického sídla i náhled do vývoje produkce keramických nádob.

Expozice archeologie na státním hradu Grabštejn je součástí prvního prohlídkového okruhu „Prohlídka grabštejnského sídla“. S průvodcem si tedy návštěvník projde nejen přístupné hradní prostory, ale nově také expozici věnovanou archeologii. V červnu je možné hrad navštívit od úterý do neděle od 9.00–16.00. V letních měsících červenci a srpnu bude prohlídková trasa otevřena od úterý do neděle od 9.00–17.00.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt